2.10.2022 | Svátek má Olívie, Oliver


POLICIE: Pomohli a zachránili

9.8.2022

Ve dnech, kdy se řeší policejní zákrok na adolescenta v Borovanech či zadržení protestující ženy v Českém Krumlově, zcela zapadl opačný případ, kdy se policie vyznamenala a projevila svou velkorysost.

Podle zpráv seriosního tisku (Blesk) došlo ke zločinu na brněnské přehradě v zóně, jež je vyhrazena pro nudisty. Poberta, toužící po bezpracném obohacení, vnikl do tohoto prostoru a odcizil spící nudistce jízdní kolo v ceně cca třiceti tisíc korun a jal se na něm ujíždět. Jak známo, nudisté jsou poměrně soduržné společenství už jen proto, že při jejich způsobu rekreace není poznat, který z nich je pomocný přidavač na stavbě a který řidí jadernou elektrárnu. I proto byla spící nudistka probuzena jejich společným voláním a posléze i korporativním pronásledováním lapky, který podcenil nejen popsaný faktor nahaté soudržnosti, ale i fakt, že v oblečení je na nudistické pláži přeci jen trochu nápadný. /zde/

Zpráva uvádí, že mladý muž zvolil útěk do kopce. Vzhledem k tomu, že s kolem do kopce se přeci jen trochu hůře prchá, byl záhy dostižen rychlými naháči a to i přesto, že se v poslední fázi svého úniku pokoušel ukrýt pod stolem v bufetu. Byl však obklopen (stůl i lapka) rozzuřeným nahým davem a udržován pod ním tak dlouho, dokud se nedostavila hlídka policie. Ta měla – dle informace v médiích – relativně snadný úkol, protože se obešla bez zvyklé lustrace a zadržela jediného oblečence.

Zpráva bohužel neuvádí, jestli zasahující příslušníci Policie ČR v rámci nyní oblíbeného maskování se civilním šatem, neodložili před výkonem služby své uniformy a tak snadno splynuli s davem. Rovněž kontrola občanských průkazů okolostojících je v oblasti nudistického výskytu poněkud problematická. Jediným, kdo mohl být zákonně perlustrován a tak projevit občanskou odpovědnost, byl zmíněný lupič.

Jak zjistila naše agentura Hádám, zmíněný 26letý lupič V.V., utrpěl při konání svého zločinu výraznou újmu na zdraví. Byl nucen prchat do kopce, což při jeho invaliditě II. stupně bylo vyhodnoceno jako krajně rizikové počínání, k čemuž byl ovšem donucen řvoucím nahým davem Amazonek a Amazonů. Při svém zadržení utrpěl šok, protože byl jednak zakleknut 65letou nudistkou P.L. o hmotnosti 120 kg, což mu způsobilo dýchací potíže a poté – jak později vypověděl – neviděl okolo sebe nic jiného, než souvislou řadu genitálií obého druhu, což jej logicky muselo vyděsit k smrti. Toto vše přispělo k závěru, kdy byl po složení slibu, že již nikdy nebude krást a to ani volně ležící šrajtofli na prázdné letištní ploše a nudistické pláži se vyhne širokým obloukem, byl po patřičném zototožnění hlídkou Policie ČR propuštěn do domácího ošetřování.