29.10.2020 | Svátek má Silvie


FEJETON: Ne moc daleko

29.5.2020

Říkal to nejspíš i váš dědeček o té chalupě na druhém konci vsi, která byla daleko, „tři prdele daleko“. Dědeček nebyl žádný sprosťák, to vůbec ne; šlo nejspíš o nějakou délkovou míru, která za jednotku měla jednu prdel.

Na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy měli na téma historická metrologie všeho všudy tři prameny, jenomže ty jsem už měl v ruce v knihovně Akademie věd ČR, takže nic nového o mé zvláštní délce. Vědci na této katedře si však ani na okamžik nemysleli něco nedobrého o předcích, kteří i podle jejich zkušeností mluvívali o dálkách vzdálených několik prdelí, naopak, říkali, že pokud se dopátráme původu té míry, máme jim dát vědět.

Kolega Milan Hodík, kterého zde vděčně připomínám, měl z kterési hospody známého železničáře. Tedy on to vlastně nebyl železničář, ale nádeník, totiž pomocný dělník pracující za mzdu na den. A ten mu vyprávěl, jak stavěl železniční tratě.

Na stavbu železniční tratě, ba dokonce každého většího úseku tratě, existují plány, vlastně technické výkresy. Na kterých je o železničním svršku zaznamenáno vše, včetně kolejí a jejich párů, tedy kolejnic. Všechny délky, všechny vzdálenosti jsou přesně popsány v kótách. Aby konstruktéři nemuseli psát číslíčka do každé kóty nad každou kolejnicí, když je každá kolejnice stejně dlouhá, jsou tato čísla nahrazena indexem. K dispozici bylo třeba řecké písmeno omega, tady je - ω. Takže jediné písmenko ω na výkresu znamenalo jednu kolejnici. Kdyby tam bylo nad kotovací linkou napsáno 3 x ω, znamenalo by to tři kolejnice v tehdy standardní délce.

Nelze očekávat, že dělníci na stavbách tratí byli tenkrát vysokoškolsky vzdělaní, a tudíž seznámeni s řečtinou. Písmenka omega tedy četli podle toho, jak upřímně řečeno doopravdy vypadají, když nahlíželi do výkresů partafírovi přes rameno.

Takže zbývá už jenom vědět, kolik bývala ona standardní délka kolejnice. Měnila se podle technologických možností výroby, u nás asi nejspíš třeba v Třinci, na dlouhá léta se prý ustálila na 25 metrech. Takže jestliže bylo něco vzdáleno jako tři kolejnice, tedy tři omega, rozuměj tři prdele, bylo to vzdáleno 75 metrů. Vlastně ani ne moc daleko.

Odevzdávám tento výdobytek našeho bádání k užitku laskavých čtenářů. Zastoupili jsme zaměstnance Akademie věd a Univerzity Karlovy, kteří se, jak vidno ke své škodě, nádeníky nezabývají.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.