28.1.2020 | Svátek má Otýlie


ZDRAVÍ: Radonová smrt číhá na všechny

9.2.2015

Českou republiku obchází smrtka v podobě vysoké koncentrace radonu v budovách. Každým rokem si neúprosně vybere svou daň v podobě mnoha stovek lidských životů. O této smrtící hrozbě se v tuzemském veřejném prostoru vůbec nediskutuje. Proto jako generální ředitel tuzemského lídra ve výstavbě bytů považuji za svoji povinnosti toto téma vytáhnout na denní světlo a očekávám, že se kolem něj konečně rozproudí debata, po níž budou následovat konkrétní kroky vedoucí k eliminaci tohoto rizika.

Doporučené hodnoty koncentrace radonu jsou v České republice ve srovnání s Německem a hodnotou doporučovanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) příliš vysoké. Důsledkem toho v České republice onemocní mnoho lidí rakovinou plic a několik stovek jich každým rokem umírá. Podle odhadů státního zdravotnického ústavu zemře ročně v ČR na rakovinu plic důsledkem vysoké koncentrace radonu v budovách 900 lidí (viz Radonový program ochrany zdraví obyvatel na www.szu.cz).

Radon ve vyšších koncentracích prokazatelně způsobuje rakovinu plic. Riziko onemocnění je přitom tím vyšší, čím vyšší je koncentrace radonu ve vzduchu. Koncentrace radonu se měří jako objemová aktivita radonu (OAR) na m³ vzduchu a udává se v Becquerelech (Bq). Neexistuje žádná hodnota koncentrace radonu, která by byla zcela bezpečná, ale lze předpokládat, že hodnoty OAR pod 50 Bq/m³ již nejsou zdravotně závadné. Doporučená hodnota koncentrace radonu platná v Německu je OAR = 100 Bq/m³. Tuto hodnotu doporučuje také Světová zdravotnická organizace.

„Zamořené“ Česko

Česká republika se nachází na podloží, kde je v mnoha oblastech vysoký podíl uranu. Tyto oblasti jsou označovány v radonové mapě ČR jako území s vysokým radonovým indexem (www.geologicke-mapy.cz/radon). Doporučená hodnota platná v ČR je pro novostavby OAR = 200 Bq/m³, pro rekonstruované domy OAR = 400 Bq/m³.

Vzhledem k negativním zdravotním následkům je nezbytné, aby v České republice došlo ke snížení doporučené hodnoty na úroveň OAR 100 Bq/m³ a realizování ozdravných opatření ve všech budovách, kde je tato hodnota vyšší. Velký ohled je přitom nutno brát především na školy a školky. Všichni obyvatelé budov postavených bez protiradonových izolací, zvlášť v oblastech s vysokým radonovým indexem, by měli v zájmu ochrany zdraví změřit koncentraci radonu v budovách a v případě vyšších koncentrací než 100 Bq/m³ realizovat opatření k odstranění radonu.

Při realizaci novostaveb lze poměrně jednoduchým způsobem pronikání radonu do budov zabránit tak, že se realizují protiradonové izolace stavby. Velkým problémem ale je odstranění radonu z budov postavených již dříve, u kterých žádné protiradonové izolace nebyly provedeny.

Jak bojovat proti vysoké koncentraci?

Jediným skutečně účinným systémem pro odstranění vysokých koncentrací radonu je řízená ventilace s rekuperací, přičemž lze tuto metodiku kombinovat i s odsátím radonu z podloží. Pro odstraňování radonu metodou řízené ventilace je rekuperace zcela nutnou podmínkou pro to, aby účinná ventilace mohla probíhat i při mrazech v zimě a nedocházelo k ochlazování vzduchu v místnostech.

Zcela zásadní význam pro účinnost odstranění radonu má dostatečná výměna vzduchu, která je udávána hodnotou, jaký násobek celkového objemu vzduchu v objektu se vymění za 1 hodinu. Nutný násobek výměny vzduchu za hodinu lze teoreticky modelovat matematickým modelem podle aktuální objemové aktivity radonu v konkrétní budově. Ne vždy se ale tyto teoretické výpočty potvrdí.

Z našich vlastních zkušeností při odstraňování radonu jsme odvodili, že pokud je objemová aktivita radonu v budově 500 – 1600 Bq/m³ a pokud chceme odstranit radon na úroveň bez výrazných rizik pro zdraví, tj. na úroveň 50 Bq/m³ a méně, je třeba navrhnout minimálně dvojnásobnou výměnu celkového objemu vzduchu za hodinu.

Při tak velkých výměnách je nutné kalkulovat s možným vznikem hluku a celý systém navrhnout tak, aby nebyl hlučný. Je vhodné navrhnout zvukové izolační potrubí větších průměrů, aby rychlost proudění vzduchu – a tím i hlučnost – nebyla velká. Vhodné je i navrhnout tlumiče hluku.

Protiradonová politika ČR vyžaduje zásadní změny

Současný systém protiradonových opatření by měl být v zájmu snížení zdravotních rizik a počtu úmrtí na rakovinu plic zásadně revidován. Měla by být zpřísněna doporučená hodnota koncentrace radonu na hodnotu OAR maximálně 100 Bq/m³, tedy na úroveň normy platné v Německu a doporučované i Světovou zdravotnickou organizací.

Následně by měly být vytipovány všechny budovy, veřejné i neveřejné, především ale školy a školky, které se nacházejí v územích s vysokým radonovým indexem. U těchto budov by měla být změřena objemová aktivita radonu, a pokud výsledné hodnoty překročí 100 Bq/m³, měla by být realizována řízená ventilace s rekuperací.

Realizace výše uvedených opatření by vedla ke snížení frekvence onemocnění lidí na rakovinu plic a lze odhadnout, že by došlo ke snížení úmrtí na rakovinu plic u několika stovek lidí ročně. Stát by měl zajistit odstranění radonu ze všech veřejných budov. Nelze očekávat, že stát bude zajišťovat odstranění radonu ze soukromých budov. To musejí zajistit vlastníci těchto budov, přičemž v některých případech lze pro tento účel získat dotace.

Přístroje pro měření koncentrace radonu

Radon je lidskými smysly nepostižitelný a může být zjištěn jen přístroji. Měření koncentrace radonu bylo dříve prováděno pouze pomocí drahých přístrojů v řádech desítek až stovek tisíc korun se složitým ovládáním. Měření pomocí takových přístrojů musí být prováděno odborníky. V ČR se nejčastěji používá přístroj RADIM.

V několika posledních letech byly ve světě vyrobeny levnější přístroje v ceně několika tisíc korun s velmi jednoduchým ovládáním, kdy měření radonu může provádět i úplný laik. Příkladem takového přístroje je Radon skener 3000 (Canary Digital Radon Monitor), který je dostupný i na českém trhu. Pomocí tohoto přístroje si může objemovou koncentraci radonu v budově se slušnou přesností změřit prakticky každý a předejít tak možnému poškození zdraví.

*******************************************************
Autor článku, RNDr. Evžen Korec, CSc., je generálním ředitelem společnosti Ekospol a.s., lídra bytové výstavby v ČR. V knize Koupě bytu pod lupou shrnuje své více než dvacetileté know-how a zkušenosti z developmentu a investování do nemovitostí a zároveň poskytuje množství užitečných rad, jak byt nejen vybírat, ale na co si při tom dát pozor. Kniha navazuje na úspěšnou publikaci Co je v domě, není pro mě!, která se krátce po svém vydání stala bestsellerem. O autorovi i knihách najdete více informací zde.

11 koupě bytu sm
22 co je v domě sm








 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.