2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


VĚDA: Archeologický nález světového významu

5.12.2015

Zatímco mnozí z nás čekají na to, jak dopadne radarový výzkum boční komory Tutanchamonovy hrobky (najde-li se tam půvabná Nefertiti), o nějakých 700 km severovýchodněji přišla archeologie se skutečnou bombou.

V jeruzalémské lokalitě Ofel, náležející nejen zeměpisně, ale i historicky k Chrámové hoře, kolem níž se vedou nekonečné politické spory, byla nalezena malá královská pečeť. Ne ledajaká.

Napsáno je na ní, že náleží „Ezechiášovi synu Achasa, judskému králi“.

Na Ezechiáše si řada z nás vzpomene z nedělní školy. Byl to jeden z nejvýznamnějších panovníků Judského království, v Bibli hodnocený nanejvýš kladně. Důvod k tomu byl zásadní: dnes bychom řekli očista kultu. Neboli znovuposvěcení Šalomounova chrámu. Doba, kdy vládl, je uváděna rozmezím letopočtů 727/718 – 698/689 před Kristem.

Jistě se najdou skeptici, kteří biblický záznam zpochybní – a s ním i existenci samotného Ezechiáše. Naštěstí tu máme archeologické výzkumy na místech, kde stály klíčové budovy judské (a před ní sjednocené izraelské) monarchie – Chrám, královské paláce a přidružené stavby. A tyto výzkumy čas od času dodají důkazy, že Bible má pravdu.

Jako ten nejnovější v podobě Ezechiášovy pečeti.

Víc dodávat netřeba. Snad jen to, že nyní zase o trochu lépe chápeme, proč se Arabové na těchto místech archeologickým výzkumům tak sveřepě brání. Každý takovýto objev jen potvrzuje dávné historické spojení Židů s Chrámovou horou, Jeruzalémem, Zemí izraelskou. Toto organické spojení je mnohem starší než dějiny arabského islámu. Zkrátka: Izraelcům patřila tato země s Jeruzalémem jako metropolí jejich monarchie o více než půldruhého tisíciletí dříve, než v Jeruzalémě přivázal Mohamed svého oře při cestě z Mekky a zpět.

A ještě poznámka k návrší Ofel, kde se nyní archeologický výzkum provádí. Jde o místo, na němž byl založen starý Jeruzalém a severně od něj postaven První chrám. Pozemek k němu získali Izraelci legální transakcí: za padesát lotů stříbra ho koupil od původního majitele Aravny Jebuzejského druhý izraelský král David. Jen připomeňme, že David vládl na přelomu druhého a prvního tisíciletí před Kristem. Kdy se v Arábii objevil Mohamed, snad uvádět netřeba.

*************************************

pečeť1

1) Ezechiášova pečeť je nevelká, sotva centimetrová. Kromě nápisu uvedeného výše v textu zobrazuje okřídlené slunce a symboly ankh (symbol života). Levý ankh je na originále téměř neviditelný (srovnej grafické zobrazení vlevo).

pečeť2

2) Pod šipkou červeně označené místo, kde se konají na jeruzalémském Ofelu archeologické výzkumy. Zde byla Ezechiášova pečeť nalezena.

pečeť3

3) Pečeť ve větším přiblížení. Velikostí malá, významem gigantická.

pečeť4

4) Výzkum vede dr. Eilat Mazarová z Archeologického institutu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Stejskal.estranky.cz