18.9.2020 | Svátek má KryštofDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


VĚDA: Archeologický nález světového významuŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 39, poslední: 6.12.2015 11:30, přehled diskusí

Ále, sám Bůh ví, je-li, co je na tom :
Autor: K. Janyška Datum: 5.12.2015 20:47

pravdy... Dzp.

K židovské přítomnosti v Jeruzalémě:
Autor: M. Drašner Datum: 5.12.2015 14:35

K názoru p. Hrbka: Doporučuji přečíst si křesťanské historiky z 3. - 7. století n.l., zejména z dob persko-byzantských válek, kdy prý židovská (men/větš)ina vpustila perské jednotky do Jeruzaléma a židé za to byli po vítězství Východořímanů zle ztrestáni. Potud o nepřítomnosti Hebrejců "po 600 let".

Re: K židovské přítomnosti v Jeruzalémě:
Autor: B. Brousková Datum: 5.12.2015 17:18

Pokud pomineme tzv.babylonské zajetí, tak pan Hrbek má patrně na mysli situaci po Bar Kochbově povstání, které Římaně potlačili v roce 135 n.l. Císař Hadrianus potom na místě rozbořeného Jeruzalema nechal vybudovat nové město, které nazval Colonia Aelia Capitolina. Zároveň vydal nařízení, že dosavadní jméno provincie, které znělo   Provincia Judaea,  bude nahrazeno novým a aby nepřipomínalo Židy , se bude jmenovat Syria Palaestina. Zároveň také nařídil , že do města a jeho okolí  není Židům povolen vstup. Takže ne do celé provincie , ale pouze na území, kde předtím ležel Jeruzalem!! Ovšem už za jeho nástupce císaře Antonia Pia ( 138-- 161) přestalo být toto nařízení striktně dodržováno. Arabové to znamená Muslimové, dobyli Syrii až v roce 637 n.l.  Mohamed zemřel roku   632 n.l. tedy o tři roky dříve.  (Starověké dějiny Židů, S.Segert  1995)

Re: K židovské přítomnosti v Jeruzalémě:
Autor: B. Brousková Datum: 5.12.2015 17:35

Mohamed zemřel o pět let dříve.

Typický představitel:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 12:36

biblické archeologie.

http://jdem.cz/buwtz7

Re: Typický představitel:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 12:50

Na jeho stránkách si bude pan Stejskal jistě lebedit, "nalezl řadu archeologických dokladů o pravdivosti biblických knih".

Jeho jméno sem nejde napsat, cenzura na Psu ho nepustí.

Re: Typický představitel:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 13:18

Vtipné je, že vy se strefujete do tzv. biblické archeologie, protože je to pavěda, která se snaží dokázat pravdivost Bible. Přitom chcete používat archeologii jako nástroj k popření Bible, což je totéž naruby. Asi vám to fakticky moc nemyslí.

autorovi:
Autor: A. Hrbek Datum: 5.12.2015 11:38

"Snad jen to, že nyní zase o trochu lépe chápeme, proč se Arabové na těchto místech archeologickým výzkumům tak sveřepě brání. Každý takovýto objev jen potvrzuje dávné historické spojení Židů s Chrámovou horou, Jeruzalémem, Zemí izraelskou. Toto organické spojení je mnohem starší než dějiny arabského islámu. Zkrátka: Izraelcům patřila tato země s Jeruzalémem jako metropolí jejich monarchie o více než půldruhého tisíciletí dříve, než v Jeruzalémě přivázal Mohamed svého oře při cestě z Mekky a zpět."

Archeologické výzkumy potvrzují dávné historické spojení Germánů s českou kotlinou. Zkrátka: Germánům patřila tato země o více než 500 let dříve než praotec Čech došplhal na kopeček zvaný později Říp.

Jinak jako znalec islámu byste měl vědět, že pro muslimy má Jerusalem s Chrámovou horou jako hora Sinaj pro Židy, protože odtud Mohamed vstoupil na nebesa. A "podobně" jako Ježíš se zase vrátil dočasně zpět. Po více než 600 let v Jerusalemě nebyl ani jeden Žid a teprve muslimové jim dovolili se nastěhovat do Jerusalema zpátky. V roce 1099 pak "křesťané" Židy spolu s muslimy skoro úplně vyvraždili.

O horu Sinaj, kde dostali své zákony, Židé příliš neusilují. Snad později.

Re: autorovi:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 12:06

To je pravda, autorova argumentace stran nároků z důvodu tisíciletí je hloupá.

Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 11:05

neexistovalo v době narození Ježíše ani město Nazaret. A nejen podle archeologů. Město není zmíněno nikde ve SZ, neuvádí ho ani Josefus Flavius ve velmi podrobném popisu regionu. A to byl velmi scestovalý.

Nebude toto spíš "archeologický nález světového významu"?

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 11:36

To je blbost. Co vy vlastně víte o archeologii?

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 11:52

Co je blbost?

http://www.jesusneverexisted.com/nazareth.html

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 12:05

Snad si nemyslíte, že když máte nějaký odkaz, tak je to pravda. To bych si musel myslet, že nejen nerozumíte archeologii, ale že jste slabší kus.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 12:08

Co tedy říká "biblická archeologie" o Nazaretu?

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 12:31

Biblická archeologie je pavěda. To byla poslední věta, kterou jste napsal, s kterou se dá obecně souhlasit.

Co říká archeologie o Nazaretu to si nepamatuji, ale zato vím, že pokud neříká nic, tak to neznamená, že neexistoval. Představa, že existovalo jen to, co již archeologové vykopali, je naivní, a nesmírně přetěžuje očekávání od této disciplíny.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 12:44

Archeologické vykopávky se v Nazaretu prováděly a nesvědčí o existenci města v období údajného působení Ježíše Krista.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 12:59

Žádné město tam patrně nebylo. Nazareth byla díra, o čemž svědčí evangelisté. "městem" se ostatně nazývalo každých deset baráků i na divokém západě.

Ale i tak platí, že neexistence nálezů znamená pouze jediné: archeologové NENAŠLI. Nikoli NEBYLO. Máme tady největší známé sídliště z doby římské, tedy přibližně stejné doby, v celé naší zemi. Našli ho, protože tam je pískovna. Kdyby tam pískovna nebyla, a archeologové ty nálezy neměli, znamená to, že nebylo? Zajeďte se někdy podívat na nějaký výzkum, abyste se přesvědčil, jak malý kousek země takový výzkum fakticky rozkryje. Po minulosti většinou nic nezbyde. Co zbylo, je většinou dosud skryté...

Zkrátka archeolog nemůže udělat závěr, že Nazaret neexistoval, obzvlášť pokud je znám z písemných pramenů.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 13:17

Spojení Nazaretu s Ježíšem vzniklo omylem evangelisty Matouše (Mt 2,19-23). V proroctví, na které se odvolává, nic o Nazaretu není. Je to ta známá záměna nazaretský - nazorejský.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 13:20

Otřepaný nápad. Stojí ale na vratkých nohách, neberu ho vážně.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 13:55

Otřepaný nápad?

Skutky 24,5 Shledali jsme, že tento člověk jako morová nákaza po celém světě vyvolává nepokoje mezi Židy a je hlavou nazorejské sekty.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 14:07

Podívejte za takových jazykových záměn nelze vyvozovat vůbec nic rozumného!

Když už chcete něco vyvozovat z evangelijních textů, musíte je pořádně znát. A brát je v úvahu celé. A ne střípky.

Dokázal bych vám předložit různou literaturu, co mám doma, a ukázat vám závěry o existenci Bechyně, například, nebo Chrudimi. Rozdíly mezi autory jsou zásadní, časově dvěstě let plus-mínus.A to jsme v době o tisíc let mladší. Archeologické výzkumy zastavěných měst jako je Nazaret jsou nesmírně složité. Je třeba mít aspoň představu, co může archeologie poskytnout a kde jsou její meze.

V jazykových rozborech Bible je to ještě složitější, protože svévoli se v tomto případě meze nekladou. Výsledky biblických věd za posledních dvě stě let jsou podmíněné předpoklady, v kterých ale shoda neexistuje. Pak někdo přijde s takovým nápadem, a laikům houby záleží na tom, jestli se ten názor prosadil nebo ne.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: P. Remeš Datum: 5.12.2015 16:03

Kdyby v 1. století neexistovalo město Nazaret, čtenáři Matoušova evangelia by se mu začali vysmívat už po přečtení jeho 1. kapitoly. Nikde v žádných starověkých proti-křesťanských polemikách se existence Nazaretu nezpochybńovala ...

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 16:45

Pokud by Nazaret existoval za života Josefa Flavia, jistě by se o něm zmínil ve svém podrobném popisu (vypočítává 45 měst). Mělo by to být město se synagogou, tedy ne jen několik domů.

Vznik Matoušova evangelia se klade do let 80-90 a údajně vziklo v Antiochii v Sýrii. Jeho první čtenáři nemuseli o existenci Nazaretu nic vědet, ani neměli možnost to nějak ověřit. Že byl Nazaret již na konci 1. stol. osídlen nedokazuje, že tomu tak bylo na začátku století.

Je zde i těžko překonatelný rozpor mezi Lukášovým a Matoušovým  evangeliem.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: O. Kadlec Datum: 5.12.2015 16:56

to je marný, to je marný, to je marný, je to tak jak Sova chce aby bylo. Evangelia mají hodnotu nulovou, přestože to autor napsal, soudobý Josefus absolutní, protože to nenapsal. Blbost slaví.

Přeji vám hezký zbytek dne, byla s vámi sranda.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 17:24

Vaše urážky pominu. Mohl byste napsat, které se vyplnilo proroctví, o kterém píše Matouš?

Mt 2,22 Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: J. Sova Datum: 5.12.2015 17:49

Argumentum ad personam: „Pozorujeme-li, že odpůrce nás předčí a že nedostaneme za pravdu, pak buďme osobní, urážliví, hrubí, přecházíme od předmětu sporu k odpůrci a nějak napadneme jeho osobu.“

Arthur Schopenhauer: Eristická dialektika

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: P. Remeš Datum: 5.12.2015 16:11

http://tech.ihned.cz/c1-39570310-archeologove-nasli-v-nazaretu-zbytky-domu-z-casu-jezise-krista

Re: Podle archeologických nálezů:
Autor: B. Brousková Datum: 5.12.2015 17:34

Archeologickými vykopávkami bylo prokázáno, že na místě kde leží Nazaret existovalo  lidské osídlení už před osmi tisíci lety. Spor je veden poze o jméno "Nazaret" Pokud jde o Josefa Flavia jeho  seznam,se týká pouze měst.  Ježíšův  Nazaret byl patrně malou bezvýznamnou osadou, proto se první zmínka o něm objevuje až kolem roku 200 n.l.kdy je záznam o judské vesnici jménem Nazara.

To je to tam v te zidovske zemi tak placate:
Autor: V. Vaclavik Datum: 5.12.2015 9:54

ze obycejne navrsi zovou horou?

Re: To je to tam v te zidovske zemi tak placate:
Autor: J. Lepka Datum: 5.12.2015 10:08

Kunětická hora ???