28.11.2023 | Svátek má René


POLEMIKA: IPCC, IAC, … a pan Kremlík

22.5.2010

Konečně jsem se dostal k tomu, že mohu zareagovat na článek pana Kremlíka IPCC: Vyšetříme se sami! (NP, 17.52010). A celkem jako obvykle, i tento jeho článek obsahuje pár pravdivých informací a řadu informací zkreslených, tendenčních a neúplných.

Je pravda, že v lednu 2010 dostaly státy možnost nominovat své zástupce do pozic autorů nebo review editorů pro připravovanou 5. zprávu IPCC (AR5). Konkrétně za Českou republiku byli navrženi RNDr. Jan Pretel, CSc. (ČHMÚ) na review editora některých kapitol 2. části zprávy (WG II) a doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (KMOP MFF UK) jako autor některé kapitoly první části zprávy (WG I). Je také pravda, že v květnu 2010 budou z navržených kandidátů vybráni autoři a review editoři pro AR5, a pravda je i to, že výběr bude provádět výbor IPCC.

Ovšem koncept zprávy nemá být hotov, jak píše pan Kremlík, v roce 2010. Tady si pan Kremlík asi popletl „koncept“ jednotlivých částí zprávy IPCC se Synthesis Reportem. Zatímco členění jednotlivých částí AR5 na kapitoly bylo odsouhlaseno už v říjnu 2009, v roce 2010 bude nutné udělat totéž ještě pro Synthesis Report. To je vlastně čtvrtá část zprávy IPCC, ale rozhodně to není žádný „koncept“ pro první tři části zprávy…

Dále se pan Kremlík pozastavuje nad tím, že „…na webu IPCC nenajdete ani slovo o Climategate…“. A proč taky? Climategate je věcí CRU UEA a CRU dodává IPCC informace prakticky jen pro části týkající se paleoklimatu. V AR4 to byla kapitola 6 v 1. části zprávy a ani tady to zdaleka nebyl jediný zdroj informací. Je mi jasné, že by pan Kremlík a jemu podobní chtěli na základě „problémů“ CRU „odstřelit“ i IPCC, proto se snaží navodit dojem, že IPCC vychází pouze z dat CRU, ale to není pravda. Stačí si jen projít zdroje pro 6. kapitolu 1. části AR4. Nehledě na to, že dosud nikdo seriózně neprokázal úmyslnou a cílenou manipulaci s daty ze strany CRU (podobné věci jako amatérské pokusy pana Kremlíka na jeho blogu nebo na www.klimaskeptik.cz nepovažuji za seriózní a mohu ho ujistit, že s tím, co předvedl, by na KMOP MFF UK zkoušku ze zpracování časových řad rozhodně neudělal).

Leč spějme dále. Ano, jsem už několik měsíců toho názoru, že by Rajendra Pachauri měl odstoupit z vedení IPCC a že by na jeho místo měl nastoupit nějaký světově uznávaný klimatolog, například typu prvního šéfa IPCC Berta Bolina. Na tom se nemění vůbec nic.

Pokud jde o panem Kremlíkem zmiňovaný článek v časopise Nature, to je velice zajímavá věc. Své názory tam totiž vyjádřilo 5 lidí, kteří měli nebo mají blízko k IPCC. Je zřejmé, že většina z nich se staví k IPCC a hlavně k procedurám sestavování zpráv dost kriticky. Podle nich je třeba např. snížit závislost IPCC na vládách států i na OSN (s tím zcela souhlasím), měly by se vydávat kratší zprávy, ale častěji, ne jedna velice rozsáhlá zpráva za 5-6 let (možná by to stálo za úvahu), měl by se změnit systém výběru autorů a review editorů a neměly by hrát takovou roli genderové a geografické záležitosti (naprostý souhlas), systém recenzí by měl být klasický jednostupňový, jak je běžné v odborné literatuře (také souhlasím). I návrh Johna Christyho na „Wikipedia-IPCC“ se mi docela líbí. Doba se prostě mění a procedury a postupy, které kdysi vyhovovaly, už dnes nevyhovují a tím méně budou vyhovovat budoucím požadavkům na IPCC. Pokud to IPCC nebude reflektovat, bude jen sám proti sobě.

Jeden omyl za druhým je ale v další části článku pana Kremlíka. V části, týkající se „vyšetřování“ IPCC ze strany IAC (InterAcademy Council). IAC je mezinárodní organizace, zastřešující jednotlivé národní akademie věd (v současné době ve více než 100 zemích). IAC je řízen skupinou 15 („rotujících“) prezidentů národních akademií věd z celého světa, má dva spolupředsedy (v současné době Robbert Dijkgraaf z Holandska a Lu Yongxiang z Číny). Nevím, co se panu Kremlíkovi na IAC nelíbí. Byl by snad raději, aby to “vyšetřování” prováděl třeba Heartland Institute? Jsou mu snad národní akademie věd málo? Asi ano…

Tohle “vyšetřování” ovšem nebude posuzovat AR4 z hlediska správnosti nebo nesprávnosti jednotlivých tvrzení a závěrů. Jeho cílem je posoudit především všechny aspekty, pravidla a procedury procesu přípravy zpráv IPCC, včetně použití „šedé literatury“, institucionální aspekty včetně managementu IPCC a procedury pro komunikaci s veřejností. Navíc posouzení musí proběhnout podle pravidel platných v IAC. IAC tedy použije své postupy, vybere (resp. vybral) svou komisi atd. Nezávisle na IPCC. Ale i to je asi podle pana Kremlíka špatně. Možná udělal IAC chybu v tom, že se pana Kremlíka nezeptal na jeho názor…

Ono je to ale celkem jednoduché. Pan Kremlík se prostě bojí, že výsledky šetření ze strany IAC nebudou takové, jaké si on představuje. Takže raději už teď, aniž by znal jeden jediný výstup IAC v této věci, dělá všechno pro diskreditaci IAC a jeho výsledků. V duchu starého dobrého klimaskeptického pravidla „Kdo má stejný názor jako já, je odborník. Kdo má jiný názor, je podvodník…“.

Poslední část příspěvku pana Kremlíka mě ovšem velmi pobavila: "Cože? Vy jste ještě tady? Jak to, že ještě nesedíte v kriminále?" Takto by měl český zástupce zdravit dr. Pachauriho pokaždé, kdy ho potká na chodbě. Hezké, pane Kremlíku. Pokud je pro Vás podobné hulvátské chování normální, pro mě tedy ne. Takže některé věci ode mě opravdu nečekejte. Nicméně mám pro Vás jednu nabídku. V září letošního roku, až budou známy výsledky šetření IAC (má být hotovo do konce srpna 2010), ale ještě před plenárním zasedáním IPCC, na kterém se budou projednávat (v říjnu 2010) bychom chtěli uspořádat schůzku, na které bychom chtěli tyto věci podrobně probrat a dát dohromady naše závěry z toho všeho a zásady, se kterými pojede česká delegace na plenární zasedání IPCC. Aby bylo jasné, co bude česká delegace podporovat a co nikoli. Na schůzku budou pozváni zástupci prakticky všech „klimatologicky činných“ organizací v ČR, konkrétně Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Katedry meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Národního klimatického programu ČR.

Máte-li tedy, pane Kremlíku, zájem nikoli o hulvátství někde po chodbách, ale o seriozní diskusi o problému, dejte mi vědět a pošleme pozvánku i Vám…