29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (106)

16.10.2019

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné.

107 Znamenití 1

Pokud byste navštívili dnes město Česká Lípa, mohli byste v ulici Prokopa Holého (kdysi Ševcovské), nedaleko Škroupova náměstí, natrefit na dům pod číslem 150/40. Na tomto domě, hned vedle vchodu by vás mohla zaujmout pamětní tabulka (viz foto výše). Její obsah není bohužel zcela přesný. Na tomto místě stál skutečně rodný dům profesora MUDr. Josefa Bohumíra Mikana (1743-1814), který se zde 3. září 1743 narodil ševcovskému mistru a staršímu ševcovskému cechu Gottfriedu Mikanovi a jeho ženě Anně Kateřině, rozené Krawátové. Jenže dům shořel při rozsáhlém zničujícím požáru města v roce 1787 a na jeho místě vyrostl dům dnešní. Což nijak nesnižuje význam místa. Josef Mikan se zde prostě narodil.

Již sto let jsme zvyklí nadávat na poměry v rakouské říši do roku 1918. Po druhé válce se k tomu přidaly ještě třídní aspekty komunistů a bylo vymalováno. Buržoazie, šlechta, Němci, Maďaři, církev, velkostatkáři a později kulaci, to vše bylo přihotoveno ke zhoubě národa českého. Jednou se možná budou děti ve školách (i u nás) učit o pozitivní politice císaře Josefa II. (1741-1790). Třeba o tom, že byl i voleným českým králem, že uměl dobře česky, a že například podporoval vznik veterinární medicíny na lékařských fakultách v Praze a v Olomouci. Jeho snahy podpořil mimo jiné i rektor pražské univerzity Josef Bohumír Mikan. A podpořil jmenování prvního profesora českého veterinárního lékařství, shodou okolností také rodáka z České Lípy, Jana Knoblocha (1757-1818). Nebylo to proto, že byli rodáci jedné obce, ani proto, že si Jan Knobloch vzal za ženu Mikanovu sestru. Tehdy to takhle nefungovalo jako dnes.

107 Znamenití 2

Císař Josef II. výrazně podporoval vznik „Zvěrolékařských stolic“ (později Zvěrolékařských ústavů) na lékařských fakultách v Praze a v Olomouci. V roce 1784 vznikl na pražské lékařské fakultě přednáškový zvěrolékařský cyklus a v témže roce byl jmenován prvním profesorem tohoto oboru právě Mikanův švagr profesor Knobloch. Jeho odborná prestiž byla důvodem k tomu, že byl po roce jmenován ředitelem Vídeňské zvěrolékařské školy. Po jeho odchodu byla v roce 1795 na univerzitní lékařské fakultě založena „Stolice zvěrolékařství“, jejíhož vedení se na dalších třicet let ujal dvaačtyřicetiletý profesor Martin Albert Tögl (1753- 1830). Na počátku toho všeho bylo především snažení profesora Mikana.

Josef Mikan měl to štěstí, že v druhé polovině osmnáctého století bylo církevní vzdělávání v České Lípě na poměrně vysoké úrovni. Dostalo se mu vzdělanostních základů ve farní škole při děkanském kostele sv. Petra a Pavla, ta dovršil studiem latinského gymnázia místních augustiniánů a posléze i absolvováním jejich učiliště v Drážďanech. Augustiniáni dbali především na přírodovědné vzdělání svých studentů. V době, kdy získal v Praze (a také studiem ve Vídni) doktorát z filozofie, což byl předpoklad jeho dalšího studia na lékařské fakultě tamtéž, byl již mužem mimořádného vzdělání. Ovládal samozřejmě latinu, francouzštinu a němčinu, odborné texty studoval i v italštině, angličtině, hebrejštině a řečtině.

Jeho začátky nebyly lehké. Jako čerstvý lékař se dal do služeb původně italského knížecího rodu Claryů- Aldringenů, kteří po tři staletí zajišťovali rozvoj lázeňského města Teplice. Čerstvý doktor lékařství Josef Mikan se zde také oženil. Jeho první manželka Marie Anna de Chabot (1739-1771) byla šlechtična francouzského původu. Bohužel zemřela při druhém porodu jejich dcery na horečku omladnic. Dodnes je v děkanském kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích pamětní deska, kterou sem Josef Mikan nechal zasadit. Později se oženil ještě dvakrát.

V roce 1775 byl Josef Mikan jmenován vůbec prvním profesorem chemie a botaniky na lékařské fakultě pražské univerzity. Bylo mu pouhých 32 let. Organizuje vznik chemické laboratoře a univerzitní botanické zahrady, kterou zbudoval v bývalé jezuitské zahradě na Smíchově.

V jeho šestapadesáti letech byl jmenován rektorem univerzity, když v roce 1773 se stal čtyřikrát za sebou děkanem. Učil, přednášel, publikoval, bádal a léčil plných třicet sedm let. V šedesáti osmi letech, tři roky před svou smrtí, odešel na odpočinek. Během své odborné kariéry se jako zdravotní rada zasadil o řadu lékařských a lékárnických reforem, byl také oficiálním poradcem císaře Josefa II, milovníkem umění a výrazným amatérským hudebníkem. Rostlinný rod Mikania z čeledi Asteraceae je pojmenován po něm.

Mimo jiné byl i průkopníkem posudkové medicíny, zavedl kontrolu prodeje vína, piva, potravin, jedovatých látek a minerálních vod. Byl rozhodným odpůrcem pověrčivosti a tmářství.

Zemřel ve svízelné finanční situaci. Zůstala po něm pouze úžasná vědecká knihovna o pěti tisíci svazcích, ve své době vlastě nejhodnotnější soukromá odborná knihovna. I tu však musel jeho syn Christián prodat ve veřejné dražbě.

107 Znamenití 3

Jeho jediný syn Johann Christian Mikan (1769-1844) byl rovněž významným přírodovědcem a profesorem pražské univerzity. Podnikl několik studijních cest (například do Brazílie v roce 1817, odkud si ovšem přivezl nevyléčitelnou nemoc) a zasloužil se o rozšíření otcem založené botanické zahrady. Ve své době měla celkem 10 000 druhů rostlin.

Příště: profesor MUDr. Otto Kahler