27.9.2021 | Svátek má Jonáš


ŠKOLSTVÍ: Genderová nerovnost!

24.2.2021

aneb Největší aktuální problém českého školství

Ministerstvo školství odvádí zvláště nyní opravdu skvělou práci. Zaměřuje se na skutečně nejpalčivější problémy současnosti a vedle toho také pružně reaguje na největší výzvy dneška, a to hned v několika oblastech. Pojďme společně ocenit jejich tvrdou práci a jiskrnou mysl!

Zrušení hodin fyziky, chemie a novodobé historie

Více než kdykoli jindy se počítače staly pro děti nedílnou součástí výuky, protože vyučovací hodiny probíhají nyní až na pár výjimek distančně. S mnohými technickými věcmi kolem výuky si kvůli mimořádným okolnostem už dříve musely poradit buďto samy děti, nebo jejich rodiče. A právě teď si někdo vzpomněl na to, že se na základních školách dostatečně nevyučuje informatika.

V tichosti se proto přepsaly hodinové dotace pro předměty ve prospěch IT. Nově má mít informatika celkovou hodinovou dotaci za všechny ročníky druhého stupně hned 4 hodiny místo 1. Některé jiné předměty, jako třeba chemie, fyzika, dějepis, se mají zase vyučovat méně.

Zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Mnozí učitelé museli být tak razantní změnou vzdělávacího plánu překvapeni. Otázkou proto je, jak se školy a vyučující na tuto změnu připraví. Odpověď je taková, že realizace je pro ministerstvo jen podružnou záležitostí a nemá proč se o ni dále starat. Spoléhá se na to, že si samy školy a vyučující jako vždy nakonec nějak poradí.

rup

Škrty ve vzdělávacích oborech (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova, výtvarná výchova...) jsou nekoncepční. (viz)

Maturity opět bez slohových prací, na didaktické testy více času

Naše školství také ukazuje, jak neuvěřitelně vstřícné dokáže být vůči studentům. Velice kreativním způsobem si dokázalo ministerstvo poradit např. se ztíženými podmínkami při letošní organizaci maturit. Stejně jako loni se mají i letos maturity obejít bez slohových prací. Stane se tak nejspíše teprve podruhé od zavedení maturit v českých zemích v roce 1849. Je samozřejmě úplně jedno, že dnešní maturanti už nebudou schopni pořádně napsat ani post na sociálních sítích. Spokojenost studentů musí být samozřejmě na prvním místě!

Za koronakrize nastal čas řešit gender

Zmíněné příklady ale představují opravdové detaily a nejsou nic ve srovnání s jednou mnohem větší výzvou našeho školství. Podle ministerstva zřejmě právě nyní, kdy i naše školství musí řešit důsledky spojené s covidem, nastal ten pravý čas začít řešit genderová témata.

Mnohé z toho, co se učily děti za celou historii povinné školní docházky, bylo úplně spatně a měly by na to raději zapomenout. Vzdělávání bylo totiž dosud zatížené reprodukováním genderových stereotypů, což mělo přispívat k udržování společenské nerovnosti mezi muži a ženami. To se má ale v brzké době změnit. Celý způsob, jakým se věci vyučují, se má překopat od základů, ať už se jedná o kurikulární dokumenty (např. rámcový vzdělávací plán) či učebnice a učební materiály. Změnit se musí i vzdělávání vyučujících a také samotný proces vzdělávání. Všechny genderové stereotypy či jenom náznaky podpory nerovnosti musí být ve výuce co nejdříve vymýceny.

Ministerstvo školství proto nedávno schválilo dokument s názvem „Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024.“ Cílem čtyřletého plánu má být nastolení rovných podmínek k práci i přístupu ke vzdělání a kariéře nejen pro ženy a muže, ale i pro příslušníky sexuálních menšin. Větší zohledňování rovnosti žen a mužů se má projevit v samotném procesu vzdělávání při hodnocení žáků a tvorbě nových učebnic.

Budou se přepisovat učebnice

V blízké budoucnosti by proto neměly být učebnice posuzovány jen po odborné stránce. Důležitým kritériem se má stát i to, zda svým vyzněním dostatečně zohledňují rovnost žen a mužů. V dokumentu se též dozvíme, že se má aktualizovat systém odborného posuzování učebnic pro ZŠ takovým způsobem, aby zohledňoval hledisko rovnosti žen a mužů pro účely udělení schvalovací doložky. Pokud nebudou splňovat tuto podmínku, nemusí být vůbec schváleny.

Ve výuce se má dbát na to, aby byly v dostatečné míře zmiňovány i ženy, a to nejlépe v nestereotypních rolích. Naprosto skandální je tedy z tohoto pohledu v minulosti tolikrát propíraná báseň Jiřího Žáčka o mamince, která se objevuje v čítankách. Anebo všimli jste si, jak se např. v dějepise málo mluví o ženách? Zatímco např. o císaři Františku Josefu I. se děti dozví vcelku hodně, jeho žena Alžběta Bavorská zvaná Sisi je zmíněná spíše letmo, pokud vůbec. Další příklad: Často je vyučujícími věnováno i několik hodin Napoleonu Bonapartovi, ale pouze málo se dozví o jeho dvou manželkách Josefíně a Marii Luise. A tak bychom mohli pokračovat i u dalších významných mužských historických postav.

Příklad nedostatečného počtu zmínek o ženách nalezneme také v matematice. Např. v celé slavné sbírce úloh z matematiky od Františka Bělouna údajně jen 4 ze 67 slovních úloh zmiňují ženy a ve zbytku jsou zmíněni pouze muži. Zde vidíme, jakým způsobem jsou ženy diskriminovány dokonce i v matematických úlohách. To všechno se samozřejmě musí změnit.

Rovnost ve výsledcích?

Vždycky jsem obdivoval ty, kteří dokázali plánovat věc prakticky nemožnou - rovnost v dosažení výsledků. Jedním z cílů nové strategie je totiž i snižování rozdílů ve znalostech a dovednostech žákyň a žáků. Mají k tomu přispět stávající i nové vzdělávací kurzy, jejichž cílem je motivovat vyučující k přizpůsobení obsahu učiva, metod a formy práce s dětmi takovým způsobem, aby se v rámci výuky a hodnocení nepromítaly stereotypy na základě pohlaví. Specificky jsou v této souvislosti zmiňovány zejména klíčové předměty matematika, fyzika a český jazyk a literatura.

Dokument nezapomíná ani na dosažení rovnosti ve sportech. Doporučení mají vést k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v řídících a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích, přičemž poměr žen a mužů by měl být alespoň 40:60. Jakým způsobem se má takového cíle dosáhnout? I na to je v dokumentu jednoduché řešení. Podpora sportovních organizací při podpůrných opatřeních pro podreprezentované skupiny v rozhodovacích pozicích, a to např. dotačními programy, kampaněmi, osvětovou činností či vlastním příkladem.

Když už zde bylo zmíněno vyrovnané zastoupení, za zmínku stojí, že skupina, která má celou záležitost kolem rovnosti mužů a žen přímo na starost, jde sama příkladem a zašla ve své pokrokovosti dokonce ještě dále. Tvoří ji totiž z drtivé většiny ženy. Přímo v realizačním týmu projektu genderové rovnosti v rámci MŠMT je šest žen a pouze jeden muž! Celkově se divím, že nikdo zatím nenavrhl, abychom vyhodili velkou část učitelek a nahradili je muži, děti by přece měla učit obě pohlaví rovnoměrně!

Pokrokové a moderní školství reflektující požadavky dnešní doby už přece nemůže být založené pouze na předávání znalostí, vědomostí a dovedností. Musí také co nejvíce podporovat uplatňování genderové rovnosti, nebo to aspoň předstírat. Nemůže být pochyb o tom, že nápady, které vzešly ze současného ministerstva, jsou naprosto přelomové, revoluční a inovativní. Za svůj pokrokový a neotřelý přístup v době koronakrize si proto MŠMT zaslouží opravdové uznání a pan Plaga vlastní bustu ze zlata!

Převzato z blogu s autorovým souhlasem

Autor je europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentuAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.