4.10.2023 | Svátek má František


PRÁVO: Regulace nájemného v praxi

19.12.2006

Za minulý článek o regulaci nájemného jsem byl některými čtenáři Neviditelného psa kritizován. Dokonce prý uvádím i lži. Rozhodl jsem se proto přinést konkrétní příběh regulovaného nájemného z jedné malé obce na Mladoboleslavsku.

Obec Josefův Důl byla do r.1993 příměstskou částí Mladé Boleslavi. Na základě požadavku jejích obyvatel rozhodlo ministerstvo vnitra o obnovení její samostatnosti. Bytový fond obec převzala ve značně dezolátním stavu tak, jako většina obcí po 40 letech vlády komunistů. Děravé střechy, rozpadající se komíny, zničené fasády a jeden prakticky vybydlený dům. Řada bytů nebyla ještě v 21. století vybavena koupelnami, popř. si tyto koupelny nájemníci vybudovali na vlastní náklady a většinou nevyhovují stavebním standardům a předpisům. Ve všech domech je potřeba provést rekonstrukci elektroinstalace.

Nájemné se v bytových prostorách uvolňovalo od r. 1993 především podle velikosti obce. Josefův Důl s necelými 400 obyvateli tak spadl do kategorie s nejnižšími růstovými koeficienty. Od r. 1999 došlo ke zvyšování nájemného prakticky jen na úrovni inflace a nevhodný stav tak byl dlouhodobě zakonzervován. V současné době činí nájemné na jednu bytovou jednotku 650,- Kč měsíčně.

Vzhledem k nutnosti řešit především vybydlený dům došlo k rekonstrukci tohoto objektu, ve kterém je dnes 18 bytových jednotek první kategorie. Celková cena rekonstrukce činila více než 14 milionů korun a financována byla z několika zdrojů. Byly použity daňové příjmy obce, nájemné vybrané v ostatních domech, které tak nemohlo být použito na rekonstrukce těchto domů, státní dotace ve výši 4,5 milionu korun, příspěvky budoucích nájemníků ve formě bezúročné půjčky ve výši 3,1 milionu korun a úvěr ve výši 1,5 milionu korun. Bezúročnou půjčku od nájemníků obec splácí tím, že od nich nevybírá základní nájemné.

Kdyby měla obec vybydlený dům opravit pouze z nájemného za tento dům, nemohla by rekonstrukci realizovat. Současná výše nájemného neumožňuje provádět větší stavební práce na obytných domech. Oprava střechy obytného domu se pohybuje obvykle mezi 200 až 400 tisíci korun, oprava fasády se blíží k milionu, o historicky cenných fasádách nemluvě. Rekonstrukce jedné bytové jednotky přijde na zhuba 700 až 900 tisíc korun. Přitom jen výměna bojleru v jednom bytě stojí roční nájemné za tento byt.

Popsal jsem typický příklad malé české obce. Při dnešní výši regulovaného nájemného nejsou menší obce nebo soukromí vlastníci v těchto obcích schopni koncepčně řešit obnovu bytových domů a zlepšit jejich zanedbaný stav. Nájemné sotva stačí na zabezpečení havarijních situací. Obce proto často situaci řeší privatizací bytů jejich nájemcům, čímž ovšem přenáší veškerou tíhu oprav na nové majitele, pro které je jejich realizovatelnost často obtížná. Zvláště, je-li bytový dům v zájmu památkové péče.

Na závěr děkuji Zdeňku Švermovi (SNK ED), který byl v Josefově Dole starostou od osamostatnění obce v r. 1993 až do r. 2006, za poskytnuté podklady a informace.