6.10.2022 | Svátek má Hanuš


POLEMIKA: K článku Bolševické manýry Magistrátu města Ostravy

19.11.2005

Předem bych chtěl sdělit, že celá záležitost se týká Územního plánu města Ostravy a kompetentními osobami pro řešení daného problému jsou zastupitelé města Ostravy a Útvar hlavního architekta města Ostravy.

Pokud já si vzpomínám, město Ostrava chtělo společně s výstavbou dálnice D 47 vyřešit i oblast bydlení v lokalitě zvané Dubí. Občané dostali několik nabídek pro vystěhování se z dané lokality. Šlo zejména o finanční náhrady, popřípadě o nabídku bydlení v jiných lokalitách města Ostravy. Domnívám se, že tento problém je v současné době již vyřešen. Zároveň územní plán část této lokality zařadil jako zemědělskou půdu a část jako zónu lehkého průmyslu. V této lokalitě byla zakoupena jedna neobydlená nemovitost, ve které byla zřízena tiskárna. Dotyčná nemovitost se podle mého nachází na hraně mezi výše uvedenými zónami. Je tedy pravda, že pokud by se tiskárna chtěla rozšířit do zóny zemědělské půdy, není to v současné době možné.

Podle mých informací však na Magistrátu města Ostravy probíhá přehodnocení Územního plánu, a to zejména s výstavbou dálnice D 47, která se v těchto dnech začíná realizovat. Okolí dálnice D 47 se jeví jako vhodné pro různé podnikatelské aktivity a Útvar hlavního architekta města Ostravy je připraven rozšířit zónu lehkého průmyslu, a to v dané lokalitě až po povodňové hráze. Zdá se tedy, že koncem příštího roku by problém tiskárny mohl být vyřešen.

Na závěr mi dovolte připomenout, že jde o typický problém vzájemné neinformovanosti ze strany Magistrátu města Ostravy týkající se závazného Územního plánu na straně jedné a na straně druhé by měli občané a podnikatelé v našem městě při nákupu jakékoliv nemovitosti se vždy s Územním plánem města Ostravy seznámit, a to zejména s regulačními podmínkami, které mohou v budoucnu výrazným způsobem buď pomoci rozvoji podnikání a nebo naopak mohou působit jako brzdící nástroj.

V Ostravě dne 16. 11. 2005

Autor je poslanec za ODS

Ing. Radim Chytka