29.9.2020 | Svátek má Michal


MÉDIA: Rada ČT kritizuje Justa jako moderátora pořadu o Šumavě

15.12.2005

Česká televize vysílá blok ekologické publicistiky Na větvi, složený z diskusního pořadu Hádání o přírodě a z magazínu Nedej se. Připravují ho zkušení komunističtí propagandisté, kteří se na Kavčích horách udrželi ještě z předlistopadových dob. Není proto divu, že forma i obsah bloku připomínají nejlepší výkony Zelenkovy televize z časů tažení proti Chartě. Nejde jen o můj soukromý názor - asi žádný jiný pořad veřejnoprávního kanálu si totiž v posledních letech nevysloužil tak soustavnou kritiku Rady České televize.
Jeden z dlouhé série "úletů" tvůrců ekologického bloku ČT jsem na Neviditelném psu podrobně popsal letos začátkem ledna. Loni v říjnu nechali Hádání o přírodě moderovat Vladimíra Justa. Jeho minulost normalizačního publicisty (viz POZN.) by snad ani tak nevadila - na televizní obrazovce se přece pravidelně objevují i další "profláknuté" předlistopadové tváře.
Horší je, že Just v ČT řídil diskusi o boji s kůrovcem v Národním parku Šumava - tedy o tématu, ve kterém sám řadu let bojuje s přímo savonarolovským zápalem. Používá přitom metody, které spíš než do ekologické debaty patří kamsi do temných 50. let. Když se například Just dostal do totální argumentační nouze, začal své názorové oponenty opakovaně udávat policii. V září 2000 byl navíc s manželkou přistižen při krádeži borůvek v 1. nejspřísněji chráněné zóně parku. Tehdejšímu Žlábkovu vedení NP se pak za spravedlivě udělenou pokutu "odměnil" sérií denunciačních článků, ve kterých ho nařkl ze všeho možného i nemožného od temných estébáckých rejdů až po údajné krádeže dřeva. Věcná debata o odborných variantách řešení šumavského problému se tak díky Justovi změnila v bulvární osočování "ad hominem".
Takto fanaticky zaujatému člověku dali tvůrci pořadu loni na podzim do ruky veřejnoprávní klacek. Vladimír Just nezklamal. V roli "nezávislého" moderátora na obrazovce ČT ostře napadl metody Žlábkova vedení NP, které ho o čtyři roky dříve přistihlo při poškozování přírody. Veřejnoprávní médium se tak stalo nástrojem Justovy malicherné pomstychtivosti. Protože se mi to zdálo přinejmenším podivné, dotázal jsem se Rady České televize, jestli je to v pořádku. Rada nechala můj podnět nejdeřív posoudit Etickým panelem, který ale skoro rok nefungoval. Vyjádření jsem proto dostal až teď. Píše se v něm:
"Etický panel obecně nepovažuje za vhodné, aby diskusní pořad, věnovaný protichůdným názorům na určitý odborný problém, moderovala osobnost, která se ve věci angažuje na jedné či druhé straně sporu. Z tohoto pohledu nebyl výběr moderátora tohoto pořadu optimální, neboť Vladimír Just publikoval četné články na obhajobu jednoho ze dvou nejrozšířenějších odborných názorů na nejvhodnější ochranu lesních porostů v NP Šumava a v této věci se i jinak angažoval."
Srozumitelněji řečeno: podle kontrolních orgánů ČT už fanatický šumavský aktivista napříště v pořadech ČT o Šumavě nemá co dělat. Je dobře, že to víme.
Justova veřejnoprávní borůvkářská exhibice ale právem naštvala i lesní odborníky z občanského sdružení Šumava 21. Když kritizovali jednostranný výběr Justem pozvaných diskutérů, tvůrci pořadu začátkem letošního ledna zorganizovali další debatu. Tentokrát pozvali i je samotné - ale jen proto, aby z nich hned v úvodním komentáři udělali hlupáky a kverulanty. Tvrdili, že názory Šumavy 21 na kůrovcovou kalamitu jsou v totálním rozporu s názory většiny vědců. Lucie Peláková ze Šumava 21 si takovou manipulaci nenechala líbit a poslala Radě ČT stížnost. I v tomto případě trvalo její vyhodnocení skoro rok. A i v tomto případě byla nakonec stížnost označena za oprávěnou. Rada ČT v těchto dnech Lucii Pelákové s odvoláním na Etický panel napsala:
"Etický panel shledal, že vyjádření redaktorky pořadu při uvedení diskuse "Hádání o přírodě" o "drtivé většině odborníků", která údajně "dospěla k jednoznačnému závěru" ve prospěch bezzásahového přístupu k ochraně lesních porostů, se nezakládalo na pravdě. Uvedení tohoto vydání diskusního pořadu "Hádání o přírodě" bylo jako celek jednostranné a jeho dikce podle názoru Etického panelu neodpovídala požadavkům, kladeným na pořady televizní stanice veřejné služby."
Srozumitelněji řečeno: tvůrci bloku veřejnoprávní ekologické publicistiky Na větvi lžou. Ale to už koneckonců víme dlouho.
Přílohou dopisu, který Rada ČT Lucii Pelákové poslala, je vyjádření šéfdramaturgyně Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání Darji Macákové. Nasazení Vladimíra Justa do funkce moderátora omlouvá kuriózním způsobem. Záměrem tvůrců pořadu prý bylo, aby jednotlivé besedy k úzce specializovaným tématům řídili odborníci na danou problematiku - bez ohledu na to, zda jsou ve věci sami zainteresování či nikoliv.
Paní Macáková tedy mezi řádky obhajuje bizarní názor, že veřejnoprávní médium má sloužit jednostrannému masírování veřejnosti ve prospěch předem zvolené pravdy. To už jsme tu měli před listopadem 1989. Navíc teatrologa zřejmě považuje za "odborníka na danou problematiku" - v tomto případě tedy na populační gradaci hmyzích škůdců. Pokud to paní Macáková myslí vážně, ekologické publicistice České televize už asi není pomoci. Příští besedu o globálním oteplování bude řídit literární vědec, debatu o recyklaci odpadu neurochirurg, hádání o obnovitelných zdrojích energie antropolog...

POZN: Například v roce 1983 Just novátorsky vynalezl žánr "udání in memoriam". Veřejně totiž odhalil, že se zesnulý komik Vlasta Burian paktoval se živly nepřátelskými socialismu. Podrobnosti zde.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.