30.6.2022 | Svátek má Šárka


KNIHA: Profesor egyptologie na Hrad!

10.3.2014

"… obory typu historie, archeologie, antropologie a lingvistika jsou v mnoha ohledech strategické a měly by být, podobně jako ekonomie, zastoupeny v poradním orgánu vlády," praví archeolog a egyptolog Miroslav Bárta v rozhovoru, který vyšel knižně pod názvem Kolaps neznamená konec (s. 120). Pěkné to ambice! Čím více se ovšem do publikace začítám, tím cimrmanovštěji na mne působí…

Kolaps neznamená konec

" … za pád Nečasovy vlády nemohla ani tak jeho spolupracovnice paní Nagyová, jako spíše převládající názor na dostavbu Temelína … Proto si myslím, že aktuální ústup od konceptu silného státu jde především na úkor soustavné erozní činnosti těch největších nadnárodních korporací." (s. 130, zvýrazňuji) "Na úkor" by znamenalo, že podvratné působení nadnárodních korporací ochabováním státu trpí, vědátor ale v souvisejících pasážích tvrdí (logicky) opak. Ať žije mezioborový přesah obecně a do politologie zvláště! "Publikované statistiky ukazují jasně, že české dceřinné pobočky svých zahraničních matek jsou proporčně velmi malé, přesto generují zásadní část jejich zisku." (s. 100, zvýrazňuji). K egyptologovu exkurzu do bankovnictví je třeba poznamenat: přídavné jméno "dceřiný(-á,-é)" se píše s jedním –n-, výraz "dceřiné pobočky" je redundantní (lépe: "dceřiné společnosti" či "dceřiné podniky" nebo jenom "pobočky"), místo přispění poboček k "jejich zisku" (tj. k zisku mateřských společností) lze ze statistik spíše vyčíst údaje o přispění dceřiných společností k zisku celé skupiny … Dejme vale účetním a daňovým poradcům i auditorům a obracejme se s důvěrou na nejbližšího egyptologa! "Co ale ohrožovalo nás, byly hadi, které nesnáším obecně," vzpomíná M.Bárta tklivě na misi v poušti (s. 26, zvýrazňuji). V Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který (podle knižní obálky) vede, se asi málo studuje shoda podmětu s přísudkem (hadi jsou rodu mužského a životní, sloveso "byli" mělo zde mít tudíž druhé –i- měkké) …

Od neustále vzývané mezioborovosti se přesuňme k těžišti egyptologova bádání, jímž je Blízký východ a severní Afrika. Zarazí předně, že spojení "Blízký východ" je v celé publikaci důsledně psáno s oběma počátečními písmeny velkými, tedy jako "Blízký Východ". To je žel, jak mi výslovně potvrdili v jazykové poradně, špatně. Další soustavný lapsus, který u experta zaráží snad ještě více: Výraz "islamisté" je v celé knize – ve vleku rozšířeného, leč diskutabilního žurnalistického úzu – používán ve smyslu "islámští fundamentalisté". To však, jak jsem se dozvěděl před více než rokem, jazyková poradna po konzultaci s Orientálním ústavem nedoporučuje. Výraz "islamista" by měl zůstat vyhrazen pro "islamologa", tedy odborníka na islám. Egyptologovy mezioborové ambice jako by šly, abychom použili jeho oblíbený obrat, na úkor konzultací s kolegy z oborů spřízněných …

Knižní rozhovor chce být zasvěceným průvodcem po kolapsu civilizací minulých i civilizace současné, dočítám jej nicméně s hlasitým řehotem. Bezděčně humorných pasáží nacházím tolik, že pro jejich úplný výčet a rozbor by tato recenze musela mít několikanásobný rozsah. Za celkově cimrmanovský dojem z publikace lze jistě alespoň částečně poděkovat novináři Tomáši Turečkovi, který s Miroslavem Bártou hovořil. Hned v úvodním souvětí z Turečkova pera totiž chybí předložka: "Vzduch, který mě udeřil do nosu po vystoupení letadla, se mi vůbec nelíbil." (s. 9, zvýrazňuji) Úvod kapitolky s názvem "Již staří Římané věděli, že …" navíc obsahuje kuriózní myšlenku (ba přímo slovo do pranice!), která ve vlastním rozhovoru není: "Tento proces byl především procesem dlouhodobým a nešlo pouze o jakýsi přímý důsledek jednorázových vnějších faktorů: barbarů, poklesu výkonnosti ekonomiky, úpadku morálky nebo vzestupu křesťanské víry." (s. 85, zvýrazňuji)

Soudnější čtenář si nad publikací – po letech a z poněkud odlišné perspektivy – připomene dávný výrok z Hovorů z Lán, pronesený už tenkrát s notnou nadsázkou: "Profesor egyptologie na Hrad!"

Tureček, T.- Bárta, M.: Kolaps neznamená konec. Odpovědná redaktorka Radka Fialová, Vyšehrad Praha 2013Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil
Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil

Proč je nutné v létě dvojnásob pečovat o pokožku? Protože právě v létě je vystavena mnoha negativním vlivům. Zapojte se proto do soutěže o 6...