27.1.2021 | Svátek má Ingrid


GLOSA: Hrst úryvků, které možná stačí

1.7.2006

Předkládám k zamyšlení malou hrst vybraných úryvků z kandidátských projevů Václava Klause, kterými se před více než třemi lety ucházel o prezidentský post. Pokud tím vyprovokuji laskavého čtenáře k tomu, aby se k projevům vrátil, aby v nich znovu zalistoval a nad nimi se zamyslel, potom se můj záměr zcela naplnil:i>

Prezident nesmí vytvářet protiváhu výkonné či legislativní moci. Těžiště prezidentské funkce nespočívá ve vnitropolitické oblasti. Ve vztahu k vnitropolitickým událostem má být působení prezidenta aktivní, nikoli však aktivistické. Role prezidenta na domácí scéně je především symbolická. Nemáme ani prezidentský, ani poloprezidentský systém. Bylo by nešťastné, kdyby prezident permanentně soupeřil s vládou nebo parlamentem. Prezident nesmí být hybatelem politické scény, ale nenápadnou autoritou schopnou nepřímo ovlivňovat politické procesy. Netajím svou liberálně konzervativní orientaci, ale při výkonu prezidentské funkce bych žádné politické nebo zájmové uskupení nepreferoval. Prezident musí vůči všem politickým silám v zemi zachovávat respekt a objektivitu. Jsem natolik disciplinovaný a rozumný, abych hájil zájmy všech občanů bez ohledu na jejich světonázorové či politické přesvědčení.

Prezident nesmí být arbitrem dění v zemi, musí být spíše uvážlivým „svorníkem“ legitimních zájmů jednotlivců i celých politických seskupení vzešlých ze svobodných voleb. Soustřeďme se na to, co nás spojuje. Překonejme zbytečné animozity našich každodenních politických střetů Pěstujme atmosféru čestného soupeření, nikoliv nepřátelství, atmosféru vzájemného naslouchání, nikoliv předpojatého odsuzování.

Předpokládám, že se nenajde jediný nesouhlasný komentář s vybranými úryvky, ale docela bych přivítal VĚCNOU debatu na téma, které se nabízí: Nakolik je praxe v souladu s teorií?
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.