6.10.2022 | Svátek má Hanuš


DOPRAVA: Zase zaplatíme miliardy?

16.11.2005

Firma Kapsch je údajně jistý vítěz tendru na dodávky technologií pro elektronické mýtné. Po tendru na dálnici D47 tu máme podobnou kauzu, která rozhodně nevypadá důvěryhodně. Už samotná skutečnost, že parametry tendru byly nastaveny pro řadu firem nevýhodně, je alarmující. Pro posouzení případu je dobré alespoň krátké porovnání:

Mikrovlnný systém (např. Rakousko)

Mikrovlnný systém využívá fyzické brány postavené nad komunikací, vybavené mikrovlnným komunikačním kanálem a zprostředkovává komunikaci mezi projíždějícím vozidlem a bránou (portálem). Komunikační protokol obsahuje dvě informace - data o elektronické identifikaci vozidla a finanční data. Telekomunikační operátor sbírá data z portálů a zajišťuje jejich správné doručení k operátorovi výběru.

Výhody
- systém je ověřený a funkční v několika zemích
- nižší cena záznamní jednotky vozidla (OBU - On Board Unit))
- ukončená standardizace - přesto
- garantovaná interoperabilita
- možnost aplikace pro osobní vozidla

Nevýhody
- budování infrastruktury podél zpoplatněných komunikací, tzn. dálnice, rychlostní silnice a silnice 1. třídy směrem k hraničním přechodům (pro 2100 km zpoplatněných komunikaci v ČR je nutno vybudovat cca 1400 bran )
- vysoká časová náročnost výstavby infrastruktury (stavební povolení, popř. územní řízení pro každou bránu a elektropřípojku)
- nutnost výstavby nového telekomunikačního připojení
- velké nároky na přenosy dat, navíc jsou současné systémy v jednotlivých zemích nekompatibilní
- nemožnost dynamického nastavení změn v rámci nutných objížděk (geograficky rigidní systém),
- snadnější zranitelnost systému včetně možných krádeží - technologie jsou dostupně umístěné na branách

Satelitní systém GNSS/CN - Global Navigation Satellite System/Celular Network (např. Německo)

Na rozdíl od mikrovlnného systému, který pracuje s reálnou infrastrukturou tvořenou branami podél komunikací, pracuje satelitní systém s virtuálními mýtnými úseky. Ty jsou vytvořeny a zaznamenávány v jednotce ve vozidle (OBU) a pokud vozidlo projíždí tím úsekem komunikace, který je identifikován pomocí GPS (GN SS/CN), je zaznamenán čas průjezdu a případně další hodnoty do OBU. Systém je tedy založen na použití satelitní navigace a případně technologie celulární mobilní sítě. Platební příkaz lze realizovat tím, že je informace o projetí daným bodem vyslána prostřednictvím GSM bezprostředně nebo v daných intervalech.

Výhody
- vhodné pro výběr mýta na všech typech komunikací
- nižší investice do dopravní infrastruktury (pouze kontrolní portály, které mohou být zastoupeny mobilními kontrolami - technicky vybavenými vozidly)
- flexibilita při geografickém rozšiřování systému či změnách zpoplatněných úseků (bez potřeby dalšího budování silniční infrastruktury)
- pouze integrace již existujících technologií (GPS, GSM)
- umožňuje poskytovat služby s přidanou hodnotou i pro ostatní subjekty nezúčastněné na výběru mýta (automotokluby, dopravci a jiní)
- možnost on-line sledování vozidel i mimo zpoplatněné komunikace (nebezpečné náklady, transporty cenin) s následným informováním policie, HZS v případě nehody
- integrace s dalšími službami mobilních operátorů
- systém je robustní

- možnost telematické služby, které systém může nabídnout kam patří:
- Bezpečnost (např. hlídaní a nalezení vozidla)
- Diagnostika vozidla (informace o poruchách, sledování teploty v přepravním prostoru,…)
- Navigace (vyhledávače trasy, on-line navigace)
- Location based services (např. informace o nejbližší čerpací stanici, restauraci,…)
- Přístup na internet
- Elektronické platby (parkování, mýtné)

Nevýhody
- vyšší cena vozidlových jednotek (OBU)
- bez sítě GSM nelze měnit tarifní a geografické parametry v OBU

V Evropském parlamentu bylo schváleno nařízení 2004/52/EC, podle kterého by měly být systémy na elektronický výběr mýtného realizovány s využitím GNSS/CN systému.

Je tedy otázkou, k jakému doporučení Ministerstvo dopravy přihlédlo. Také časový harmonogram realizace projektu nerespektuje ani správní lhůty pro stavební řízení. Projektová dokumentace má být připravena za dva měsíce, což je při rozměru tohoto projektu nereálné (potvrzuje to i tabulka č. 6, str. 19 zadávací dokumentace). Pokud bude potřeba posilovat elektropřípojky a zahajovat územní řízení a následná stavební řízení, je téměř nemožné spuštění systému od 1.1.2007. Obdobná implementace systému nárokovala v Rakousku realizaci v délce 18 měsíců a 2 roky příprav před jejím spuštěním. Lze jen věřit, že ať nastoupí po volbách v roce 2006 jakákoliv vláda, tento tendr jako nevýhodný pro občany ČR zruší. Nikoho pak asi nepřekvapí, že se pokuta za zrušení možná bude beztrestně pohybovat v řádech miliard korun. Přeci to už všichni známe.

Autor je ekonom.