28.11.2023 | Svátek má René


DOKUMENT: Stížnost

27.1.2007

Stížnost na nepravdivé články, uveřejněné v kauze ex-ministra Mlynáře


V Literárních novinách, vydávaných za státní peníze, a i v jiných médiích, včetně internetových stránek pana Mlynáře, vyšlo několik článků p. Zd. Jemelíka, které neodpovídají pravdě a vysoce zkreslují činy, za které stojí vedení M.I. před soudem. Kdyby je nedělali tak by prosím před soudem nestáli.
Vzhledem k tomu,že se p. Jemelík zmiňuje také o naší organizaci, o které také nepíše pravdu, jsme nuceni uvést vše na pravou míru a žádat o zveřejnění pravdivých informací dle Tiskového zákona.

Pravdy o procesu jsou dle listinných důkazů tyto
:
1/ Trestní oznámení podalo Občanské sdružení – Občané za svá práva teprve 27.1.2004, až po mnohých upozorněních na nezákonnosti prováděné na ministerstvu informatiky. Občanské sdružení je založeno na ochranu občanů ČR před šikanováním úřadů. Rozhodnutím výboru byl pověřen ing, Moravec Aleš místopředseda, aby tr.ozn. podal, dle listinných důkazů. Bez nich bychom si nikdy nedovolili někoho křivě obvinit.
2/ Od počátku, co se vedení M.I. ujal p. Mlynář docházelo na tomto ministerstvu k nezákonnostem. Začalo to přestavbou 5. a 6. patra v budově ministerstva informatiky za cca 12 mil.Kč – bez Výběrového řízení / dále V.Ř. /.

Zakázky byly dávány spřáteleným firmám a kamarádům / AMA Invest a pod./. Tyto nezákonnosti potrestal Úřad pro ochranu hospod.soutěže / ÚOHS/ pokutou a svým Rozhodnutím.

3/ Aby mohli v nezákonnostech dále pokračovat a navzájem si podepisovat Smlouvy mezi M.I a Testcomem –státní příspěvkovou organizací, bylo nutno vyhodit odborníka na informační technologie – dlouholetého ředitele Ing. Radko Hochmana CSc. A dosadit na jeho místo p. Chmelíčka. To se stalo - opět bez V.Ř. 10.6.2003. Zároveň p. Mlynář udělal p. Chmelíčka svým náměstkem. Znamenalo to, že pan Chmelíček byl náměstkem ministra informatiky a současně ředitelem státní příspěvkové organizace Testcom.
4/ Po dohodě mezi pp. Mlynářem,náměstky – Chmelíčkem,ing. Beerovou a Franklem a nám. Testcomu p.ing.Vítem Novotným.došlo k nezákonnému založení soukromého Testcom servisu s.r.o. a to 30.9.2003. Že se jedná o soukromou společnost vyplývá z Obchodního zákoníku a z Rozhodnutí ÚOHS , který rozhodl,že s.r.o. nespadá pod režim Státních organizací – a nemusí tudíž např. dělat VŘ – dle zákona č. 199/94 . o veřejných zakázkách.
5/ O veškerých penězích, které pak dojdou na účet tohoto s.r.o nezákonně založeného rozhoduje pouze a výhradně jen pět výše jmenovaných společníků uvedených v s.r.o.

6/ Okamžitě po založení si na účet tohoto soukromého s.r.o převedli 7,5 milionu Kč , opět nezákonně z Reservního fondu - Testcomu !!!
7/ Na veškeré nezákonnosti byli společníci několikrát upozorněni zaměstnanci, kteří chránili zákony ČR a státní peníze, např. vedoucí účtárny Testcomu.
8/ Místo, aby byli tito pracovníci za tato upozornění pochváleni od vedení – byli za to vyhazováni z práce pod různými záminkami. Z toho je vidět, že o zákonnost vedení M.I. nikdy nešlo !!
9/ Ačkoliv mělo M.I. několik právníků a další platilo externě,pokračovalo v nezákonnostech až do 27. února 2004. Podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu /NKÚ/ 05/02 vynaložilo M.I. nepřiměřené prostředky na služby velkému počtu externích právníků s výší odměny 1 900 až 4 270 Kč za hodinu. Pro porovnání je třeba uvést, že průměrný plat dělníka činí 100 – 150 Kč za hodinu.
10/ K založení Testcom servis s.r.o. došlo 30.9.2003. Dopis od Min. Financí / M.F./ - že jde o nezákonnou činnost byl ze dne 4.12.2003. Ale ke zrušení s.r.o - došlo až 27.2. 2004 tedy skoro až po 3 měsících. Bylo k tomu nutno dvou Interpelací v Parlamentu ČR proti založení Testcom servis s.r.o. a informací o nezákonnostech v tisku !!! Jinak by to nezrušili.
11/ Že to nechtěli zrušit a posílat si peníze na - s.r.o. svědčí další Smlouva – s Economií – O postoupení práv provozovatele Portálu veřejné správy / PVS/ - která měla přivádět na účet s.r.o. ročně 20 milionů Kč, tedy do konce volebního období - 50 milionů Kč. K podpisu smlouvy mezi Ministerstvem informatiky a Ekonomií došlo až 18. 12.2003 – tedy cca 15 dní potom, co ministerstvo financí založení s.r.o. dopisem zakázalo – Testcom s.r.o. byl tudíž nezákonně založen!
12/ S.r.o. mělo jen dva zaměstnance,takže co jako mohlo vyzkoumávat v oboru informačních technologií. Nehledě k tomu,že vzdělání všech 5-ti členů s.r.o. tomu vůbec neodpovídalo. Znalosti měl původní ředitel Testcomu a jeho zaměstnanci.
13/ Ještě 19 ledna 2004 po dotazu Odborů ze dne 4.1.2004 odpověděl p. Mlynář,že provoz PVS dle Smlouvy provozuje Testcom s.r.o Tedy skončit nechtěli !!
14/ Že o skončení činnosti s.r.o . neuvažovali – svědčí také dvě faktury po 1,6 milionech Kč, které poslali Economii - tedy 3.2 milionu Kč – v lednu a únoru 2004. Peníze šly na účet s.r.o.

15/ Ačkoliv věděli již dobře,že jejich činnost byla nezákonná – účtovalo si jejich s.r.o nezákonně 2.974 tis. Testcomu, jako náklady na zrušení s.r.o. Tyhle peníze měli zaplatit sami. A ne to účtovat státu- když vše bylo nezákonné.
16/ Konečná bilance s.r.o.. a důkaz ,že tok financí p. Mlynář moc nehlídal.
Příjmy :
Nezákonný převod z rezervního fondu.........7.500.000,- Kč
Faktura za vyrovnání s Testcomem............2.974.000,- Kč
Faktura za PVS Economii.......................3.200.000,- Kč
-------------------------------------------------------------------
celkem známé příjmy................................. 13.674.000,- Kč

Výdaje : platy a odměny zaměstnanců a
členů s.r.o.........................................................474.000,- Kč
převod financí do Capital Internet
Publischers- CIP...........................................5.300.000,-kč

Výdaje celkem............................................... 5.774.000 kč

Zůstatek na účtě …………………………. 7.900.000,- kč
17/ Takže do CIP nateklo z účtu s.r.o. 5.3 mil. Kč a ty se s největší pravděpodobností pro stát pro stát ztratily !!! Kde jsou nyní?
18/ Kdyby tohle samé spáchal kterýkoliv úředník ve státní správě,nebo např. na Magistrátě hl.m.Prahy tak by ho snad pan primátor Dr. Bém nechal rozčtvrtit. A my jsme žádali, aby se tyhle triky a malversace se Státními penězi již neopakovaly a každý ministr si dal pokoj.
19/ Jestli potom JUDr.Kubíček již dnes žádá o presidentskou milost pro tyto vrcholné státní úředníky s podivnými způsoby vůči státním penězům, tak to je velice povedené. Měl by si nejdřív prostudovat faktury a listiny.
20/ Jestliže o Vás někdo při soudním řízení tvrdí, že Vás musel vyhodit za to, že jste padělal úřední listiny !! což nikdy nebyla pravda a ani to nebylo ve vymýšlených důvodech k vyhazovu z práce,tak se musíte ohradit. Když to ještě k tomu tvrdí p. Mlynář, který s Vámi prohrál soudy, právě kvůli těm vymyšleným důvodům a jinak Vás všude pomlouvá, tak to je silná káva. To se musíte bránit. Pomluvy předsedovi odborů nevadily, to kavalírsky přenesl přes srdce, ale ty padělané listiny - to nemohl. Proto podal pan Milan Novák trestní oznámení na pana Mlynáře. Padělat úřední listiny – to je totiž trestný čin - opravdovský a to si na sobě nemůže nikdo nechat.

Tak to je celá pravda o soudní při p.ministra Mlynáře a jeho společníků.

V Praze dne 26. ledna 2006

občanské sdružení

Občané za svá práva