11.6.2023 | Svátek má Bruno


Michal Petřík

Michal Petřík

EKONOMIKA: Strategie Evropa 2020

23.10.2010
Lze vůbec psát o strategii Evropa 2020 (následnici tzv. Lisabonské strategie) a přitom nevyvolat ten nežádoucí vedlejší efekt, že se tomuto dokumentu... více

aneb Mezi plánováním a eurozbytečnostmi.

EKONOMIKA: Loupáním eurocibule k tvrdému německému jádru

13.9.2010
Jak dlouho bude pro fiskálně disciplinované země se zdravými veřejnými financemi přijatelné sdílet jednu měnu se zeměmi – černými pasažéry, které... více

Jak dlouho může existovat eurozóna ve své stávající podobě?

ZDRAVOTNICTVÍ: Poplatky mýtů zbavené

31.7.2010
Platíme je za návštěvu u lékaře, za každou položku na receptu a pobyt v nemocnici. Měly být jednou z cest k odstranění nadužívání našeho stále ještě... více

Jedním z nejvíce skloňovaných pojmů jsou již více než tři roky regulační poplatky.

EKONOMIKA: Neplnění fiskálních kritérií v eurozóně

29.7.2010
Je dnešní světová hospodářská krize tak vážná, že se dnešním problémům společné měny euro, a zejména některým ji užívajícím zemím, prostě v žádném... více

Odlišme dlouhodobý trend a cyklický výkyv.

EKONOMIKA: Původ nestability eurozóny

21.6.2010
Nedávný řecký případ, který by bylo dnes jistě předčasné označovat za uzavřený nebo dokonce vyřešený, nám připomenul křehkost projektu jednotné... více

Krize eurozóny ukázala skutečné důvody jejího vzniku.

ANALÝZA: Vláda ČR mezi plným a implicitním mandátem

7.5.2010
Před rokem, po historicky vůbec prvním vyslovení nedůvěry vládě v našem parlamentu (24. března 2010,) podepsali představitelé čtyř politických stran... více

Zde začínáme vidět, k čemu může vést odklon od běžných politických vlád.

SPOLEČNOST: Dvacet let naší náboženské svobody

14.4.2010
Leckdo může k letošnímu dvacátému výročí namítnout: naší náboženské svobody? Jaké „naší“, když se dlouhodobě k náboženství a církvím hlásí jen menší... více

Věřící lidé strádali v důsledku totalitního útisku v některých případech hned dvakrát.

EVROPA: Dodatkem k LS proti občanství EU

3.12.2009
Prvního prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (LS.) V souvislosti s peripetiemi jejího vzniku i komplikovanou ratifikací se v české... více

Hlubší debata o této smlouvě u nás stále neproběhla.

POLEMIKA: Ad Ještě k Listině a Klausově ´výjimce´

16.11.2009
Lukáš Macek, ředitel evropského programu Science Po v Dijonu, polemizuje s mým textem, v němž upozorňuji na rizika právní závaznosti unijní Listiny... více

´Protokol´ snižuje riziko ohrožení poválečných právních a majetkových poměrů ČR.

EVROPA: Riziko právně závazné Listiny základních práv EU

11.11.2009
Ošetření poválečného vysídlení a riziko znovuotevření právních a majetkových otázek, tedy prolomení tzv. Benešových dekretů, na které nedávno... více

Lisabonská smlouva povyšuje obsah Listiny základních práv EU nad české zákony.

PRÁVO: Riziko právně závazné Listiny základních práv EU

3.11.2009
Nejpozději od přijetí Ústavy ČR ke dni 1. ledna 1993 však může jít jen o prosté zákony, nikoliv zákony ústavní, protože podle čl. 112, odst. 3 Ústavy... více

ke zpochybnění právních jistot občanů ČR by dojít bohužel mohlo.

POLITIKA: Hra o radar

3.9.2009
V únoru tohoto roku vláda stáhla z Parlamentu projednávání smluv o výstavbě radaru amerického systému protiraketové obrany (missile defense, MD), což... více

Libovolná vláda může opět rozhodnout o znovupředložení těchto smluv.

PRÁVO: Podkarpatské restituce

27.8.2009
V pondělí 20. července vyšel ve sbírce zákon zmírňující občanům České republiky majetkové křivdy za nemovitý majetek, který zanechali na území... více

Zákon nezohledňuje zvýšení cenové hladiny za půl století.

EVROPA: Irsko záruky k Lisabonské smlouvě stále nemá

6.7.2009
Záruky měla přijmout červnová Evropská rada. Ta však jen dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje obecné politické směry tohoto rozvoje... více

Různé dohady a polemiky vyvolalo téma přijímání záruk k Lisabonské smlouvě pro Irsko.

ZDRAVOTNICTVÍ: Regulační poplatek nebo cenová diskriminace?

25.6.2009
Nejprve několik údajů o současném stavu českého zdravotnictví. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mezi něž patří... více

Neefektivní strukturu českého zdravotnictví prodlužují nové zásahy monopolního státu.

EKONOMIKA: Dva roky po batohu

6.6.2009
Připravovaná takzvaná „protikrizová opatření“ začínají v tomto období psát novou etapu české hospodářské politiky. Ohlédněme se však nejprve za... více

Krize znemožní zkrotit deficity veřejných rozpočtů podle původního projektu z roku 2007.

HISTORIE: Čtyřicáté výročí traumatu normalizace

30.5.2009
Nepříjemné události bývá zvykem vytěsňovat; snažíme se na ně zapomenout nebo se je pokoušíme s odkazem na jiné události překrýt. Tak se formují... více

Naše společnost se v letech 1969-72 fakticky vrátila do první poloviny padesátých let.

EVROPA: Garance svobod

23.5.2009
V prvních letech po listopadu 1989 bylo nemyslitelné strpět u kodifikace základních práv a svobod jakákoliv zdržení, prosazovat kompromisy mezi... více

Mají o našich právech a svobodách rozhodovat orgány EU?

EVROPA: Náš lisabonský problém

5.5.2009
Ačkoliv se od 13. prosince 2007, kdy byla v Lisabonu podepsána tehdejším premiérem Topolánkem smlouva nahrazující odmítnutou Smluvu o ústavě pro... více

Mnohé změny, které chce LS zavést, jsou nepřijatelné z hlediska demokratické instituce.

SVĚT: Blízkovýchodní konflikt a demokracie

31.1.2009
Nabízím následující úvahu: jestliže je nějaká (nejen vojenská) technologie již jednou vyvinuta, nelze ji zmrazit či dokonce vracet vývoj zpět. Plyne... více

Jak mohou konflikt vnímat ti, kteří od něj žijí tisíce kilometrů vzdáleni?

POLITIKA: Lisabonská smlouva by přijata být neměla

29.11.2008
Jestliže Ústavní soud shledá, že nějaký zákon nebo mezinárodní smlouva není v rozporu s naším ústavním pořádkem, znamená to, že jsou automaticky... více

Rezignujeme na demokratický proces v rámci ČR, na plnohodnotný projev naší politické vůle?

EVROPA: Kudy ne po Lisabonské smlouvě?

25.11.2008
Nejprve dobrá zpráva. Jednání říjnové Rady EU vyvrátilo původní francouzské představy z letošního června, dle nichž mělo Irsko slíbit, kdy a za... více

Je nejvyšší čas opustit nerovnoprávný půdorys vytyčený Laekenskou deklarací.

EVROPA: Kavkazský konflikt argumentem pro Lisabonskou smlouvu?

14.10.2008
V souvislosti s kavkazským válečným konfliktem mnohým vadí údajná nedostatečná akceschopnost EU. Co je to za Unii, říkají, když není schopna... více

Jsou české zájmy v dostatečném souladu se zájmy velkých evropských zemí?

POLEMIKA: Mnichov – morálně nejednoznačný spor?

29.8.2008
Když jsem letos na jaře četl knihu Roberta Kagana Návrat historie a konec snů, měl jsem smíšené pocity: renomovaný americký politolog blízký... více

Při četbě Kaganova článku s titulkem Putin věří, že přišel jeho čas jsem se trpce pousmál.

EVROPA: Chorvatsko a lisabonské ultimátum

27.6.2008
Různé události jsou vykládány jako překážka dalšího rozšíření Unie. Ti, kteří tak činí, vycházejí z předpokladu, že poptávka některých stávajících... více

Právě skončený evropský summit zaujal jedním opakujícím se jevem.

EVROPA: EU a tzv. Benešovy dekrety

20.6.2008
Rozhodně teď nepřicházím strašit nějakými "Sudeťáky" a velmi bych si přál, aby se nikdo na toto téma neuchyloval k jakýmkoliv vyhroceným, extrémním a... více

Čas na promýšlení nové rovnováhy.

EVROPA: Irové řekli NE Lisabonské smlouvě

14.6.2008
Analytici naznačovali, že v případě hezkého počasí by přišlo k referendu více vlažných zastánců smlouvy, kterých by pak ve výsledku bylo více než... více

Kam až zajdou ti, kteří podle všeho vyznávají cyklus repeat – until, záleží i na nás.

EVROPA: Kosovo, Srbové a my

11.6.2008
Naše vláda uznala před dvěma týdny Kosovo jako samostatný stát. V diskusi, která tomuto kroku předcházela a která bude patrně nějakou dobu ještě... více

V amalgámu různých vzletných slov a prohlášení diplomatů hrozí, že zanikne to podstatné.

MAI 68: Čím byl a co po něm zůstalo? (2)

3.6.2008
Požadavky (zatím jen nanterských) studentů ještě koncem března 68 nepřesahují studentské prostředí: nové návštěvní řády na kolejích, samospráva,... více

Pochopit blíže pařížské jaro (Mai 68) není pro českého pozorovatele jednoduché.

MAI 68: Čím byl a co po něm zůstalo? (1)

2.6.2008
Nabízejí se mnohé podobnosti, ale konstatovat všeobjímajícím tvrzením, že v obou případech, českém i francouzském, lidé chtěli pro svůj život více... více

Pochopit blíže pařížské jaro (Mai 68) není pro českého pozorovatele jednoduché.

PRÁVO: Diskriminace změní svůj význam

23.5.2008
Pokud Sněmovna přehlasuje prezidentovo veto takzvaného antidiskriminačního zákona, výrazně se změní dosavadní obsah pojmu diskriminace. více

Navrhovaný zákon fakticky zakazuje a trestá jakékoliv méně příznivé zacházení,

POLITIKA: Volba na Hrad - diskuse, která nezačala

22.5.2008
Smyslem tohoto textu rozhodně není propagovat zachování stávajícího nepřímého způsobu volby prezidenta republiky, ani tu radikální změnu, kterou je... více

V případě změny by došlo k posílení politické legitimity přímo voleného prezidenta.

HISTORIE: O tom, co je ještě možno vstřebat

21.5.2008
Malé kousky pravd, jsou-li selektivně vybrané z širších a zejména dramatických souvislostí, mohou vést k zavádějícímu, nebo i zcela zkreslujícímu... více

aneb Co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?

EVROPA: Ústavní soud diskusi o Lisabonské smlouvě nenahradí

10.5.2008
Lisabonská smlouva: kolik jsme slyšeli od vedení našich parlamentních politických stran konkrétních výhrad nebo naopak konkrétních pochvalných... více

Bohužel se ukazuje, že ODS jen hledá argument k tomu, aby nemusela LS obhajovat.

SVĚT: Kuba po Castrovi

28.4.2008
Nekonečné plantáže cukrové třtiny, kubánské doutníky a rum, úmorná dřina venkovanů, kontrast města a vesnice, bohatství a bídy, překrásná příroda.... více

Unavení lidé potřebují naději.

OSOBNOST: Naděje a omyly F. Peroutky

25.3.2008
Jediným cílem politiky bývá často zdrtit - „so oder so“, jak říkal Hitler, píše F. Peroutka* ve sborníku svých článků z prvních tří poválečných let... více

Ještě k výročí února.