10.12.2019 | Svátek má Julie


EVROPA: Kavkazský konflikt argumentem pro Lisabonskou smlouvu?

14.10.2008

V souvislosti s kavkazským válečným konfliktem mnohým vadí údajná nedostatečná akceschopnost EU. Co je to za Unii, říkají, když není schopna formulovat a účinně vymáhat své jasné, pevné stanovisko? Taková úvaha pak často končí kategorickým požadavkem na urychlené přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, která má údajné nedostatky společné zahraniční politiky EU odstranit a vybavit Unii silným zahraničněpolitickým vedením.

Zkusme si ale nejprve položit otázku: budou skutečně posíleny zájmy občanů České republiky tím, že EU, jíž je ČR součástí, získá v oblasti zahraniční politiky na úkor svých členských států více pravomocí? Jsou české zájmy v takto dostatečném souladu se zájmy velkých evropských zemí, jejichž zájmy (jak ostatně vidíme) mají největší pravděpodobnost stát se v případě vzniku politické unie oficiálním zájmem EU? Může být dnešní zakavkazský konflikt skutečně vhodným argumentem pro posilování nadnárodních kompetencí Unie v oblasti zahraniční politiky?

První cestou pro nalézání společného zahraničněpolitického stanoviska EU je ve všech obdobných případech poctivé nalézání společného postupu. Znamená to - v rámci stávajících pravidel - společně hledat nejvyššího společného jmenovatele jednotlivých, odlišujících se postojů a argumentů. Tato cesta není ani jednoduchá, ani vnějškově efektní, je však jako jediná poctivá: nevede k předstírání neexistujících konsensů a vyloučením megalomanských cílů snižuje riziko blamáže.

Druhou cestou je spoléhání se na změnu pravidel a prosazování silových řešení: přehlasovávání menších většími a budování nových institucí. Lisabonská smlouva tak v této oblasti především zakládala institut tzv. evropského prezidenta a evropského ministra zahraničních věcí a dále posilovala společnou zahraniční politiku EU.

Jednota či jednotný názor členských zemí EU ale přece nevznikne tím způsobem, že se existující zřetelná, přirozená divergence zájmů a stanovisek jednotlivých evropských zemí potlačí, přikryje, zastřeší či zamaskuje novými institucemi - stálým předsedou Rady EU voleným na 2,5 roku (tzv. „evropským prezidentem“) a tzv. „vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“, všude vnímaným jako ministrem zahraničních věcí státu Evropská unie.

Ten má mít pravomoci prakticky identické s ministrem zahraničních věcí běžného státu: „Vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie. Přispívá svými návrhy k jejímu vytváření a provádí ji jako zmocněnec Rady. Předsedá Radě pro zahraniční věci. Je jedním z místopředsedů Komise. Zajišťuje soudržnost vnější činnosti Unie. Zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jménem Unie vede politický dialog se třetími stranami a vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích.“

Použití těchto nových institucí by totiž vedlo ke kvazijednotě založené na vnější moci úředních „sjednocovatelů“, odvozené od formálních atributů jimi zastávané funkce. V rámci EU by pak ale nutně šlo o „glajchšaltizující“ funkcionáře, kteří by vytvářeli zahraniční politiku EU silově svou vnější mocí, tedy úředně a na základě přehlížení existujících odlišností.

V tomto případě by sice nešlo o vnější moc ozbrojenou, ale „jen“ institucionální. Špatně je ale obojí: systémy či uskupení založené na vnější moci (a potlačení odlišností) jsou nesvobodné, neefektivní a vneposledku také nestabilní. Bývalé země Sovětského svazu o tom jistě vědí své. A brzy se ukáže, jak budou k tomuto poznání dospívat členské země EU.

Ti, kteří dnes rádi vydávají své zájmy za zájmy evropské, by tak v případě přijetí Lisabonské smlouvy mohli mnohem častěji činit i zcela oficiálně, podle nových pravidel primárního práva Evropské unie a z toho vyplývajících mezinárodněprávních důsledků.

Zkrácená verze vyšla 10. 10. v deníku E15

Autor je poradcem prezidenta republikyAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.