28.10.2020 | Den vzniku samostatného československého státu


Michal Petřík

Michal Petřík

POLITIKA: Závazek založený slibem

7.3.2008
Vymáhání různých slibů, které se v minulém režimu postupně hromadily všude, kde se člověk vyskytl, přispělo k celkově rozpačitému přístupu, či až... více

Přiznejme si to. Kolik z nás zná text slibu prezidenta České republiky?

EVROPA: Příběh Lisabonské smlouvy

28.12.2007
Ve čtvrtek 13. prosince se v průběhu několika málo let již podruhé - tentokrát v Lisabonu - sešli šéfové států a vlád zemí EU k tomu, aby podepsali... více

Příběh Lisabonské smlouvy začíná již téměř zapomenutým mandátem z Laekenské deklarace.

SPOLEČNOST: Žijeme v zemi bez hranic?

27.12.2007
Co se to děje? Hranice Česka zmizely, hlásí palcový titulek pátečních Lidovek. Z hranic je už jen čára na mapě, udeří na čtenáře z Hospodářských... více

Hned dva čerstvé jevy by se mohly stát součástí elementárního testu (verbální) inteligence.

POLEMIKA: Kdo vyhrožuje nemožností dohody o Evropě?

11.12.2007
Schopnost vytvářet sofistikovaná paradigmata a myšlenková schémata, schopnost vidět dynamicky se měnící povahu společenských jevů v měnícím se světě... více

Co prý ještě Česká republika s prezidentem Klausem v Evropské unii vlastně hledá?

EVROPA: O Turecku, Unii, ale hlavně o nás

5.12.2007
Zaostalá země typu Turecka klepe na dveře elitního klubu EU, v jehož rámci (a i u nás se našli takoví odpadlíci) si mnozí jeho členství v Unii... více

kdo si přečetl článek europoslance Josefa Zieleniece, musel být vyděšen.

EVROPA: Lisabonská smlouva a evropeizace historické paměti

19.11.2007
Ještě před několika lety by si ani největší radikálové nedovolovali srovnávat poválečný transfer Němců s genocidou Židů, kterou provádělo nacistické... více

Princip poválečného vysídlení i reparačních konfiskací bychom obhajovat dokázali.

EVROPA: EU se vzdává zajištění nenarušené soutěže

3.9.2007
Původní text ústavní smlouvy respektoval v otázce nenarušování soutěže současný stav zakládajících smluv (konkrétně článek 3, odstavec 1, písmeno g)... více

Reformní smlouvou by se měla změnit oblast nedotčená ani euroústavou z roku 2004.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (závěr)

17.8.2007
A obdobně, jako ústavní zákon o čs. federaci nerušil celou tehdejší Ústavu z roku 1960, stávající smlouvy rovněž nejsou reformní smlouvou rušeny, jen... více

Zachována byla nejen podstata ústavní smlouvy, ale i všechny její federalizační prvky.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (6)

16.8.2007
Dalším posunem od stávající úpravy zakládajících smluv směrem k euroústavě je převzetí euroústavní konstrukce doložky flexibility, byť v modifikované... více

Doložka flexibility; Změna podstaty Unie.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (5)

15.8.2007
Stávající znění článku 100 Smlouvy o ES bylo shledáno nepostačujícím. Dnes může podle něj Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou „rozhodnout o... více

Silná slova Unie o její vzrůstající roli v oblasti energetiky obnažila reálné možnosti EU.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (4)

14.8.2007
Teprve tehdy, podaří-li se členskému státu prokázat, že některé ustanovení Smlouvy by mohlo ovlivnit jeho povinnosti, v takovém případě ustanovení... více

Povinnosti členských států.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (3)

13.8.2007
Formulace bodu II – 12., že „institucionální změny dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 budou začleněny částečně do Smlouvy o EU a částečně do... více

Co se týká nového systému hlasování dvojí většinou, došlo k jeho úplnému převzetí.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (2)

10.8.2007
Jde o dezinterpretaci stávajícího stavu, ale zejména platí: jestliže se na stávajícím vztahu unijního a vnitrostátního práva začleněním tohoto nového... více

Zdánlivě nepodstatné nahrazení dosavadního principu přednosti při aplikaci práva EU.

EVROPA: Nová euroústava je už prakticky napsaná (1)

9.8.2007
Portugalsko jako předsedající země Evropské rady v tomto pololetí dostalo úkol. Byl přesně formulován v závěrech předsednictví německého a tkví v... více

Již první bod ukazuje, v jakém duchu německé předsednictví ke svému úkolu přistoupilo.

KULTURA: Ohlédnutí za Ingmarem Bergmanem

3.8.2007
Jeho dílo je výjimečné. Byl schopen jako málokdo vidět do samého nitra člověka, jít až na samou hranici filmového poznání. více

Bergman byl a patrně už vždy bude považován za jednu z největších osobností filmu vůbec.

RADAR: Americký radar a česká strategická kultura

16.7.2007
Jde především o ty rozdílnosti, na které upozorňoval již Henry Kissinger a které byly patrně nejlépe vystihnuty v jeho zdrcující kritice evropské (a... více

Odlišnosti v kultuře bezpečnostní i politické strategie mezi USA a evropskými zeměmi existují.

EVROPA: Nesdílené pravomoci nebo oboustranná flexibilita?

21.6.2007
Hlavním bodem jednání bude hledání pokroku ve věci smlouvy, která by mohla nahradit odmítnutou euroústavu. Česká republika bude jako svou prioritu... více

Dnes začíná summit EU v Berlíně.

EVROPA: Euroústava nazeleno dle Cohn-Bendita

4.6.2007
Před dvěma léty se mělo konat na téma evropské ústavy pražské vystoupení Daniela Cohn-Bendita, letitého guru zelených a spolupředsedy jejich frakce v... více

Rudý Dany musel na své pražské vystoupení k evropské ústavě čekat celé dva roky.

FEJETON: V Paříži dnes žebrá už skoro každý

29.5.2007
Hned v úvodu musím přiznat, že jsem se v titulku inspiroval finským reportérem Československé televize z období 80. let, který se chtěl asi zavděčit... více

Ke svým zážitkům z letošního února se vracím tímto krátkým fejetonem.

RADAR: Desatero pro naši diskusi o radaru

28.5.2007
Otázky bezpečnosti státu patří vždy k těm nejzávažnějším. Ve všech svobodných zemích na světě, které samy rozhodují o způsobu, jakým zajistí... více

ČR obdržela od USA oficiální žádost o zahájení jednání ohledně umístění radaru.

PRÁVO: K nutnosti konkordátního uspořádání

30.3.2007
Někteří lidé ze světa církve i politiky již delší dobu naléhají na to, aby byla mezi státem Vatikán a Českou republikou uzavřena mezinárodní smlouva... více

Lpění na konkordátním formalismu může mít důsledky zcela opačné.

EKONOMIKA: Kdo je u konce s dechem?

23.3.2007
Jaká je dnes převažující definice rychlosti v EU? Je to rychlost, se kterou je schopna byrokracie EU či evropský „intelektuální předvoj“ předkládat... více

Dvourychlostní Evropa je skutečností, v níž mají navrch transformované země.

RADAR: Potřebuje ČR radarovou stanici USA?

21.3.2007
Otázky bezpečnosti země patří vždy k těm nejzávažnějším. Ve všech svobodných zemích na světě, které samy rozhodují o způsobu, jakým zajistí... více

Nemít na svém území žádnou cizí vojenskou jednotku je základní stav, který netřeba obhajovat.

POLITIKA: ODS už půl roku u kormidla

9.3.2007
Již od září, hned po svém jmenování, se členové Topolánkova kabinetu chovali jako plnokrevná, plnohodnotná vláda. Hodnocení vlády (nebo spíše obou... více

Před půl rokem, v pondělí 4. září 2006, prezident jmenoval (první) vládu Mirka Topolánka.

ANALÝZA: Mohl prezident urychlit vznik vlády?

13.2.2007
Občas se objevující diskuse na toto téma bohužel stále zahrnuje příliš mnoho různých přání jednotlivých diskutujících, která jsou vydávána za... více

Rekapitulace kroků prezidenta Klause od skončení voleb do získání důvěry nové vlády.

EVROPA: Autoři ústavní smlouvy zrazují vlastní pravidla

12.2.2007
Mezinárodní smlouva, kterou byla dne 29. října 2004 v Římě podepsána takzvaná Smlouva o Ústavě pro Evropu, mohla vstoupit v platnost jedině tehdy,... více

Ústavní smlouva vedla do slepé uličky. Chtějme tedy nový základní dokument Evropské unie.

EVROPA: O nadřazenosti práva

7.2.2007
Nová diskuse nad odmítnutým návrhem ústavy EU opět připomenula problémy, které se objevují v diskusích o evropském právu. Nepochopení některých věcí... více

Ústava EU nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států.

ÚVAHA: Hra o genocidu

4.1.2007
Je velmi těžké psát článek na takto tragické téma. Cesta ke lži - to by asi byla nejlepší charakteristika dnešní nové evropské pojmové vlny, v jejímž... více

Několik poválečných desetiletí jsme všichni žili v domnění, že se nemusíme dívat do slovníku.

EKOLOGIE: Nepříjemná demagogie

27.11.2006
Když jsem šel na dokumentární film Nepříjemná pravda (An Inconvenient Truth, USA 2006, režie Davis Guggenheim), jehož jediným protagonistou byl... více

Výpověď Ala Gora zneužívá ekologická témata.

POLITIKA: Dopočítávání do dvou set

18.11.2006
Původně jsem měl nachystanou téměř sváteční úvahu o našem polistopadovém směřování, některých našich lehce dekadentních manýrách, národních... více

Setkání s realitou bývá občas nepříjemné, bolestivé. A vyhnout se mu lze přitom tak jednoduše.

POLITIKA: Stojedničkový půdorys neexistuje

19.10.2006
Prezident jako politik dal najevo, že preferuje vládu postavenou na dohodě stran a ne na přetahování jednotlivců. To je zcela legitimní postoj. více

S komentáři na stojedničkové téma se v posledních dnech roztrhl pytel.

POLITIKA: Sestavení vlády - o jaký typ zkoušky jde?

5.8.2006
Na některé zdánlivé paradoxy jednání člověka v závislosti na jím uvědomovaném riziku upozornily nedávné studie z oblasti psychologie lidského... více

Některá politická jednání mohou připomínat riskantní jízdu řidiče s dobrým airbagem.

SPOLEČNOST: Filmaři skórovali v trapnostech

29.6.2006
Některým českým filmařům se v minulých týdnech hned dvakrát podařilo výjimečně zaskórovat v disciplíně sebeznemožnění, a to - jak jinak - než v... více

Čím méně skutečně kvalitních filmů, tím arogantnější domáhání se (zákonem zaručených) cizích peněz.

PRÁVO: Zákoník práce pro éru kouřících komínů?

28.6.2006
Jak pohrozili, tak učinili: během poslední předvolební schůze staré Sněmovny přehlasovali sociální demokraté s komunisty prezidentovo veto nového... více

Během poslední předvolební schůze přehlasovali sociální demokraté s komunisty prezidentovo veto.

SPOLEČNOST: Integrační přešlap roztržitých profesorů

26.6.2006
Šedesát šest profesorů a dalších akademických pracovníků slavnostně sepsalo a do všech domácích médií poslalo své zásadní prohlášení. Píší v něm, že... více

Události téměř překryly nedávný (a zcela jistě předvolební) manévr některých našich VŠ učitelů.

PRÁVO: Hospodářská soutěž a fenomén ekonomické závislosti

23.6.2006
Prezident republiky nedávno vetoval novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Ta je založena na mylné domněnce, že mezi maloobchodem a jeho... více

Existence ekonomického fenoménu nazývaného zneužívání ekonomické závislosti je sama o sobě sporná.