5.10.2023 | Svátek má Eliška


PŘEKLAD: Vzal Viviane za ruku, zvedl si ji ke rtům …

13.9.2023

„Jakmile ji ředitelka PŘESTAVILA jménem …“ (Careyová, E.: Stalo se v New Yorku, Euromedia Group – Ikar 2022, s. 52, zvýrazňujeme) – Citát napovídá, že jedné z „nejoblíbenějších romancí odehrávajících se za 2. světové války“ (jak je dílo vychváleno na přebalu) nebyla v české verzi věnována dostatečná péče ani na úrovni korektury.

Na daném místě čtenář slovo „přestavila“ v duchu sám opraví na „představila“. Zaváhá ale třeba u zmínky o pečivu zvaném „ZÁVORKY“ (s. 275, zvýrazňujeme). Má se jednat o „zázvorky“ (pečivo s příměsí zázvoru, o němž je řeč předtím)? To úplně jisté není. Pekařství je kreativní obor. A hlavní hrdinka Lily, manažerka kuchyně (“výkonná šéfkuchařka“) v prestižní italské restauraci v New Yorku, na inovace klade důraz. Lze si představit, že vedle tradičních „zázvorek“ mohla vytvořit také „závorky“ … Jasno by zde zjednal originál (Ella Carey: A New York Secret. Bookouture London 2022), který k dispozici nemáme.

Muži narukovali do války, na uvolněná pracovní místa – včetně pozic vedoucích – zaskakují ženy. Román Stalo se v New Yorku přibližuje kariéru (i milostné trápení) hlavní hrdinky a její zápas proti diskriminaci a předsudkům. Má silný příběh, zároveň je neformálním manifestem feminismu. (Nepřímo polemizuje se rčením, že „vojna dělá chlapa“: snoubenec se k Lily po válce vrací jako lidská troska.) „Ano, šéfe!“ – Tak kuchyňský personál odpovídá Lily, která na pracovišti působí jako Zdeněk Pohlreich v sukních …

So far, so good. – Zatím dobrý. Ale ten překlad, ta redakce, ta korektura! Čteme a komentujeme, popř. dodatečně opravujeme:

„Pokud se Tom Josie líbí, opravdu existuje nějaký důvod, aby SVOU PŘITAŽLIVOST K NĚMU potlačovala?“ (s. 76, zvýrazňujeme) „Všimla si náznaků PŘITAŽLIVOSTI mezi Martinou a kuchařem Jimmym, který se specializoval na ryby.“ (s. 179, zvýrazňujeme) – Zde a jinde je slovo „přitažlivost“ třeba nahradit, nejspíš slovem „náklonnost“.

„Všichni věděli, že DOBYTÍ Itálie bude urputné a nákladné.“ (s. 176, zvýrazňujeme) „Zdálo se, že OSVOBOZENÍ Itálie od nacistického Německa bude dlouhé a náročné.“ (s. 182, zvýrazňujeme) – Vhodnější je vid nedokonavý: „dobývání“ a „osvobozování“.

„Vzal Viviane za ruku, zvedl si ji ke rtům a políbil ji …“ (s. 226) – Zvedl si snad ke rtům celou Viviane? Judisticky za ruku?! PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D. z jazykové poradny telefonicky potvrdila komický dojem z daného souvětí a doporučila podobným dvojznačnostem se vyhýbat (rozepsáním: „zvedl si její ruku ke rtům“). Problémů s větnou stavbou je v knize více. (“Ten nesmírně pohledný muž vstal, položil ubrousek na stůl a napřáhl ruku, aby si s Lily potřásl.“) Při četbě se mi vybavila vzpomínka na dávný celosvětový příbuzenský sraz, kde jsem naznal, že mé (tehdy malé) děti prostě nemohou dodržet výzvu nesmát se při projevech řečníků. Ukázka: „Tam nikdo je dneska, kdo si pamatuje …“ (Správně česky: „Dnes už si nikdo nepamatuje …“)

„Zrudla, když na ni Josie, oblečená ve zcela nemoderním krémovém svetru, který jí splýval přes BEZMOCNĚ zastaralou kostkovanou sukni, upřela modré, široké a jasně mladistvé oči.“ (s. 219, zvýrazňujeme) Lépe: „beznadějně“, „zoufale“ apod. (V originále stojí patrně „helplessly“.)

Jak vidno, kniha překypuje květnatými přívlastky a příslovečnými určeními. (Jako „delikátní“ jsou charakterizovány nejen pokrmy, ale i kusy nábytku.) Komplikované souvětí někdy překlad „zazdí“ jedním (nebo více) nevhodnými slůvky. Zrádná je nicméně už sama toporná, otrocká doslovnost: „Vstala, popošla zpátky k oknu a vyhlédla do pěkné zahrady na úhledné spořádané a pečlivě okopávané řádky pestré a šťavnaté zeleniny.“ (s. 293; nechybí za slovem „úhledné“ čárka?) Poněkud nelogicky je takto detailně líčena zahrada dobře známá, třeba z dřívější ódy: „Slunce vyšlo v nádherném zlatém oblouku a ozářilo nadčasovou zahradu s lesklými řádky plodin.“ (s. 44) Nelze nekonstatovat, že méně by bylo více. Anglický text – v kontextu kultury tzv. nízkokontextové – snese ovšem (ba dokonce si někdy přímo žádá) takovou porci výslovných sdělení, jež v kontextu kultury tzv. vysokokontextové (kde je běžné čtení „mezi řádky“) působí jako zbytečná polopatičnost ...

„Newyorští dědicové a dědičky SE MÍSILI s bankéři, obchodníky a nejnovějšími hvězdami z Broadway.“ (s. 113, zvýrazňujeme) Účelem společenských večírků bývá „to mingle“ ve významu „bavit se“, „konverzovat“, „navazovat kontakty“ – to vše nezávazně.

Největší lapsus přichází zkraje příběhu, a to v souvislosti s prohlídkou zásob masa v chladící místnosti: „Při pohledu na ZDECHLINY Lily navzdory dřívější smělosti pokrčila nos.“ (s. 46, zvýrazňujeme) Pro anglické „carcass“ mají řezníci a potravináři zavedený ekvivalent „jatečně upravené tělo“. Ze zdechlin čili mršin se v prestižní restauraci pokrmy nepřipravovaly ani za války! Úlet narušuje – jinak setrvalý – feministický podtón díla: Byla snad Lily jako manažerka v restauraci natolik nekompetentní, že se domnívala, že připravuje delikatesy z mršin?! Pasáže o dění ve stravovacích prostorách mohou navíc ve světle informace o zpracovávaných zdechlinách vyznívat bezděčně ironicky: „Pohlední dokonalí číšníci nosili vysoko ve vzduchu podnosy s delikátními pokrmy a pokládali lákavé talíře před krásně oblečené zákazníky u stolů s bílými ubrusy a se šampaňským v kbelících s ledem.“ (s. 15; nechybí za slovem „pohlední“ čárka?) Zdeněk Pohlreich klade důraz na kvalitní suroviny, Lily za války „kouzlila“ i s náhražkami. Ale přece jen v rámci striktních standardů …

Překladatelé, redaktoři ani korektoři se o termínech řeznictví, zoologie ani veterinární medicíny s odborníky zpravidla moc neradí. Vznikají pak kuriózní perly.

„Foot and mouth disease“ bývá zhusta překládáno slovo od slova jako „nemoc nohy a tlamy“. Přesněji: „slintavka a kulhavka“. (Zvířeti se tvoří afty v tlamě i na končetinách, takže slintá a kulhá.) Sdělení, že kráva „dostala“ či „chytla“ (jeden z významů slovesa „to contract“) chorobu, nahradí občas překlad sdělením, že kráva „uzavřela smlouvu o nemoci“. Místo o zvířatech, na něž se vztahuje určitý režim nebo určité opatření, se v překladu někdy píše o zvířatech „pokrývaných“ či „pokrytých“ (což by naznačovalo spíše plemenitbu). Zdechliny jako výchozí kulinářská surovina v prestižní italské restauraci ve válečném New Yorku v české verzi románu Elly Careyové jsou tedy v dobré společnosti …