3.3.2021 | Svátek má Kamil


POLEMIKA: … a klimaskeptik podvádí dál

20.12.2011

V minulém příspěvku jsem ukázal na některé podvody, kterých se pan Kremlík dopustil ve svém článku „Nejasná zpráva o konci světa“ (NP, 9.12.2011). Jako by to nestačilo, pan Kremlík se rozhodl ve svých podvodech pokračovat i v článku „BEST mátl veřejnost, klimaskeptik měl pravdu“ (NP, 14.12.2011)

V tomto článku pan Kremlík uvádí následující graf a text pod ním:

Všimněte si, prosím, jedné věci. Pan Kremlík píše o dvou grafech: o "spodním grafu" a "horním grafu". V dalším článku se nám ale už snaží namluvit, že ve skutečnosti neměl na mysli tento graf, ale nějaký úplně jiný ("Horní graf uvedený v novinách Daily Mail sice uvádí data i po roce 2006, jenže to je graf novinářů. Víte, jací jsou novináři. Není to přesně ten graf, kterého se týkala kritika GWPF"). Není? Tak proč ho pan Kremlík vůbec uváděl? Proč neuvedl rovnou ten správný graf? To je to tak těžké?

Pan Kremlík ale pokračuje: "V Mullerově článku Berkeley Earth Temperature Averaging Process je uveden graf č. 5 na str. 25 končící po roce 2006 a shlazený 10-letým klouzavým průměrem. Tohoto grafu se týkala vznesená kritika z GWPF". A ten graf pan Kremlík prezentoval takto:

Ale ani tohle není graf, kterého se týká popis pana Kremlíka. Tady totiž žádný "spodní graf" ani "horní graf" evidentně nejsou. Pan Kremlík prostě jen zoufale kličkuje a snaží se zamaskovat své chyby. Nejdříve evidentně popisoval ony dva modré grafy, pak tvrdí, že to byl popis úplně jiných grafů a nakonec předloží graf jediný. To je podvod č.1.

Není to ale všechno z Kremlíkových manipulací s grafy a popisy k nim. Když se totiž podíváme přímo do článku Berkeley Earth Temperature Averaging Process, pak snadno zjistíme, že ten graf č.5 vypadá jinak, než jak nám ho pan Kremlík prezentoval. Vypadá totiž takhle:

Tady už sice máme "spodní graf" a "horní graf", rozhodně ale spodní graf neukazuje data B.E.S.T. za posledních 10 let a horní graf nekončí rokem 2006 (jak v popisu k obrázku tvrdil pan Kremlík). Kremlíkův popis grafu tedy v žádném případě nepopisuje ani tento graf z B.E.S.T. Co tedy pan Kremlík vlastně popsal? Ví to alespoň on sám?

Obrázek obsahuje nejen data shlazená 10-letými klouzavými průměry (spodní graf), ale i měsíční data, shlazená 12-měsíčními klouzavými průměry (horní graf). Je jasné, že vzhledem ke způsobu průměrování musí výsledná řada u spodního grafu končit někdy kolem roku 2006. Nejde tedy o žádné umělé nebo cílené "ukončení" grafu v roce 2006 ze strany B.E.S.T., ale o zcela normální vlastnost centrovaných klouzavých průměrů. Pro další roky prostě nelze příslušné klouzavé průměry spočítat, protože nejsou k dispozici data. Kremlíkova věta, že Muller "data ukončil v roce 2006" je tedy naprosto scestná.

Už z definice klouzavého průměru je jasné, že průběh křivky na horním grafu je velice podobný neshlazenému průběhu ročních průměrných teplot. Pan Kremlík ovšem prezentoval (a ihned i zkritizoval) pouze spodní graf. Tedy řadu, shlazenou 10-letými klouzavými průměry, ze které se samozřejmě nedají dobře odhadovat 10-leté trendy. Že hned vedle ní je i řada, která je z hlediska ročních hodnot vlastně neshlazená a i trendy za (dejme tomu) desetiletá období z ní odhadnout jdou, to už se snažil zatajit a příslušný graf "odstřihl". Asi se mu ten graf nehodil do jeho tvrzení o nějakých manipulacích s daty. Mohlo by se totiž ukázat, že o žádné manipulace nešlo.

Zřejmě ale pan Kremlík neví, že takto zacházet s materiály, které přebírá, a navíc na to vůbec neupozornit, je opět přinejmenším neslušné. Pan Kremlík, aniž by na to jakkoli upozornil, prostě zatajil část grafu, která se mu nehodila. To máme druhý podvod klimaskeptika: Manipuluje s přebíranými grafy, aniž by na to upozornil, s cílem skrýt nepohodlný graf.

V popisu pod grafem je jasně uvedeno: "Result of the Berkeley Average Methodology applied to the GHCN monthly data. Top plot shows a 12-month land-only moving average and associated 95% uncertainty from statistical and spatial factors. The lower plot shows a corresponding 10-year land-only moving average and 95% uncertainty. … Our plotting convention is to place each value at the middle of the time interval it represents. For example, the 1991-2000 average in the decadal plot is shown at 1995.5." To jen na okraj, ale tady má pan Kremlík vysvětlení přímo od autorů, proč spodní (shlazený) graf vypadá, jako by byl ukončen někdy v roce 2006. Pokud by tomu rozuměl, tak by se tolik nedivil.

Jen pro pořádek ještě malou poznámku: Ty grafy popisují výsledky zpracování metodikou B.E.S.T. na datech GHCN (Global Historical Climate Network), nikoli na kompletních datech B.E.S.T. Data GHCN přitom tvoří jen asi pětinu z dat B.E.S.T.. Ovšem i data GHCN jsou volně k dispozici (GHCN verze 3 je na ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/).

Každopádně tvrzení pana Kremlíka, že "BEST mátl veřejnost" je nesmyslné už proto, že B.E.S.T. zveřejnil všechna data, a to původní i zpracovaná, v neshlazené podobě i různě shlazená, s odhady míry nejistoty, s metodikami a programy. Kdokoli si může cokoli zkontrolovat, přepočítat, nakreslit své grafy. I pan Kremlík. Takže třetí podvod klimaskeptika: snaží se navodit dojem o "matení veřejnosti", i když všechna data, metodiky i programy jsou volně k dispozici na internetu, tedy kontrolovatelné, výpočty replikovatelné. Konkrétně v práci, na kterou i pan Kremlík dával odkaz, je jasně napsáno, z jakých dat byl vykreslen (a ta data jsou k dispozici i v číselné formě), jak a z čeho byla ta data vypočítána i jak je definováno přiřazení jednotlivých průměrů k časové ose. Tohle může zmást opravdu jen ty, kdo si (zcela neskepticky) nic nekontrolují a nepřepočítávají, ale přebírají cokoli, co jim někdo předloží. Třeba pana Kremlíka. Jen by bylo dobré, aby se pan Kremlík nevydával za "veřejnost".

Pokud se pan Kremlík odvolává na blog GWPF jako na zdroj informací, je to také zajímavé. To je tvrzení typu "Jeden pán na blogu psal, že prý jiný pán tvrdil, že…" . Mimochodem – ani panem Kremlíkem tak kritizovaný IPCC, považuje informace z blogů za obecně nespolehlivé a nepoužívá je.

Toho, že data B.E.S.T. za duben a květen 2010 jsou nespolehlivá, si jistě všimla spousta lidí. Protože spousta lidí si ta data stáhla a udělali si alespoň základní analýzu. Pan Kremlík mezi ně ovšem nepatří, protože o nespolehlivosti těch dat až donedávna nevěděl (tady je vidět, jak pracuje nebo spíše nepracuje s daty a jak si věci neověřuje). Předpokládám, že si toho někteří všimli i dříve než já. Nicméně najít tento problém nebylo nijak složité a na to jsem nepotřeboval žádnou nápovědu. Udělat si takovou kontrolu totiž patří k naprostým základům práce s daty. Od nikoho jsem nic nepřevzal, od nikoho jsem nic neopsal. Nevím tedy, proč pan Kremlík po mě chce, abych uváděl své zdroje. Žádné nejsou (kromě dat, odkazy na ně jsem uvedl). Všechno ostatní je jen jednoduché zpracování veřejně přístupných dat. Zpracování, které si mohl a může nezávisle na ostatních udělat kdokoli (samozřejmě včetně pana Kremlíka) a všichni dojdou ke stejnému výsledku. Ale možná jen pan Kremlík nechápe, že informace je možné získávat i jinak, než opisováním od někoho (což je jeho styl). Třeba i vlastním úplně jednoduchým zpracováním volně dostupných dat.

Další pokus Pana Kremlíka o podvůdek je jeho tvrzení, že "Muller vymazal z dějin rekordně teplý rok 1998.". Muller nic nevymazal. Prostě to tak vyšlo. Nicméně pokud by pan Kremlík chtěl vědět, proč a jak se to stalo, má skvělou možnost. Data (i původní, ze stanic) jsou k dispozici, programy na jejich zpracování také, metodika byla popsána a zveřejněna – klidně může ty výpočty zopakovat a může sám přijít na to, proč v B.E.S.T. nevyšel rok 1998 jako rekordní. To by byl standardní postup, víc mu poradit neumím. Dokud ale tohle někdo neudělá, považovat to za chybu jen proto, že to neodpovídá očekáváním pana Kremlíka, je poněkud ujeté. Shoda s představami pana Kremlíka jistě nemůže být měřítkem správnosti výsledků.

Čtvrtý podvod klimaskeptika: tvrzení o "vymazání" roku 1998, i když nejde o žádné vymazání, ale o výsledek analýzy.

A že rok 1998 neodpovídá různým nepřímým indikátorům, jak uvádí pan Kremlík? To je možné a občas se to stává. Jenže co když existují dvě přístrojově měřené nebo poměrně spolehlivě vypočítané veličiny (třeba globální průměrná teplota a meziroční přírůstek koncentrace CO2) a jistá hypotéza o vztahu mezi nimi ("Velikost meziročního přírůstku CO2 v atmosféře se řídí podle toho, jaké byly teploty. PŘED PŮL ROKEM."), jak tvrdí pan Kremlík? A co když najednou, jako třeba kolem roku 1998, to dohromady nesedí? Něco je špatně. Ale co? Pan Kremlík tvrdí, že teploty. Proč ne třeba měření CO2? Nebo hypotéza, která je údajně spojuje? Je ovšem chybou posuzovat správnost dat podle toho, jak vyhovují nebo nevyhovují jakési hypotéze. Standardní postup je totiž přesně opačný. Hypotézy se dokládají nebo vyvracejí pomocí dat, nikoli data podle hypotéz. A pan Kremlík, který rád poučuje ostatní o metodice vědeckého poznání, by tohle vědět měl. Takže první, co by mělo pana Kremlíka napadnout, je otázka, jestli je pravda, že "Velikost meziročního přírůstku CO2 v atmosféře se řídí podle toho, jaké byly teploty. PŘED PŮL ROKEM." A ne na základě své hypotézy hned "dokládat", že "Muller vymazal z dějin rekordně teplý rok 1998.

Tím spíše, že výstupy B.E.S.T. se zatím týkají jen teplot nad pevninou. V roce 1998 byla ale silná epizoda El Nino, která výrazně ovlivnila teplotu vody i vzduchu hlavně nad oceánem. Ve vnitrozemí kontinentů ale o teplotě vzduchu do značné míry rozhodují i jiné faktory, než je teplota povrchu oceánu. Proto se vliv El Nina nad kontinenty projevil méně než nad oceánem.

Pan Kremlík ve svém článku napsal i toto: "Podle pana Metelky neříkám pravdu, když tvrdím, že Muller svůj graf ustřihnul po roce 2006. Toto tvrzení jsem citoval od Mullerovy spolupracovnice Judith Curry a od think-tanku GWPF". Pokud jde o Judith Curry, její vlastní vyjádření by snad bylo lepší než cokoli, "přežvýkané" jakýmkoli časopisem nebo think-tankem. Tedy například: "Last week I spoke with David Rose of the Mail about the BEST publicity and PR, and Richard Muller’s public statements. The resulting article is [here]."… ""Hiding the truth" in the title is definitely misleading, I made it pretty clear that there was uncertainty in the data itself, but the bigger issues are to analyze the data and interpret it."… " I did not say that "the affair had to be compared to the notorious Climategate scandal two years ago," this is indirectly attributed to me. When asked specifically about the graph that apparently uses a 10 year running mean and ends in 2006, we discussed "hide the decline," but I honestly can’t recall if Rose or I said it first. I agreed that the way the data is presented in the graph "hides the decline." There is NO comparison of this situation to Climategate. Muller et al. have been very transparent in their methods and in making their data publicly available, which is highly commendable.

Added note: I have dug into my memory. Rose brought up hide the decline in our first interview, in the context of the plot that ends in 2006. He called me back specifically to discuss this and teased the "hide the decline" out of me. The hide the decline discussion was in this particular context." .

Možná GWPF tvrdil něco o "ustřižení" grafů. Judith Curry ale ne a i v tom nám pan Kremlík lže. To je jeho pátý podvod. Ona totiž ví, na rozdíl od pana Kremlíka, že o žádné "ustřižení" nejde, že je to naprosto logická a zákonitá vlastnost centrovaných klouzavých průměrů, které byly v B.E.S.T. použity. Každému, kdo alespoň trochu pracoval s klouzavými průměry, je také jasné, že na grafu 10-letých klouzavých průměrů desetileté trendy vidět nebudou. Proto "…the way the data is presented in the graph "hides the decline."" To ale není žádný podvod B.E.S.T., to je logický a nutný důsledek použití 10-letých klouzavých průměrů.

A že hned vedle tohoto grafu, shlazeného 10-letými klouzavými průměry, existuje i další graf, který je z hlediska vývoje ročních průměrných teplot neshlazený a na kterém jsou i ty desetileté trendy vidět? To se nám pan Kremlík snažil zatajit a ten graf "ustřihl". Takže není to B.E.S.T., kdo "ustřihává" nepohodlné roky. Je to pan Kremlík, kdo "ustřihává" celé nepohodlné grafy.

Trochu si to shrňme: To máme manipulace s grafy, umazávání "nepohodlných" grafů, lži o "ustřižení" grafu v roce 2006, tvrzení o "matení veřejnosti" i v situaci, kdy všechny materiály jsou veřejně přístupné, prezentování výsledků analýzy jako "vymazání" nějakého roku (bez jakéhokoli důkazu),…

Pan Kremlík prostě jen potřebuje, aby to celé vypadalo jako podvod ze strany B.E.S.T., protože výsledky tohoto projektu se klimaskeptikům zrovna nehodí. Tak si vymyslel aférku, která ve skutečnosti není. Obviňuje kdekoho z podvodu, zatím ale sám páchá jeden podvod za druhým.

Copak nám pan Kremlík předvede příště?

Na konec ještě něco ke Kremlíkovým tezím v závěru jeho článku:

1. Jednotlivé grafy různých týmů si odporují

Snad stačí jeden obrázek z Berkeley Earth. Znázorňuje porovnání 12-měsíčních klouzavých průměrů měsíčních hodnot (kopíruje tedy dobře vývoj ročních průměrných teplot) pro B.E.S.T. a 3 další často používané řady (NASA, NOAA a CRU):

Jak si grafy navzájem "odporují" to ponechám na "laskavém čtenáři".

2. Shlazování grafů různými průměry může být zavádějící

Souhlasím. Jak je jasně vidět na argumentaci pana Kremlíka, asi opravdu může. Zejména pro ty, kdo se nevyznají ani v základech statistiky.

3. Měření globálních teplot je zoufale nepřesné. Plus mínus jedna až dvě desetiny.

Pan Kremlík asi neví, že globální průměrné teploty se neměří. Ty se počítají ze staničních dat nebo z družicových měření. Nejistota tam samozřejmě je. Jestli jsou dvě desetiny "zoufale nepřesné"? Pokud se chcete bavit o setinách stupně, tak ano. Pokud jde o změny na úrovni několika desetin stupně, pak nepřesnost 1-2 desetiny tolik nevadí, jestliže to berete v úvahu při samotné analýze i při interpretaci výsledků.

4. Tudíž nikdo nemůže pořádně říci, zda se otepluje či ochlazuje či neotepluje

Pokud se globální průměrné teploty zvýšily za 100 let o cca 0,8°C, tak i při nejistotě kolem 0,2°C je závěr jasný. Bavit se můžeme o tom, jestli to oteplení bylo o 0,8°C, 0,7°C nebo 0,9°C. Ne o tom, jestli se oteplilo či nikoli. Jinak na analýzu teplotních trendů existuje věc zvaná statistika. Ta dává rozhodně objektivnější výsledky než metoda "od oka", kterou zjevně preferuje pan Kremlík.

5. Jediné, na čem se všechny grafy shodnou je, že se rozhodně neoteplilo tak, jak očekávaly klimatologické modely z 80.let.

Žádný model nedokáže sestavit 100% spolehlivou předpověď. A chtít to po 30 let starých modelech je naivní. Modely jsou použitelné pro simulaci dlouhodobého trendu teplot (v měřítcích mnoha desetiletí), ale ne pro modelování krátkodobých oscilací klimatu (na úrovni roků až cca 30 let). Je nesmysl vydávat automaticky a bez dalších analýz projev nějaké krátkodobé oscilace klimatu za důkaz toho, že jsou modely chybně.

6. To znamená, že vliv CO2 na teploty byl přeceněn.

Ne. Znamená to jen to, že klima ovlivňují, kromě skleníkových plynů, i další faktory, takže vývoj teplot nemusí přesně odpovídat pouze vývoji koncentrací samotných skleníkových plynů.

Autor je klimatolog, zástupce ČR v Mezivládním panelu pro změny klimatu – IPCCAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.