Středa 24. července 2024, svátek má Kristýna
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

KLIMA: CO2 jako následek oteplování

diskuse (301)

Vidíme to z ledových jader, když vrtáme do ledu. Máme chemické otisky, které nám ukazují, jaká byla teplota. A máme zachycené malé množství vzduchu. Můžeme dokázat, že když došlo k přirozenému oteplení, zhruba 650 až 6000 let poté došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Není to oxid uhličitý, který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně.“ Profesor Ian Plimer

Vypínání jaderných elektráren, emisní povolenky šroubující ceny energií nahoru, krachující průmysl, masové protesty farmářů, to jsou jen některé střípky zelené politiky EU, která je založená na představě, že lidské emise CO2 způsobují globální oteplování. Australský profesor Ian Plimer však přináší důkazy, jež tuto teorii vyvrací a tvrdí, že nemá nic společného s vědou ani ochranou přírody.

Akvizicí Twitteru za strany Elona Muska se začaly ve veřejném prostory objevovat informace, které byly dříve filtrovány algoritmy na sociálních sítích. Jedním z takových hlasů, jenž se stal na Muskově platformě X virálním, patří renomovanému australskému profesorovi geologie Ianu Plimerovi. Celý život strávil zkoumáním hornin a sedimentů, a proto své názory neopírá o předpoklady, ale o fakta. Profesor Plimer je autorem 12 knih, více než 150 výzkumných prací a je editorem Encyklopedie geologie. Nerost plimerit nese jeho jméno. V češtině mu zatím vyšla kniha „Konec poplašných zpráv o modré planetě“.

Vliv CO2 na oteplování? Záměna příčiny a následku
Vyšší koncentrace CO2 v atmosféře není podle Plimera příčinou oteplování, ale jeho následkem. „Tento jev je znám více než dvě stě let z chemie a známe ho všichni - když necháme zteplat pivo nebo šampaňské, můžeme pozorovat, jak bublinky bublají. Jde o takzvanou inverzní rozpustnost oxidu uhličitého. Vidíme to z ledových jader, když vrtáme do ledu. Máme chemické otisky, které nám ukazují, jaká byla teplota. A máme zachycené malé množství vzduchu. Můžeme dokázat, že když došlo k přirozenému oteplení, zhruba 650 až 6000 let poté došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Není to oxid uhličitý, který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně,“ shrnuje profesor Plimer.

Britská vědecká Královská společnost zveřejnila výsledky analýzy, z níž rovněž vyplývá, že teplota Země začala stoupat ještě před zvýšením koncentrace CO2 v atmosféře a že to je příčina nárůstu CO2, a ne naopak, jak naznačují klimatické modely. „Všechny důkazy z analýzy naznačují jednosměrný, potenciálně kauzální vztah mezi teplotou jako příčinou a CO2 jako následkem.“ Vědci jsou přesvědčeni, že změnu klimatu nelze připsat pouze lidskému faktoru. Takový koncept navíc nevysvětluje 4,5 miliardy let klimatických změn. Autoři poznamenávají, že přirozené změny CO2 způsobené rostoucími teplotami jsou třikrát větší než 4 % (emisí CO2) produkované lidmi.

V světle těchto zjištění bude jediným výsledkem politickými představiteli řízené deindustrializace Evropy, v podstatě nulový vliv na klima a přesunutí průmyslu do Číny a dalších zemí, kde komíny budou kouřit o to více a ještě k tomu méně ekologicky. Nemluvě o tom, že odevzdáváme klíče od naší prosperity komunisty ovládané Číně. Nebude to poprvé, kdy se centrálně řízený socialistický projekt s názvem Green Deal mine účinkem a jediným skutečně měřitelným výsledkem bude zchudnutí obyvatel.

Nejvíce CO2 v atmosféře bylo během doby ledové…
„Šest ze šesti velkých dob ledových začalo v době, když jsme měli v atmosféře více oxidu uhličitého než nyní. Obsah oxidu uhličitého v atmosféře se změnil z více než 20% na současnou úroveň 0,04%, což je v geologickém čase opravdu málo (500x méně). Kdybychom ho snížili na polovinu, veškerý rostlinný a živočišný život by zemřel, „ uvádí citát Iana Plimera na platformě X

Otázka, zda se planeta otepluje, nebo ne, závisí zcela na tom, kdy provádíme měření. „Posledních 4000 let se ochlazujeme. Pokud vám lidé řeknou, že se otepluje, zeptejte se jich, kdy začali měřit. Podíváme-li se na posledních 38 let, nedošlo k žádné změně teploty. Když se podíváte na posledních 150 let, měli jsme tři období oteplování a tři období ochlazování s celkovým oteplením 0,6 stupnů Celsia. Teplota stoupla proto, že jsme vyšli z malé doby ledové. Myslíte si, že se bude oteplovat nebo ochlazovat po době ledové? Samozřejmě, že se začne oteplovat. Pokud vezmete měření ze středověkého oteplování, od té doby jsme se ochladili asi o pět stupňů. Když vezmete měření z římského oteplování, ochladili jsme se asi o pět stupňů,“ tvrdí Plimer.

„Vybudovali jsme celé toto impérium na něčem, co nelze dokázat. Ve skutečnosti můžete dokázat pravý opak. Celý ten nápad s globálním oteplováním vyvolaným člověkem nemá nic společného s životním prostředím, píše Pilmer a přičítá prosazování teorie katastrofy způsobené globálním oteplováním spíše postranním politickým a byznysovým úmyslům určitých jedinců, kteří teorii využívají k vlastním cílům, nehledě na to, zda stojí na vědeckých základech nebo ne.

Skutečné důvody změny klimatu
Profesor Plimer v rozhovoru pro australský Spectator objasňuje, co podle něho stojí za změnami klimatu: „V měřítku desítek milionů let nebo více je zemské klima řízeno deskovou tektonikou. V měřítku stovek tisíc let je zemské klima řízeno orbitálními cykly, které přibližují nebo vzdalují Zemi od Slunce. V měřítku tisíců let až desetiletí je zemské klima řízeno změnami energie vyzařované ze Slunce.“

„Žádné oteplování v minulosti nebylo způsobeno nárůstem oxidu uhličitého v atmosféře. Žádné ochlazení v minulosti nebylo způsobeno poklesem atmosférického oxidu uhličitého. Šest ze šesti posledních dob ledových bylo zahájeno v době, kdy byl atmosférický oxid uhličitý na Zemi mnohem vyšší než v současnosti. Ke zvýšení teploty atmosféry dochází dříve, než se zvýší obsah oxidu uhličitého v atmosféře.“

Politika uhlíkové neutrality - Net Zero
Mnoho států nyní zavádí politiku uhlíkové neutrality (net zero), aby omezily emise CO2 do roku 2050. Profesor Plimer kritizoval krok Irska, kde přistoupili k porážce 200 000 kusů dobytka ve snaze splnit klimatické cíle a uvedl, že v případě „uhlíkové neutrality“ se jedná o další zavádějící slogan, jelikož jsme již nyní v oblasti emisí na nule.

„Můžeme spočítat počet stromů pomocí satelitů a udělali jsme to na celé planetě. Můžeme změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolňuje spalováním uhlí a zpracováním ropy. Lze změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolní tavením, protože víme, kolik tun kovu se vyprodukuje. A zjistili jsme, že planeta je již na čisté nule. Vegetace pohlcuje více oxidu uhličitého, než lidé vyprodukují, takže jsme již na čisté nule. To vytváří vědecký problém - odkud pochází přebytečný oxid uhličitý? Pochází z oceánů. Zhruba 3 % všech emisí CO2 na planetě Zemi pochází od lidí. Zbytek pochází z oceánů, část z dýchání savců a část pochází ze sopek.“

Konkrétněji: „Podíl CO2 v atmosfere představuje pouze 0,04% a z toho se člověk podílí pouze 3% (reálně tedy cca 0,0012% a z toho je podíl Evropy pouze 8%, reálně tedy 0,000096% - pozn.překladatele). Zbylých 97% CO2 pochází z oceánů, sopečné činnost apod. Abychom mohli prokázat, že 3% CO2 z lidské činnosti mění klima, museli bychom rovněž dokázat, že těch 97% CO2 z nelidské činnosti klima nemění,“ uzavřel své hodnocení Plimer.

Podíváme-li se na tato čísla, je snad každému jasné, že západní „elity“ likvidují místní ekonomiky a uvádějí obyvatele Evropy do chudoby ve jménu boje s naprostou chimérou - globálním oteplováním. Nejde jen o likvidaci průmyslu. Emisní povolenky šroubují ceny energií nahoru, což se promítá do navýšení cen veškerého zboží a služeb a podporuje růst inflace, která zase požírá lidem úspory.

S rostoucí inflací rovněž souvisí navýšení úrokových sazeb u hypoték. Ceny klasických aut se spalovacími motory mají stoupnout, jelikož budou dotovat ceny elektromobilů. Jsme svědky bezprecedentního zchudnutí obyvatel kdysi vyspělého Západu. Aby toho nebylo málo, předsedkyně Evropské komise Leyenová požaduje na zelenou transformaci nikoli miliardy, ale biliony euro z kapes daňových poplatníků.

Neexistuje vědecký konsensus ohledně globálního oteplování
Ekonomka Markéta Šichtařová k tématu globálního oteplování uvádí, že „Green Deal není nástrojem na zastavení klimatických změn, ale na ničení průmyslu. A nejenom průmyslu, ale i zemědělství, tedy civilizačních výdobytků. Je to nástroj, který potenciálně může vést k ekonomickému úpadku. Může vést k hladovění a do budoucna může být stejně nebezpečný jako byl třeba komunismus.“ Ve videu na Facebooku Šichtařová rovněž upozornila na fakt, že nemůže existovat žádný vědecký konsensus ohledně globálního oteplování a klimatické krize, jelikož více než 1600 vědců podepsalo Světovou klimatickou deklaraci, ve níž uvádějí, že žádná klimatická nouze neexistuje. Mezi signatáři pochopitelně nechybí ani jméno Iana Plimera.

Čtyři hlavní materiály pro život
„Celý tento byznys nemá nic společného s vědou, nemá nic společného s životním prostředím a má vše společné s mocí nevolených lidí,“ míní profesor Plimer a dodává, že „moderní svět potřebuje k přežití čtyři hlavní materiály. První je ocel a k výrobě oceli potřebujeme uhlí. Druhým je beton a k výrobě betonu potřebujeme hodně energie na výrobu cementu. Pálíme vápenec a břidlici, abychom vyrobili cement a zahříváme ho plynem, což uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry, stejně jako při výrobě oceli.“

„Třetí hlavní složkou moderní civilizace jsou hnojiva, jež vyrábíme ze směsi plynu a vzduchu, což opět uvolňuje trochu oxidu uhličitého do atmosféry. Výsledkem jsou hnojiva, která nás udržují naživu. A čtvrtou hlavní složkou moderního světa jsou plasty, které se vyrábějí z fosilních paliv. Lidé si zřejmě neuvědomují, že fosilní paliva nám poskytují jídlo. Pokud bychom neměli naftu, nemohli bychom orat, osít a vyplevelit pole, nemohli bychom sklízet úrodu a vozit potraviny do měst.“

„Bez fosilních paliv bychom hladověli. Uhlí nás vytrhlo z ochromující chudoby předindustriálních časů. Poté nás znovu pozvedla ropa. Kdybychom neměli syntetická hnojiva, polovina lidí na světě by neměla jídlo, takže pokud tvrdíte, že se zbavíme fosilních paliv, argumentujete tím, že zabijíme poloviny světové populace a to, co děláte, je obhajování genocidy obhajováním nedostatečného využívání fosilních paliv,“ uzavřel své hodnocení Plimer.

Podobně se vyjádřil i Patrick Moore, jeden ze zakladatelů Greenpeace: „Záznamy jasně ukazují, že svět se otepluje přibližně od roku 1700, tedy 150 let předtím, než jsme začali používat fosilní paliva..Moore označil démonizaci CO2 za „naprosto směšnou“. Dodal, že CO2 je základem veškerého života na Zemi a jeho koncentrace v atmosféře je dnes i přes nárůst nižší, než byla po velkou většinu existence života…Jejich kampaně (levicových aktivistů) proti fosilním palivům, jaderné energii, CO2, plastům atd. jsou zavádějící a mají lidi přimět k tomu, aby si mysleli, že svět skončí, pokud neochromíme naši civilizaci a nezničíme naši ekonomiku.“

Věděli jste například o tom, že velcí producenti zeleniny pumpují CO2 do skleníků, aby měli větší úrodu? Pravděpodobně jste o tom neslyšeli, jelikož se to nehodí do současného „konsenzu“ o globálním oteplování, a proto se o tom nemluví.

Závěr
Ať už s názory profesora Plimera souhlasíte nebo ne, asi se shodneme na tom, že o politických rozhodnutích v otázce změny klimatu, jež mohou potenciálně uvrhnout Evropu a celý vyspělý Západ do chudoby, by měla probíhat veřejná diskuse. Místo toho jsme však svědky snah Evropské komise umlčet jakékoliv kritické názory. Pokud vám není budoucnost Evropy a České republiky lhostejná, to nejmenší, co pro to můžete udělat, je jít v červnu k volbám do Evropského parlamentu.

Přeložil a okomentoval Jaroslav Pešta

Jan Kovanic
24. 7. 2024

Mince snad skutečně vydává Republika Kongo, avšak nabízejí je nám chytráci z provařené firmy ČESKÝ...

Aston Ondřej Neff
24. 7. 2024

Ani komunisté v dalším režimu se neodvážili odstranit červenomodrobílý symbol z věží tanků, křídel...

Petra K.
24. 7. 2024

Jedno ze dvou letošních překvapení. Kalendář! Sláva veliká!

Jan Ferenc
24. 7. 2024

Je nutné chápat zvolení Ursuly z Leyenů také jako rozhodnutí za plynulé pokračování dosavadní...

Lubomír Stejskal
24. 7. 2024

Za americkým prezidentem zamířil 22. července premiér Netanjahu. Na novou situaci reagoval slovy:...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Aston Ondřej Neff
23. 7. 2024

Určitě nejsem sám, kdo by rád pravicový koncept podporoval. Ze setrvačnosti volím ODS od jejího...

Aston Ondřej Neff
24. 7. 2024

Ani komunisté v dalším režimu se neodvážili odstranit červenomodrobílý symbol z věží tanků, křídel...

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Lukáš Kovanda
23. 7. 2024

Predikční platformy, jako je PredictIt, jež umožňují sázet na výsledek prezidentského klání jako...

Josef Kopecký
24. 7. 2024

Na jednání vlády překvapivě dorazil prezident Petr Pavel jednal s ní o zprávě o zajištění obrany....

Martin Zvěřina
24. 7. 2024

Ministerstvo zdravotnictví chce prostřednictvím šestice senátorů-lékařů prosadit lepší očkování,...

Veronika Rodriguez
24. 7. 2024

Stát chystá velkou revizi vakcín. Modernější a účinnější látky dostanou větší úhradu. Lidé tak...

fuk Jana Fuksová
24. 7. 2024

Kuriózní situaci řešili nedávno zdravotníci v nemocnici v Uherském Hradišti. Jeden z pacientů...

Ministři Zbyněk Stanjura, Jozef Síkela a Marian Jurečka se ve čtvrtek sejdou s vedením třinecké...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz