28.9.2023 | Den české státnosti


GLOSA: Jak ušetřit miliardy

4.2.2009

NERV probral 250 návrhů na opatření směřujících k omezení následků ekonomické krize. Rád bych přispěl také jedním.

Je obecně známo, že za státní, potažmo krajské nebo obecní zakázky se platí úplatek ve výši od tří do deseti procent v závislosti na celkové hodnotě zakázky.

Je celkem jedno, jestli se jedná o dodávku toaletního papíru na úřad nebo výstavbu dálnice. Podobná situace je i v udělování nejrůznějších grantů a dotací. Suma takto ovlivnitelných peněz činí zhruba 350 miliard.

Buďme k našim politikům a státním úředníkům shovívaví a předpokládejme, že krade pouze každý druhý a průměrný úplatek je pět procent. Tedy pět procent z 350 je 17,5, děleno dvěma je 8,75 miliardy.

Můj návrh na opatření je vyslat k našim politikům veřejnou výzvu se zhruba následujícím obsahem.

Pánové a dámy, chápeme, že jste na získání svých pozic museli vynaložit velké úsilí a že na jejich udržení nezmenšené úsilí i nadále vynakládáte. Nedávné vnitrostranické boje, které proběhly téměř ve všech stranách, byly zajisté velmi vysilující a jasně ukázaly, jak nejistá je pozice politika. Chápeme, že je tedy nutné se zajistit co nejlépe a co nejrychleji. Je nám jasné, že při takovémto vytížení vám zbývá velmi málo času na zamyšlení se nad správou věcí veřejných, tedy i ekonomickou situací. Máme tedy pro vás návrh. Nechceme od vás žádné sebeobětování, ale jenom omezení vašich nároků na polovinu. Z ušetřených peněz, tedy něco přes čtyři miliardy (8,75 děleno dvěma), bude možno vytvořit slušnou řadu nových pracovních míst. Když toto budete šikovně vydávat za svoji zásluhu, je velká naděje, že uspějete v příštích volbách, ať obecních, krajských či celostátních. Doba, po kterou si své výhody podržíte, se tedy prodlouží a vy nebudete nic tratit.

Díky momentálnímu rozložení politických sil na všech úrovních je tato výzva aplikovatelná na politiky všech důležitých stran.

Václav. J. Kunft