1.10.2023 | Svátek má Igor


EKOLOGIE: Biopaliva

12.7.2011

Náš europoslanec Hynek Fajmon věcně poukazuje, kolik bude zelený fanatismus Bruselu stát naši kapsu. Media se však zajímají o jiné věci. Nepodpis zákona o biopalivech presidentem rozvine diskusi o ústavnosti-neústavnosti. Požadavek EU na 20% biosložky v palivech zajímá z hlediska poškozování motorů. Jde však o širší souvislosti než kličky ústavního práva nebo motory našeho auta.

Od roku 1960 do roku 2000 se plocha zemědělské půdy změnila v průmyslových zemích z 1,89 miliardy ha (Gha) na 2,33 Gha. V rozvojových zemích klesla z 2,63 Gha na 2,56 Gha. Zemědělské produkce na osobu v letech 1960 – 2000 globálně stoupla o 25%, v EU o zhruba 70%, v Africe klesla o 10%. Ceny potravin viz graf:

peaky

To znamená, že stamiliony lidí se propadají do chudoby, neboť jejich příjem nestačí na pokrytí potravy pro nezbytné životní minimum. Vznikají nepokoje v řadě rozvojových zemí.

Profesor Harald von Witzke z Humboldtovy univerzity v Berlíně a Steffen Noleppa z organizace pro zemědělskou politiku si dali za úkol vyjádřit, kolik půdy v jiných zemích zabere Evropa pro své potraviny, krmiva a biopaliva. Za rok 2007-2008 EU exportovala zemědělské produkty za 127,6 a importovala za 173,1 miliardy USD. Vychází-li se z reálných hektarových výnosů a cen komodit, pak došli k závěru, že v tomto roce EU využívala pro své potřeby 35 milionů hektarů půdy jiných zemí – převážně rozvojových. To je plocha Německa.

Na pozadí těchto skutečností se musíme ptát: kde EU vezme oněch 20% biosložky?

Alternativa A: Vyprodukuje ji na vlastní zemědělské půdě. U bioetanolu z řepy cukrovky je ekonomika slušná, ale potřebnou plochu si musí EU koloniálním způsobem přisvojit jinde. U bionafty je to kromě hektarů řepky ještě něco jiného. Který čelný představitel zelené politiky podloží zábor půdy pro řepku seriosní kalkulací, kolik nafty a energie spotřebuje její pěstování a výroba MEŘO a jakou to zanechává uhlíkovou stopu?

Alternativa B: Biosložku dovezeme. Sám případný dovoz např. bioetanolu z Brazílie je perla ekologismu. Co způsobuje v rozvojovém světě zvýšená poptávka a dotované ceny bioetanolu z cukrové třtiny a bionafty z palmového oleje, bylo několikrát dokumentováno. Kolik milionů hektarů v rozvojových zemí bude EU kolonizovat, kolik škody nadělá jejich životnímu prostředí, aby se mohla chlubit, jak „ekologicky“ zachraňuje planetu?

Cožpak nás historie nepoučila, že každý fanatismus je pro lidstvo škodlivý, ať je černý, hnědý, rudý nebo zelený?