20.3.2023 | Svátek má Světlana


BIG Expert – zahraniční trhy

24.2.2023

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 2. 2023.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

graf_24

Názory experta:
Jan Berka, Roklen Holding
Dlouhý konec výnosové křivky ze sebe setřásá riziko recese

Od únorového zasedání Fedu nás dělí něco málo přes tři týdny a plus zhruba padesát bazických bodů u amerického desetiletého dluhopisu. Dlouhý konec výnosové křivky tak ze sebe poměrně rychle setřásl velkou část rizika spojeného s možnou recesí největší ekonomiky světa. A pokud tomu data dovolí, mohl by pokračovat. Jisté v tuto chvíli je, že se vidina snížení sazeb posouvá do příštího roku.

K výraznému a rychlému přecenění výnosové křivky u středních a dlouhých splatností amerických bondů přispěla kombinace nad očekávání lepších dat, a ještě více jestřábích komentářů představitelů Fedu. Trh již nečeká, že by se vrchol sazeb zastavil pod hranicí 5 %, nýbrž že se přehoupne nad ni. Jak moc, ukážou až další data. V tuto chvíli trh naznačuje úroveň 5,3 %, tedy pásmo Fed funds rates 5,25-5,5 %, což je více, než stojí v prosincové prognóze.

A není to jen americká ekonomika, kde se přeceňuje. Obdobný pohyb jsme viděli i v eurozóně. Evropská centrální banka bude ve srovnání s ostatními centrálními bankami vyspělých ekonomik největší jestřábem. Absence energetické krize, nad očekávání silná data, prokazatelně perzistentní především jádrová inflace a nárůst dlouhodobých inflačních očekávání (5Y5Y inflační swap) nad 2,4 %. To je kombinace, která podle nás ECB donutí zvýšit sazby o dalších sto bodů. Trh jde přitom ještě dál, když vidí vrchol sazeb v cyklu ve třetím čtvrtletí nad 3,7 % oproti současným 2,5 % depozitní sazby.

S ohledem na měnové trhy má převahu americká strana. Dolar tento týden čerpal z rychlejšího růstu sazeb, kde více rostly ty nominální oproti reálným, což se projevilo ve vyšší breakeven inflaci. Vedle toho je třeba počítat i s tím, že nad očekávání lepší data začala chodit z Evropy už v závěru loňského roku (měřeno indexem ekonomických překvapení od Citi). V USA se tak stalo až letos, což přispělo nejen dolaru, ale i sazbám. Ztrácely naopak riziková aktiva, včetně akcií.

Trh si tak konečně uvědomuje, že perzistentní proinflační prostředí si vyžádá období vyšších sazeb po delší dobu. Tržní účastníci již nečekají, že by Fed letos snížil sazby. To bude, minimálně dle futures sazeb Fedu, záležitost příštího roku. Potvrdit by to měla i březnová prognóza Fedu, u níž je možné, že se dočkáme mírně vyššího vrcholu sazeb než prosincových 5,1 % mediánu dot plot grafu.

V nadcházejících dnech do výhledu amerických sazeb promluví index výdajů na osobní spotřebu zveřejněný tento pátek. Sledovat budeme především jeho jádrové vyjádření. Jakékoliv překvapení nad aktuální konsensus trhu očekávající meziroční pokles z 4,4 % na 4,3 % bude rizikem silnějšího dolaru a vyšších sazeb. Stěžejní pak bude další pátek, kdy nás čekají data z amerického trhu práce za únor. Nečekáme, že bychom měli vidět výrazné změny směrem k nižším sazbám. Ekonomické prostředí tomu vůbec nenahrává.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.