17.4.2021 | Svátek má Rudolf


SVĚT: Dřív za kacířství upalovali

23.8.2017

„Svoboda je smět říci, že dvě a dvě jsou čtyři. Když to je zaručeno, vše ostatní následuje.“
George Orwell

V posledních dvaceti letech došlo k dramatické změně převládajícího myšlenkového proudu západní společnosti. Diktaturu relativismu vystřídala tyranie politické korektnosti. Stručně řečeno politkorektu. Jestliže relativismus všeobecnou pravdu nahradil pravdou individuální, politkorekt ji převážnou měrou zaměňuje šalbou.

Jeden ze základních článků nové víry hlásá, že pohlaví není vrozené a dané. Pravda je, že skalpel a celoživotní užívání léků nemůže změnit mužský chromosom Y na ženský chromozom X, a naopak.

Slovník cambridžské univerzity definuje politkorekt jako snahu nepoužívat slova a výrazy, zejména o pohlaví nebo rase, které by mohly urazit cítění některých lidi nebo skupin společnosti. To není špatná idea. Jenže byla zcizena a zneužita. Stala se z ní tyranie správných názorů, jak řekl filmový herec Charles Heston. A je také o tom, jak nazývat věci slušně místo pravdivě, dodává americký podnikatel Robert Kiyosaki. Spisovatel Kevin Flocke míní, že politkorekt není jen prosazováním jistého názoru, ale také odepřením samostatného myšlení všem ostatním, kteří mají jiný pohled na současné problémy.

Že polikorekt přispěl ke změně obecného postoje vůči některým dříve diskriminovaným menšinám, je záslužné. Ale nyní se z něho dělá kladivo na svobodné samostatné myšlení a to je existenciální společenská hrozba. Začala jako lehké nachlazení a během doby se z ní vyvinul chronický zápal plic. Organismus společnosti víc a víc oslaboval a ztrácel schopnost se bránit; dnes už jako by žádnou neměl.

Pravda má dvě podoby

Mnozí doposud hledí na politkorekt jako na vedlejší otravnou záležitost. Mýlí se. Je to newspeak, jako přes kopírák z Orwellovy dystopie 1984, kde čteme, že válka je mír, svoboda otroctví, omezenost síla. Obdobně v politspeaku ekonomičtí migranti jsou uprchlíci, zabití civilisté kolaterální škody humanitárního bombardování a teroristi Al-Nusra rebelové. V hospodářské oblasti propouštění zaměstnanců je zeštíhlení, vyhazov novou možností k odbornému růstu, prodloužení odchodu do důchodu a menší penze je reforma nebo harmonizace systému. To je pouze několik příkladů klamných tvrzení, která neustálým opakováním a s přispěním politiků, odborníků, sdělovacích prostředků a společenské ostrakizace nevěrců jsou mnoha lidmi přijímána jako nezpochybnitelná.

V na hlavu postaveném světě politkorektu má pravda dvě podoby: politicky správnou a fakticky správnou. První veřejně hlásají politici, slavní lidé a televize, i když není skutečně pravdivá. Druhá je veřejně odsuzována jako nesprávná, i když pravdivá je. Fakticky správné pravdy nemusejí být ničím vyvráceny, zcela postačí, když jsou prohlášeny za politicky nesprávné.

Někdy si člověk klade otázku, zda se politkorekt nezbláznil. Černým tabulím (blackboard) se v mnoha amerických školách musí říkat křídní tabule (chalkboard), aby se Afroameričané necítili uraženi. Stále více měst i obcí v USA zapovídá propagaci Vánoc, aby se neurazili židé, muslimové, ateisti a všichni ostatní, kdo nevěří v Krista Pána. Pisoáry (manholes) jsou osobně přístupné jednotky (Personnel Acces Units), aby se ženy necítily diskriminovány. A Pizza Day má být překřtěn na Italian-American Sauced Bread Day, něco jako Den bochánku s americko-italskou omáčkou. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak smutné vysvědčení stádnosti.

Internetový koncern Google má dlouholetou personální politiku, jejímž cílem je, aby ve všech oborech a na všech pozicích bylo co nejvíce žen. Počítačový inženýr James Damore, který studoval na Harvardu, Princetonu a MIT a který pracoval čtyři roky v sídle Google v Silicon Valley, poslal koncem července všem zaměstnancům ústředí desetistránkové memorandum, v němž polemizuje s touto pozitivní diskriminací. Tvrdí mimo jiné, že vzhledem k biologickým a psychickým rozdílům ženy hůře snášejí stres v některých technických a řídících funkcích. Po bouři protestů, kterou jeho oběžníkový dopis vyvolal nejen v Googlu, ale v celém středisku špičkové technologie Silicon Valley, ho ředitel koncernu Sundar Pichal 7. srpna propustil. Odůvodnil to tím, že Damore porušil kodex správného chování a překročil červenou čáru prosazováním pohlavních stereotypů, napsal New York Times.

Damore má štěstí, že žije v naší osvícené době. Dřív byli lidé za kacířství upalováni.

Od tyranie k diktátu

Dramatické události, k nimž došlo počátkem srpna v Charlottesville, způsobily v politkorektu v Americe podobnou kvalitativní proměnu, jako když uranium při zpracování dosáhne tak vysoké hodnoty, že ho lze použít k výrobě atomové bomby. Před našima očima tyranie myšlení metastázuje v politický diktát. Kam a jak daleko dovede Ameriku, je otázka.

Polikorekt má podobný vývoj jako některá náboženství. Měl skromné počátky, postupně sílil, došel uznání, ovládl mysl většiny, nyní je nesnášenlivý, útočný a nebezpečný. Dosáhl vrcholu. Po něm by měl následovat sestup.

Z pohledu historie bude jednou připadat jako úchylka myšlení Západu. Produkt jeho blahobytu, který nemá srovnání, napsal Anthony Browne v knize The Retreat of Reason (Ústup rozumu). Postupný pokles Západu ve srovnání s Východem ohlašuje jeho konec. Až bude západní mysl znovu svobodná, bude spíše rozumovat, než si jen vylévat city, a sledovat spíše objektivní pravdu než subjektivní ctnost.

Přeloženo : Politkorekt máme z bujnosti, až nám bude hůř, a to bude, tak nás to přejde.

Takový reálný optimismus člověka povzbudí. I když pro nás, Evropany...

To máte tak, náš problém spočívá v tom, že politkorekt znemožňuje jakoukoli věcnou a rozumnou debatu o migrantské krizi. Když pomine, i kdyby to bylo zítra, pro nás to už asi bude pozdě.

politická korektnost
Advantage Consulting, s.r.o.
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 24.000Kč volné víkendy

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 22 500 - 24 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.