30.11.2023 | Svátek má Ondřej


POTRATY: Kontroverzní téma

27.9.2023

Téma je to kontroverzní. Rozděluje veřejnost stejně jako aktivity proti – řeč je o umělých potratech. Čím méně je společnost ateistická, tím více v ní nacházíme odpůrců záměrného přerušení těhotenství. A naopak.

Především konzervativní křesťané (napříč denominacemi), pro které je ochrana nenarozeného života jedním z klíčových morálních imperativů, a na ně napojené iniciativy se zapojují do protipotratových osvětových kampaní přímo v terénu – v prostorách před potratovými klinikami. Nejrůznějšími, vesměs pokojnými metodami se snaží ženy, které do těchto zařízení vstupují se záměrem podrobit se lékařskému zákroku ukončujícímu jejich těhotenství, od tohoto úmyslu odradit.

Ženy, které se pro umělý potrat rozhodly, to ovšem považují za obtěžování, a proto některé vlády na Západě přijaly opatření v zájmu omezení těchto kampaní. Jednou z forem je vytvoření tzv. zón bezpečného přístupu; jde o vymezenou oblast před potratovými klinikami či podobnými zařízeními, do níž protipotratoví aktivisté nemají se svými kampaněmi povolen vstup.

V Anglii byla taková legislativa přijata Dolní sněmovnou (299 PRO, 116 PROTI) letos v březnu (Public Order Act 2023). V této normě je v kapitole 1, článku 9, odstavci 2 uvedeno, že zóny bezpečného přístupu se nacházejí 150 metrů od příslušného objektu (všemi směry). V zónách je zakázáno „agitovat“ proti potratům (bránit v přístupu, obtěžovat, vyvolávat znepokojení nebo pocity tísně), ale stejně tak pro potraty (tomu se ale tento článek nevěnuje).

Jenomže problém není tak černobílý, jak by se mohlo zdát. Může nastat varianta, že do zóny bezpečného přístupu vstoupí osoba, křesťanská protipotratová aktivistka, která na místě bude stát a v duchu se modlit. Měli by strážci zákona, kteří bdí nad dodržováním příslušné normy, konat také proti takto se chovajícímu člověku?

Na první pohled nesmyslná otázka, do hlavy přece nikdo nikomu nevidí a pokud člověk stojí a má sepjaté ruce, zdravý rozum velí, že příslušné ustanovení zákona neporušuje. Opravdu?

Server Christian Today informoval 12. září 2023, že bylo zaznamenáno několik případů zatčení aktivistů hnutí pro-life (proti umělým potratům), kteří byli zadržení v zónách bezpečného přístupu jenom proto, že se v nich v duchu modlili.

Jednou z nich byla Isabel Vaughan-Spruceová, spoluředitelka organizace „UK March fot Life“. Když k ní přistoupili policisté v zóně bezpečného přístupu, řekla jim, že se možná v duchu modlí. V březnu skončila před soudem, který ji osvobodil. O několik týdnů později byla při podobném incidentu zadržena podruhé. Stále čeká, zda bude opět obviněna.

Spolu s ní stanul před soudem i birminghamský kněz otec Sean Gough – a také on byl osvobozen.

Ne tak ale Adam Smith-Connor, veterán z Afghánistánu. Byl pokutován a obviněn poté, co policistům řekl, že se modlí v souvislosti s vlastní zkušeností s potratem, který měl za následek ztrátu syna. Před magistrátním soudem v jihoanglickém městě Poole má stanout 16. listopadu.

Snad i ti nejskalnější příznivci umělého přerušení těhotenství budou souhlasit s tím, že takovýto přístup k jejich oponentům je krajně absurdní a totálně přitažený za vlasy. Souhlasí s tím i osoba nejpovolanější, britská ministryně vnitra Suella Bravermanová. Ta podle serveru Christian Today instruovala policii v celé zemi v tom smyslu, že lidé by neměli být kriminalizováni za to, že se v duchu modlí. Podle ní „tichá modlitba sama o sobě není nezákonná“ a že „zastávání zákonných názorů není trestným činem“.

Zbývá povzdech: je s podivem, že se takovouto věcí musí zabývat politik až z úrovně člena vlády. A že k posouzení toho, jak přistupovat k věřícím lidem, kteří se v zónách bezpečného přístupu u potratových klinik v duchu modlí, nestačil policistům zdravý selský rozum. Můžeme dumat, proč tomu tak je a o čem to vypovídá.