9.5.2021 | Svátek má Ctibor


POLEMIKA: Rambajs v domě modlitby

18.12.2014

Jeden z diskutujících pod článkem Vlastimila Podrackého Pussy Riot a nové náboženství (NP 2. prosince) svůj příspěvek nadepsal slovy: „Rambajs v kostele se dělat nemá“.

Ale má, je-li důvod. Ježíš způsobil v kostele rambajs, a pěkný, když zpřevracel stoly obchodníků a směnárníků a prodavačů holubů. K tomu pravil: „Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ (Mat. 10–13).

Pravoslavná církev v Rusku je pravděpodobně kolaborantská organizace, která svoji moc odvozuje od podpory prezidenta V.V. Putina. Ona by však měla stát nade vším světským děním a především poskytovat ochranu svým věřícím. Možná je jím i Putin. Ale on si ochranu kupuje, nejen u církve a věřících, ale ve vší ruské společnosti. Tu penězi a vlídností, tu výhrůžkami a represemi. Pokud na toto přistoupí církev, pak není o nic váženější institucí než prodavači holubů a směnárníci.

Když se patriarcha modlí za ochranu a podporu Putinovi, proč by se jiní lidé nemohli v témže chrámu, v téže církvi a k témuž bohu modlit za ochranu proti Putinovi? Copak tady jde o Putina? Tady by mělo jít o víru, lásku, spravedlnost. O boží spravedlnost.

Ježíš se mohl tiše posadit na nejnižší schod před chrámem a potichu se modlit za svou pravdu. Ale on vstoupil a „udělal rambajs“. Tak se také skupina extravagantních děvčat pomodlila. Ve stejném chrámu, ke stejnému pánubohu. A dokonce se stejným „rambajsem“, jaký dělají PR poradci svému prezidentovi. Možná, že jsou dokonce i stejně vroucí „křesťanky“, jako on. Aby to bylo znát, aby to bylo slyšet. A bylo. Výsledek?

„Veleknězi a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.“ (Luk 47–48).

Rozpoutala se nenávist proti těm ženám. Věřící jsou „uraženi a dotčeni“ – ale čím? Modlitbou? Čí modlitbou a zač nebo za koho? Modlitbou před kamerami ruské státní televize nebo amatérů z YouTube? Panebože, kdo to rozhodne?

Diskuse se větví: Umění? Protest? Lidská práva? Rodina a mateřství? Slušnost? To se nemá, to se nesluší... A co se děje v ruské církvi pravoslavné a na Rusi pravoslavné? A co se teda sluší?

Rozhodl Putin. Dívky byly uvězněny. Rozhodl také, že urážky věřících nesahají dál, než k olympiádě v Soči. Stoly penězoměnců byly vráceny, kurzy stanoveny. Bůh ochraňuj prezidenta Putina.

Autor je řidičSlyšeli jste už o Rossmánkovi? Vyhrajte speciální boxík pro maminky
Slyšeli jste už o Rossmánkovi? Vyhrajte speciální boxík pro maminky

Mnoho drogerií nabízí hodně výhod, ale žádná jako ROSSMANN. Pro maminky je zde speciální program Rossmánek, díky kterému získáte výhodné slevy,...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.