16.8.2022 | Svátek má Jáchym


NĚMECKO: Marx v Trevíru

26.4.2018

Karl Marx statue

Jméno Karel Marx není neznámé jen pro generaci, která ještě zažila přednášky z marxismu-leninismu. Podle wikipedie je to ten pán, o kterém se může každý dozvědět, že byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

V článku v Lidovkách zase můžeme číst, že to byl člověk plný rozporů, člověk, který prakticky nevydělával, neuměl se postarat o rodinu a věřil, že zná recept na světovou revoluci.

A ještě jinak: byl to muž, který o dělnících jen četl, žil za peníze jiných (otce, později manželky či přítele Engelse), oženil se se šlechtičnou a chtěl bojovat s vykořisťováním pracujících.

V každém případě to byl člověk, který napsal pro londýnský sjezd Komunistický manifest. Jeho podstatou je vyvlastnění pozemkového majetku, zrušení dědického práva, pracovní povinnost pro všechny, veřejná a bezplatná výchova (nikoli vzdělání, ale výchova) všech dětí.

Toto „náboženství 20. století“ – marx a později i leninismus - inspirovalo bolševiky v Rusku, „tábor míru a socialismu“- proto i my s ním máme svoji zkušenost, stále je ideologií Číny, Severní Koreje, Kuby a Venezuely. A když dáme jména těchto zemí dohromady, musíme si připomenout hladomor na Ukrajině, kulturní revoluci v Číně, naše 50. léta, berlínskou zeď a její oběti, Rudé Khmery v Kambodži. Historikové nasčítali 100 milionů mrtvých.

Ale k čertu s historiky! Karel Marx bude mít narozeniny. A ne obyčejné! Bude mu (bylo by mu, kdyby v roce 1883 nezemřel) 200 roků! A k takovým narozeninám by měl dostat nějaký dáreček, dárek nebo, ještě raději, dar.

Nevím, kde se zrodila myšlenka postavit Karlu Heinrichu Marxovi v jeho krásném rodném městě Trevíru k tomuto výročí sochu. Nebude to ale socha obyčejná, bude to socha veliká. Bude prý mít (bez podstavce) 5 metrů, bude stát nedaleko římské Černé brány, bude z bronzu a jako dar ji dostane nejen Karel Marx, ale i občané Trevíru. Od koho? To snad by nikdo neuhádl. Od Čínské lidové republiky.

A aby této parodie nebylo dost, odhalovat ji bude v předvečer Marxových narozenin 4. května nikoli starosta města, kterého je možno stále ještě i s dalšími konšely, které taková myšlenka napadla a kteří takový dar přijali, ve volbách vyměnit, ale bude to osoba volbami nevyměnitelná: samotný Jean-Claude Juncker. On to bude, kdo v Konstantinově bazilice, dnes evangelickém kostele, povede celou slavnost

Slova o paradoxech jsou na celou tuto situaci slabá. Občané Trevíru by si měli svoje krásné město uchránit před symbolem třídní nenávisti a třídního boje. My všichni bychom si měli ujasnit, pokud jsme tak už neučinili, kdo je Jean-Claude Junker, který vede Evropskou unii. Kdo je a kam ji vede.

My jsme Praze kdysi měli pomník Marxova učedníka. Stál na Letné a zanedlouho byl vyhozen do vzduchu. Karel Marx bude z bronzu. Ale i bronz je možné roztavit do ingotu a poslat zpět do Číny. Kdy bude Jean-Claudovi Junckerovi končit mandát? A kdo bude jeho nástupcem? Snad nikoho v této souvislosti nemůže překvapit, že v Trevíru na sousedním náměstí bude mít ve stejný den shromáždění Alternativa pro Německo.