23.9.2023 | Svátek má Berta


IZRAEL: Ještě k útokům na křesťany

2.9.2023

Není to tak marginální záležitost, jak někteří soudí. Důkazem je jednání kompetentních institucí a vyjádření některých izraelských politiků a vysokých činitelů.

Jisté je to, že v Jeruzalémě, ale nejen tam, nýbrž i na jiných místech Izraele má počet útoků proti křesťanům stoupající tendenci. Ovšemže: v porovnání s vražedným protižidovským terorem Arabů jde o záležitosti o bezpočet řádů méně drastické, ale to neznamená, že by měly být opomíjeny a bagatelizovány. Jde o dvě nesouvisející témata.

Začněme v Haifě, kde na hoře Karmel stojí katolický klášter a kostel známý jako „Stella Maris“. Někteří ultraortodoxní Židé (z breslovské větve chasidismu) mají za to, že na území kláštera se nachází hrob starozákonního proroka Elizea, nástupce Eliáše. Militantní věřící Židé chtěli násilím prosadit, aby měli do kláštera přístup, což se několika desítkám z nich po několika pokusech částečně podařilo: dostali se na vnější nádvoří, kde rušili křesťanské věřící při modlitbě. (Zdroj: Catholic News Agency, 11. 8. 2023). Tyto nepokoje přijeli 9. srpna do kláštera řešit izraelský prezident Isaac Herzog a šéf policie Kobi Šabtaj; přítomni byli také vysocí duchovní katolické a řecké pravoslavné církve ve Svaté zemi.

Že problém není zanedbatelný, dokazuje vyjádření prezidenta Herzoga: „V posledních měsících jsme byli svědky velmi vážných incidentů proti křesťanským denominacím ve Svaté zemi, našim bratřím a sestrám, křesťanským občanům, kteří se byli napadeni na modlitebních místech, na hřbitovech, na ulici. Beru tento fenomén mimořádně vážně; je to v každém případě nepřijatelné. Tento fenomén je třeba vykořenit a jsem velmi vděčný izraelské policii a donucovacím orgánům za to, že berou tento problém vážně.“

S podobným odsouzením přišli v Haifě i jinde, zejména v Jeruzalémě, kde je situace nejhorší, velitelé policie – celostátní, jeruzalémské i jeho okrsku Staré město. Poselství je jasné: židovské útoky proti křesťanům je nutné vykořenit.

Web listu The Jerusalem Post informoval 31. srpna o pondělním (28. 8.) jednání meziresortního fóra (tzv. Old City Forum) v čele s ministrem cestovního ruchu Izraele Chajmem Katzem (ze strany Likud), kterého se zúčastnili zástupci ministerstva zahraničí, vnitra, spravedlnosti, policie, Úřadu pro rozvoj Jeruzaléma a společností East City Development Company a Old City Reconstruction and Development Company. Téma: Případy obtěžování a útoků na křesťany v izraelském hlavním městě.

Ministr Katz nenechal nikoho na pochybách o tom, jaké je oficiální stanovisko. „Důrazně odsuzuji jakékoli ubližování turistům nebo poškozování křesťanských náboženských symbolů. Je to opovrženíhodný jev, který je v rozporu s hodnotami judaismu, jehož významným pravidlem je milovat svého bližního jako sebe sama.“

Farid Džubran, hlavní právník katolické Kustodie Svaté země, uvedl, že nedávno zřídil horkou linku Datového centra náboženské svobody. Jen během července na ni bylo hlášeno na dvacet protikřesťanských incidentů. A to, dodává Džubran, řada lidí o této možnosti vůbec nevěděla.

Izraelská média připomínají několik významných konfliktů, k nimž došlo v Jeruzalémě; nejde zdaleka jen o jednotlivé plivance. V lednu bylo vandalsky poničeno téměř 30 hrobů na protestantském hřbitově na hoře Sion; zadrženi byli dva židovští teenageři ve věku 18 a 14 let. Později asi tucet ortodoxních Židů vtrhl do arménské restaurace Taboon, kde převraceli stoly a házeli židlemi. V kostele Bičování židovský turista z USA (!) strhl a poničil sochu Ježíše, dva židovští muži napadli biskupa a dva kněze během mše v kostele v Getsemanské zahradě, další židovští kolemjdoucí postříkali pepřovým sprejem mladého křesťana před arménským klášterem a byl to Žid, kdo rozbil vitrážové okno z osmanské doby ve Večeřadle na hoře Sion, kde se podle tradice konala Poslední večeře.

Výčet to není úplný, ale snad postačí jako důkaz, že nepřátelské útoky proti křesťanům v Izraeli jsou nikoli zanedbatelnou skutečností, kterou je nutné pojmenovat a odsoudit a proti které je nutné zákonnými prostředky aktivně bojovat a potírat ji. Nikoli strkat hlavu do písku a tvářit se, že něco takového neexistuje. To je cesta do pekel.

Psáno exkluzivně pro Neviditelného psa.