24.9.2021 | Svátek má Jaromír


EVROPA: Tajná dohoda

31.8.2015

Smlouva, kterou musíme podepsat, ačkoliv o ní nesmíme nic vědět

Jak byste se stavěli k tomu, že by vám kdosi nabídl k podpisu smlouvu, kterou znáte jen jejím jménem, respective jeho zkratkou, která úplně změní váš život, a přitom vám odmítal dát jakoukoliv informaci o jejím obsahu.

A pokud by ta smlouva byla mezi vámi a jedním z vašich sousedů a vy jste vznesli nějakou námitku, dokonce i jen námitku proti způsobu jejího projednávání a proti tomu, že nemáte dost informací k tomu, abyste smlouvu podpořili, byli byste obviněni jejími obhájci z toho, že vaším motivem je prostá nenávist k tomu sousedovi, ačkoliv jste dosud ve vzájemných vztazích, přes některé rozdíly týkající se většinou třetích stran, vycházeli přátelsky a ve většině věcí jste dokonce spojenci?

Taková smlouva se právě projednává. Co je jejím obsahem, nevíme nebo toho víme jen velmi málo a ještě k tomu jen o některých jejích článcích.

Přesto nám naše politická reprezentace tvrdí, že ta smlouva je životně důležitá, že bude výhodná, a dokonce nám vyhrožuje, že její podpis je nutný pro naše přežití. Na otázky o jejím obsahu nám ovšem neřeknou nic kromě toho, že “Transatlantické obchodní a investiční partnerství” (TTIP) je smlouvou nové generace a je o něco širší než tradiční smlouva o volném obchodu a redukci celních bariér. Zahrnuje regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ale i ochranu a tok dat.”

A pak si její přední propagátor postěžuje, že “Citlivých témat je proto celá řada. Vezměme si například právě ochranu dat, kde je tradice a legislativa na obou stranách Atlantiku velmi odlišná. Dá se očekávat, že právě toto téma by se mohlo stát novým jablkem sváru. Bohužel ovšem často nejde o faktické diskuze a analýzy odlišných pozic a přístupů, ale jen o symboliku, za kterou se odpůrci TTIP schovávají.”

Faktická diskuze a analýza, pane europoslanče Zahradile, je možná tehdy, když obě strany diskuze ví, o čem hovoří. Moc rád bych o smlouvě diskutoval, předtím, než budeme pstaveni před rozhodnutí podepsat či ne. Ale přiznám se, že o ní nevím téměř nic.

Nevím, jak je v ní definován volný obchod a jak to ovlivní naše podnikatele, zejména ty malé a střední, kteří budou muset čelit americké konkurenci. Nevím, jak bude pojímat ty ostatní oblasti, o kterých hovoříte, regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ochranu a tok dat.

A z vašich odpovědí na otázky o smlouvě mohu odvodit jen to, že buď nám cosi tajíte, nebo nic nevíte ani vy. Proto mluvíte v obecných frázích, proto se nesnažíte na námitky proti takovému postupu argumentovat věcně, poukazem na konkrétní benefit a negativa smlouvy. Proto děláte to, z čeho obviňujete svoje oponenty – schováváte se za symboliku, za obecné řeči a za povrchní fráze o naší transatlantické vazbě, našem politickém euroatlantickém zakotvení a nutnosti smlouvu podepsat.

O tom, kolik toho víme a jak nás proponenti smlouvy informují, svědčí například článek v “Corporate Europe Observatory”, který popisuje odpověď Evropské komise na dotaz týkající se obsahu jednání s evropsko-americkou tabákovou lobby. Vím, že tabáková lobby není zrovna populární subjekt, ale bohužel vím jen to, co mi Evropská komise vědět dovolí.

Dovolila mi spatřit na vlasní oči její odpověď. A tady je pro ty z nás, kteří by snad chtěli diskutovat podle vašeho návodu, fakticky a po důkladné analýze pozic a přístupů:

The Commission’s 14-page letter from tobacco lobby on trade talks (full pdf)

Tak kancelář paní Catherine Day (generální tajemnice Evropské komise) odpověděla na dotaz položený podle článku o svobodě informací a předložený Corporate Europe Observatory v březnu 2015. Na předchozí čtyři dotazy neodpověděla vůbec.

Paní Day znám osobně, měl jsem s ní delší rozhovor v době, kdy se připravovalo české předsednictví, a paní Day mi tenkrát mimo jiné popisovala, jak otevřená je Komise a jak nutná je otevřenost v komunikaci s partnery a s evropskou veřejností.

Pokud jste si otevřel, pane europoslanče, ten odkaz, nepodléhejte panice, nezatmělo se vám před očima. Jen je v tom dopise začerněno všcheno, co má před veřejností zůstat utajeno. A to je, až na úvodní oslovení a závěr dopisu, vše mezi tím.

Ten dopis, vypadá jako cosi, co si Komise jako odpověď na dotaz vyžádala od jednoho z tabákových lobistů, firmy British American Tobacco. Neptejte se mě, proč tento dopis zveřejnila Evropská komise v odpovědi a dotaz Corporate Europe Observatory, já to nevím. Vím jen, že ze čtrnáctistránkového dopisu zůstalo jen oslovení, následovalo třináct úplně začerněných stránek a to celé bylo ukončené slovy:

“Nakonec bychom vám ještě jednou poděkovali za váš zájem o tuto důležitou věc a věříme, že naše odpověď na vaše otázky vám dodá důležité informace, které vám pomohou v lepším hodnocení našeho vážného zájmu o (začerněno). Rovněž bychom vás rádi upozornili na naše memorandum z (začerněno) pod titulem (začerněno) pro další podporu naší pozice. Těšíme se na další komunikaci s vámi a jsme připraveni odpovědět na všechny otázky, které můžete vznést pro další doplňující informace, které můžete potřebovat.

Vidíte, tak je to s informacemi o smlouvě, o které se podle vás má diskutovat věcně a po důkladné analýze.

To bych, pane europoslanče, chtěl i já. A proto vám chci připomenout, že – věřte tomu nebo ne – povinnost informovat veřejnost a vaše voliče je jednou z povinností zvoleného zástupce.

A jako váš volič a aktivní účastník vaší volební kampaně, se obracím na vás, jako na svého europoslance a místopředsedu Výboru pro zahraničí obchod Evropského parlamentu, s žádostí o informace o tomto dopisu, abyste zjistil, proč Komise odpovídá na otázky evropské veřejnosti takovýmto způsobem a abyste dal veřejnosti informace potřebné k zahájení (byť značně opožděnému) diskuze o smlouvě.

K tomu nestačí informace jako „jde o smlouvu nové generace”, dokonce to samo je důvodem pro to, abychom o ní, před tím, než ji Česká republika schválí a podpoří, věděli něco víc a nemuseli stejně jako vy vést diskuzi pouze v symbolické rovině.

Zdroje:
TTIP controversy: The European Commission and Big Tobacco accused of cover-up after heavily redacted documents released
Black-out on tobacco’s access to EU trade talks an eerie indication of TTIP threatAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.