Neviditelný pes

EVROPA: Tajná dohoda

31.8.2015

Smlouva, kterou musíme podepsat, ačkoliv o ní nesmíme nic vědět

Jak byste se stavěli k tomu, že by vám kdosi nabídl k podpisu smlouvu, kterou znáte jen jejím jménem, respective jeho zkratkou, která úplně změní váš život, a přitom vám odmítal dát jakoukoliv informaci o jejím obsahu.

A pokud by ta smlouva byla mezi vámi a jedním z vašich sousedů a vy jste vznesli nějakou námitku, dokonce i jen námitku proti způsobu jejího projednávání a proti tomu, že nemáte dost informací k tomu, abyste smlouvu podpořili, byli byste obviněni jejími obhájci z toho, že vaším motivem je prostá nenávist k tomu sousedovi, ačkoliv jste dosud ve vzájemných vztazích, přes některé rozdíly týkající se většinou třetích stran, vycházeli přátelsky a ve většině věcí jste dokonce spojenci?

Taková smlouva se právě projednává. Co je jejím obsahem, nevíme nebo toho víme jen velmi málo a ještě k tomu jen o některých jejích článcích.

Přesto nám naše politická reprezentace tvrdí, že ta smlouva je životně důležitá, že bude výhodná, a dokonce nám vyhrožuje, že její podpis je nutný pro naše přežití. Na otázky o jejím obsahu nám ovšem neřeknou nic kromě toho, že “Transatlantické obchodní a investiční partnerství” (TTIP) je smlouvou nové generace a je o něco širší než tradiční smlouva o volném obchodu a redukci celních bariér. Zahrnuje regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ale i ochranu a tok dat.”

A pak si její přední propagátor postěžuje, že “Citlivých témat je proto celá řada. Vezměme si například právě ochranu dat, kde je tradice a legislativa na obou stranách Atlantiku velmi odlišná. Dá se očekávat, že právě toto téma by se mohlo stát novým jablkem sváru. Bohužel ovšem často nejde o faktické diskuze a analýzy odlišných pozic a přístupů, ale jen o symboliku, za kterou se odpůrci TTIP schovávají.”

Faktická diskuze a analýza, pane europoslanče Zahradile, je možná tehdy, když obě strany diskuze ví, o čem hovoří. Moc rád bych o smlouvě diskutoval, předtím, než budeme pstaveni před rozhodnutí podepsat či ne. Ale přiznám se, že o ní nevím téměř nic.

Nevím, jak je v ní definován volný obchod a jak to ovlivní naše podnikatele, zejména ty malé a střední, kteří budou muset čelit americké konkurenci. Nevím, jak bude pojímat ty ostatní oblasti, o kterých hovoříte, regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ochranu a tok dat.

A z vašich odpovědí na otázky o smlouvě mohu odvodit jen to, že buď nám cosi tajíte, nebo nic nevíte ani vy. Proto mluvíte v obecných frázích, proto se nesnažíte na námitky proti takovému postupu argumentovat věcně, poukazem na konkrétní benefit a negativa smlouvy. Proto děláte to, z čeho obviňujete svoje oponenty – schováváte se za symboliku, za obecné řeči a za povrchní fráze o naší transatlantické vazbě, našem politickém euroatlantickém zakotvení a nutnosti smlouvu podepsat.

O tom, kolik toho víme a jak nás proponenti smlouvy informují, svědčí například článek v “Corporate Europe Observatory”, který popisuje odpověď Evropské komise na dotaz týkající se obsahu jednání s evropsko-americkou tabákovou lobby. Vím, že tabáková lobby není zrovna populární subjekt, ale bohužel vím jen to, co mi Evropská komise vědět dovolí.

Dovolila mi spatřit na vlasní oči její odpověď. A tady je pro ty z nás, kteří by snad chtěli diskutovat podle vašeho návodu, fakticky a po důkladné analýze pozic a přístupů:

The Commission’s 14-page letter from tobacco lobby on trade talks (full pdf)

Tak kancelář paní Catherine Day (generální tajemnice Evropské komise) odpověděla na dotaz položený podle článku o svobodě informací a předložený Corporate Europe Observatory v březnu 2015. Na předchozí čtyři dotazy neodpověděla vůbec.

Paní Day znám osobně, měl jsem s ní delší rozhovor v době, kdy se připravovalo české předsednictví, a paní Day mi tenkrát mimo jiné popisovala, jak otevřená je Komise a jak nutná je otevřenost v komunikaci s partnery a s evropskou veřejností.

Pokud jste si otevřel, pane europoslanče, ten odkaz, nepodléhejte panice, nezatmělo se vám před očima. Jen je v tom dopise začerněno všcheno, co má před veřejností zůstat utajeno. A to je, až na úvodní oslovení a závěr dopisu, vše mezi tím.

Ten dopis, vypadá jako cosi, co si Komise jako odpověď na dotaz vyžádala od jednoho z tabákových lobistů, firmy British American Tobacco. Neptejte se mě, proč tento dopis zveřejnila Evropská komise v odpovědi a dotaz Corporate Europe Observatory, já to nevím. Vím jen, že ze čtrnáctistránkového dopisu zůstalo jen oslovení, následovalo třináct úplně začerněných stránek a to celé bylo ukončené slovy:

“Nakonec bychom vám ještě jednou poděkovali za váš zájem o tuto důležitou věc a věříme, že naše odpověď na vaše otázky vám dodá důležité informace, které vám pomohou v lepším hodnocení našeho vážného zájmu o (začerněno). Rovněž bychom vás rádi upozornili na naše memorandum z (začerněno) pod titulem (začerněno) pro další podporu naší pozice. Těšíme se na další komunikaci s vámi a jsme připraveni odpovědět na všechny otázky, které můžete vznést pro další doplňující informace, které můžete potřebovat.

Vidíte, tak je to s informacemi o smlouvě, o které se podle vás má diskutovat věcně a po důkladné analýze.

To bych, pane europoslanče, chtěl i já. A proto vám chci připomenout, že – věřte tomu nebo ne – povinnost informovat veřejnost a vaše voliče je jednou z povinností zvoleného zástupce.

A jako váš volič a aktivní účastník vaší volební kampaně, se obracím na vás, jako na svého europoslance a místopředsedu Výboru pro zahraničí obchod Evropského parlamentu, s žádostí o informace o tomto dopisu, abyste zjistil, proč Komise odpovídá na otázky evropské veřejnosti takovýmto způsobem a abyste dal veřejnosti informace potřebné k zahájení (byť značně opožděnému) diskuze o smlouvě.

K tomu nestačí informace jako „jde o smlouvu nové generace”, dokonce to samo je důvodem pro to, abychom o ní, před tím, než ji Česká republika schválí a podpoří, věděli něco víc a nemuseli stejně jako vy vést diskuzi pouze v symbolické rovině.

Zdroje:
TTIP controversy: The European Commission and Big Tobacco accused of cover-up after heavily redacted documents released
Black-out on tobacco’s access to EU trade talks an eerie indication of TTIP threatzpět na článek