18.10.2021 | Svátek má Lukáš


EVROPA: Konec dějin se nekoná...

20.6.2014

... z expanze Kremlu je ale nutno vyvodit důsledky

Nepravé jest, pravím, to, že mermomocí jdeme kupředu, protože nemáme odvahy jíti dozadu. Tak praví socialista, že majetek jest již centralisován v trustech a družstvech: jedinou nadějí jest, centralisovati jej ještě dále ve státu. Já pravím, že jedinou nadějí jest odcentralisovati jej, to jest káti se a vrátit se; jediným krokem kupředu jest krok dozadu...
Gilbert Keith Chesterton

Evropská unie by měla už konečně vzít na vědomí, že řadu jejích dosavadních agend, mnohdy považovaných za prioritní, je nutné zcela opustit – a to nejen proto, že jsou zcela zbytné a obtěžující, ale naopak škodlivé. Svět totiž zdaleka není tak bezpečný, jak se nám snad doposud mohlo zdát. Stejně jako jsme bojovali proti dvěma totalitám 20. století, nacismu a komunismu, musíme bojovat i proti těm, kteří se dlouhodobě snaží tak jako ony zničit západní křesťanskou civilisaci.

Protirodinné tažení EU podkopává evropskou demografickou soběstačnost. To samozřejmě velmi negativně ovlivňuje bezpečnost evropských zemí. Přemíra regulace ze strany našeho státu i EU, značné přerozdělování, vysoké zdanění a hluboké zadlužení, to vše podrývá naši vlastní hospodářskou sílu i sílu ostatních zemí Unie a také významně přispívá k oslabování našich schopností bránit naši svobodu. Jde o důsledek skutečnosti, že se v Evropě dlouhodobě prosazuje systém založený na chtění všeho tady a okamžitě, což uvedlo do života jednotlivců, rodin i států systém deficitních rozpočtů, založený na nesmyslné víře ve stálý hospodářský růst - zkrátka žití na dluh. Regulace je třeba odbourat, přerozdělování omezit, dluhy začít splácet a daně snížit.

Existuje pouze jediný důvod, který může opravňovat politickou representaci použít finanční prostředky občanů (tedy státní rozpočet), a tím je zajištění bezpečnosti. Množství energie a času, které evropské representace mají, navíc není neomezené, a pokud se zbytečně věnují něčemu méně podstatnému, pak čas a energie schází k tomu podstatnějšímu.

Je tedy nezbytné vyzvat budoucí poslance Evropského parlamentu, aby se razantně zasadili o změnu priorit Unie, aby zcela odbourali agendy, nesouvisející s jejím hlavním posláním, tedy s udržováním míru a zprostředkováváním hladké a těsné spolupráce v Evropě v oblasti politické, hospodářské i vojenské. Jako příklady aktivit, jejichž financování z veřejných rozpočtů je třeba zastavit, lze jen za poslední období uvést „Zprávu o stavu dodržování základních práv v Evropské unii“ (v roce 2012) poslance Louise Michela nebo „Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity“ poslankyně Ulrike Lunacek.

EU by měla povzbudit všechny své členské země, aby podstatně navýšily výdaje na obranu a bezpečnost, a ty pak musejí být koordinovány v rámci Severoatlantické aliance. Pro nás samotné i pro spojence máme vojenský význam jen jako společenství, které je dostatečně silné i odhodlané bránit se.

EU by měla povzbudit všechny své členské země, aby koordinovaně diversifikovaly své energetické zdroje a snížily energetickou závislost na Rusku. Západ musí nalézt nástroje, jak čelit hrozbám, které znovu nabírají svých tradičních obrysů. Jde o naléhavý úkol.

Dávám k úvaze podpořit v nadcházejících volbách do EP ty kandidáty, kteří nejen slíbí, ale jsou i zárukou toho, že výše uvedené myšlenky budou prosazovat.

Konec dějin se nekoná. Si vis pacem, para bellum.

Zpracováno na základě usnesení Sněmu Konzervativní strany

Konzervativní listyZapojte se do testu lahviček MAM Anti-Colic. Výběr tentokrát necháme na vás!
Zapojte se do testu lahviček MAM Anti-Colic. Výběr tentokrát necháme na vás!

V prvních měsících života se mohou u miminka náhle objevit kolikové záchvaty. Předcházet se jim dá i výběrem lahvičky se spodní ventilací. A právě...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.