1.2.2023 | Svátek má Hynek


SKLERÓZA: O hledání ztracených věcí

4.8.2021

Každému se občas stane, že v omezeném prostoru rodinného domu, vily, bytu, garáže, dílny něco pohřeší a je postaven před nutnost pohřešené nalézt co možno nejdříve, nejlépe ihned. Je tedy nucen iniciovat a poté v chodu udržet proces hledání v ideálním případě završený nalezením hledaného objektu. K usnadnění tohoto nelehkého úkolu předkládám několik zkušenostmi generací ověřených metod, jimiž se lze hledání zhostit.

a) Hledací metoda indiánská

Jedinec usedne na bobek nebo do jiné meditativní polohy a hluboce se soustředí; po chvíli obdržev vnuknutí jde a nalezne hledané. Pozor – meditativní poloha nesmí být moc pohodlná, jinak v hlubokém soustředění usnete (ověřeno). Nevýhodou metody je, že nefunguje.

b) Hledací metoda logická

Logickou úvahou (naposled jsem hledané viděl … pak jsem … následně jsem …). Někdy (zřídka) to funguje – já jsem kupříkladu nalezl mobil (samozřejmě přepnutý na vibrační vyzvánění) v ledničce – šel jsem zakrojit do bůčku a zároveň telefonoval, hovor skončil, k zakrojení je třeba obou rukou a lednice má příhodné police, kdežto na lince je soustavně čurbes … metoda je ale intelektuálně namáhavá a pochopitelně vyžaduje, aby hledaný předmět zůstal tam, kde jsem ho nechal, což při soužití s osobou méně bordelářsky založenou je dost silný požadavek. Omezením metody je, že si musíte vzpomenout, kde jste hledané naposled viděli.

c) Hledací metoda sekvenční

V prohledávaném prostoru – kupříkladu v bytě 3+1 – určíte sever a začnete to prosívat od severu k jihu. Takměř vždy – prosíváte-li dostatečně najemno – účinné, leč velmi pracné. Naleznete spoustu věcí, které jste nehledali; hledaná věc pak bude v tomto případě v nejjižnějším možném bodě prohledávaného prostoru; prohledáváte-li naopak od jihu, pak v nejsevernějším.

Pozor – neužívat k prohledávání knihoven – tam totiž naleznete vždy něco, o čem jste netušili, že vlastně máte, začtete se a nemáte-li dozorující osobu (obvykle životní družka či druh, ale může to být i potomek, hledáte-li něco pro něj), která vás nehledanými slovy vrátí do hledacího procesu, je s hledáním pro ten den již veta.

d) Hledací metoda metoda Monte Carlo neboli náhodná

Věc hledáte náhodným pohybem v prohledávaném prostoru – metoda někdy překvapivě účinná (ono holt to podvědomí je věc záhadná a na nevědomé úrovni nejspíš aplikuje metodu logickou), obvykle však neúčinná. Nejste-li v prohledávaném prostoru sami, jest vám obvykle čelit uštěpačným poznámkám (tam to přece nemůže být, hledá se přece systematicky, tam mi nelez, rozhážeš to, tam taky nelez, spadneš …). Nepoužívat v přítomnosti pubertálních potomků – ztratíte i ten zbytek autority, který ještě možná máte; rovněž uštěpačné poznámky z úst pubertálního potomka snášíte podstatně hůře než tytéž z úst životního druha či družky – těm jste za ta léta (když spolu máte toho už puberálního potomka) dávno přivykli.

e) Hledací metoda absurdní

Hledáte výhradně tam, kde hledaná věc absolutně vůbec nikdy nemůže být; někdy (například je-li hledána věc pohřešená po mejdanu) překvapivě účinné. Vyžaduje jedince zvláštního recesistického založení. Obvykle nepoužitelná v přítomnosti normální ženské, která myšlenkový náboj v metodě obsažený nepochopí, má vás celkem oprávněně za cvoka a máte-li smůlu, dostane se vám obšírné přednášky o správném, systematickém hledání a o omezenosti mužského myšlení. Použije-li naopak této metody žena v přítomnosti normálního chlapa, je též celkem oprávněně považována za šílenou slepici a má-li smůlu, dostane se jí obšírné přednášky o správném, systematickém hledání a o nedostatečnosti ženského mozku. Nepoužívat v přítomnosti pubertálních potomků – nejspíš ztratíte i ten zbytek autority, který ještě možná máte; nicméně někteří pubertální potomci mohou její absurdnost vysoce oceňovat a autoritu vám to může nejen nesnížit, ale i – bohužel zpravidla krátkodobě – zvýšit.

f) Hledací metoda manipulační

Vyžaduje nejméně dvě osoby – manipulátora, který chce pohřešenou věc nalézt, a minimálně jednu osobu manipulovanou, kterou jest vhodně volenou řečí navést k tomu, že začne hledný objekt sama hledat (některou z hledacích metod podle bodů a až e). Omezením metody je, že musí být k dispozici alespoň jedna manipulovatelná osoba. Nebezpečím metody je, že není-li hledání po rozumné době korunováno úspěchem, může tím být manipulovaná osoba (zpravidla životní druh či družka) frustrována natolik, že v ní vzkypí emoce a nevybíravě vás seřve (já tu lítám jak jojo a ty se jenom povaluješ, pokuřuješ a buzeruješ, když jsi takový senil a bordelář, tak si to laskavě najdi sám a neotravuj furt …). Manipulátor nesmí manipulované osobě do způsobu hledání moc mluvit a má se vystříhat rad i dobře míněných (opět nebezpečí vzkypění emocí); po inicializaci hledání se má omezit jen na umírněné povzbuzování a slova obdivu nad dokonalostí hledání. Po úspěšném nalezení naopak nemá skrblit květnatými díky, obdivem a lichotkami (to je vklad do budoucna, až zas bude třeba něco najít); v odůvodněném případě lze manipulovanou osobu i odměnit (dát jí pusu, uvařit kafe – pozor, odměnu nepřehnat).

g) Hledací metoda příkazová

Je podobná metodě manipulační; uchylujeme se k ní tam, kde je po ruce nejméně osoba v submisivním postavení, jíž lze hledání dát rozkazem (zpravidla potomek nejlépe předpubertálního věku, někdy životní druh či družka jsoucí v submisivním postavení buď dočasně – po nějakém prohřešku nebo že je do vás zamilován/a – nebo i trvale; u jedinců mohovitých též komorník či služebná). Výhodou metody je, že vydání rozkazu je jednodušší než manipulace, je menší nebezpečí vzkypění emocí a následné vády. Nevýhodou metody je určité riziko, že osoba, jíž rozkazujete, vás neposlechne (potomek už je v pubertě, submisívnost nebo úroveň zamilovanosti životního druha či družky byla přeceněna, nebo jste komorníkovi či služebné pozadu s výplatou). Po úspěšném nalezení se sluší nepřehnaně poděkovat; není-li naopak hledání úspěšné, je na místě mírné pokárání.

h) Hledací metoda zeptat se

Je zde riziko, že budete znectěni co bordeláři, individua rozumu mdlého a senilní dědci či báby a vůbec entity neschopné samostatné existence, nicméně taky to občas funguje, neboť ne každý je totiž takový bordelář, individuum rozumu mdlého a senilní dědek či bába a vůbec entita neschopná samostatné existence jako vy.

Trapné je, když se upřeně díváte na hledaný předmět, aniž byste jej viděli, a mocným hlasem se ptáte, kde je, a důrazně se dožadujete jeho okamžitého nalezení (který vůl zase někam zabordelil malý techničák …). Omezením metody je, že musí být koho se zeptat.

i) Hledací metoda kašlu na to

Teoreticky vychází z premisy, že věci jsou svou povahou zlomyslné a aby vás naštvaly, skryjí se. Budete-li ostentativně dávat najevo nezájem a nikterak se nenaštvete, věci to omrzí a samy vylezou na světlo. Metoda je vhodná pro povahy vyrovnané až flegmatické; cholerik není schopen ji aplikovat. Nevýhodou metody je, že se nedá použít k vyhledání věcí, které potřebujete hned teď. Omezením metody též je, že funguje zřídka až vůbec – a když, tak zpravidla tím způsobem, že věc nalezne po delší době váš životní druh nebo družka a zvýšeným hlasem vysloví názor, že jste jednak nebetyčný bordelář(ka) a individuum napadené silnou sklerózou, neboť si nejste schopen zapamatovat, kam jste si před pouhým půlrokem uložil kartičku zdravotního pojištění (byla použita jako záložka v knize Vládcové oceánů, jež byla – ležíc teprve třetí týden na stolku u křesla – životním druhem či družkou v rámci debordelizace obytného prostoru nepozorovaně uklizena do knihovny i s kartičkou).

j) Hledací metoda stěhování

Je docela spolehlivá – stěhujete-li se, při úplném vyklízení obytného prostoru naleznete cokoliv, tedy i to, co hledáte, pokud to tam vůbec je. Nevýhodou metody je, že je celkem pracná a nákladná, z kterýchžto důvodů ji nemůžete aplikovat moc často. Při hledání bagatelních předmětů se nezaujatému pozorovateli může jevit přehnanou.

k) Hledací metoda vyhořet (tzv. obrácená)

Nenajdete sice nic, neboť všechno shořelo, je-li metoda aplikována důsledně – ale aspoň to nemusíte hledat, když všechno shořelo, takže případným nenalezením hledané věci nebudete frustrováni. Nevýhodou metody je, že je nákladná a nebezpečná; navíc zapálíte-li svépomocí, riskujete obvinění z obecného ohrožení a/nebo nařčení z pyromanie. Rizikem též je, že hasiči požár uhasí dřív než všechno shoří, takže budete postrádat tu jistotu, že hledaná věc opravdu shořela, a budete ji stejně hledat.

l) Hledací metoda hravá

Je jistou obdobou metody manipulační. Využitelná k hledání specifických předmětů - klíčů, brejlí, škatulky cigaret, odloženého tabletu či knihy, upadnuvšího šroubku či jiné drobné součástky, odloženého křížového šroubováku, který jste teď měli v ruce a on najednou zmizel, a tak podobně. Nehodí se k hledání dokumentů.

Vyžaduje nejlépe dvě či tři děti ve věku tak čtyři až řekněme jedenáct let (to už umí spolehlivě chodit a ještě jsou ochotny si s vámi hrát) nejlépe, avšak nikoli nutně vlastní. Senioři mohou s výhodou použít vnoučata. Metoda tkví v tom, že vhodným způsobem vybudíte děti k hledání (například simulací bojové hry nebo odměnou) a pak jenom dáváte pozor, aby se nezranily, nic nerozbily nebo nenašly to, co najít nemají (časopis s obnaženými ženami, balíček kondomů nebo vaše vysvědčení ze základní školy). Děti jsou všetečné, pohyblivé a ohebné, vlezou všude, i tam, kam se už nevejdete, a mají nezatíženou mysl a lepší oči, takže hledání je překvapivě často úspěšné. Nevýhodou metody je, že v případě neúspěchu jsou smutné, takže je stejně musíte odměnit, a že nevydrží hledat moc dlouho. Taky že je někdy po akci musíte zbavit pavučin a případně omýt. Další nevýhodou metody je, že to vykecají vašemu životnímu druhovi či družce, který, resp. která vám vyčiní, že jste senil a bordelář a tvor svrchovaně nezodpovědný, neboť si děti mohly šplhajíce po kuchyňské lince něco udělat.

Doplňující poznámka k metodě h)

V případě ptajícího se muže a určitého specifického typu životních družek má metoda výhodu, že v mysli takové životní družky konstruuje virtuální obraz tážícího se jako jedince, jenž by bez její něžné péče bídně zašel, když zas nemůže najít ani brejle, a vybuzuje v ní ochranitelské pudy, čímž je vztah utužován. Lze se tedy v tomto specifickém případě ptát cíleně za účelem utužení vztahu, i když nic nehledáme. Je třeba ovšem pečlivě ověřit, zda životní družka je onoho kýženého typu – nesprávné vyhodnocení typu životní družky zde vztah netuží, nýbrž spíš naopak. Rovněž se ono ptaní nesmí přehánět – i ochranitelské pudy mají své limity, navíc v čase proměnné.

Pozor, naopak to nefunguje – za stejných okolností ptající se ženy nevybuzují v muži jakéhokoliv typu ochranitelské pudy, nýbrž naštvání! Výjimku tvoří zhruba dvoutýdenní období počáteční zamilovanosti, kdy obluzený muž snese všecko.

Jura Jurax