4.10.2023 | Svátek má František


FEJETON: Bude EEC aneb Chceme více EE?

4.2.2019

Naše redakce získala jako první informaci o tom, že se připravuje opatření, které významným způsobem přispěje k zefektivnění státní správy. K tomuto účelu bude sloužit systém elektronické evidence EEC (C = collar = úředník), jakási obdoba EET u podnikatelů. Na ministerstvu vnitra ČR začal již v současné době pracovat projektový manažer Bc. Bohumír Bystrý (BB), který za přípravu systému zodpovídá. Redakce (R) mu položila několik otázek.

(R) Jaké jsou důvody ke vzniku tohoto systému?

(BB) Státní správa neustále bobtná a počet úředníků neustále roste. Obrovské prostředky daňových poplatníků jsou ale vyhazovány oknem. Uvedu jenom tři příklady:

1) Prezident NKÚ pan Kala ve svém projevu na 16. schůzi Senátu dne 18. července 2018 například uvedl, že podle Světového ekonomického fóra je sice republika z hlediska konkurenceschopnosti na 31. místě na světě, avšak z hlediska výkonnosti veřejného sektoru je až na 100. místě ze 137 posuzovaných zemí. Podle prezidenta NKÚ výkonnost státní správy silně zaostává za výkonností ekonomiky a neefektivní stát brzdí naši společnost, což pan prezident ve svém projevu doložil mnoha příklady.

2) Již v minulosti unikla informace, že státní správa zaměstnává „černé duše“, na které se ale čerpají rozpočtové výdaje. Údajně mělo jít o neuvěřitelný počet šestnácti tisíc případů. Jednoduchým propočtem lze zjistit, že na tyto „duše“ mohlo být ze státního rozpočtu vyčerpáno až 10 mld. Kč. Podle zákona o státní službě je ale závazným ukazatelem nejen objem prostředků na státní zaměstnance, ale i počet služebních míst. Při nenaplnění služebních míst proto nemohou být vyčerpány ani prostředky na platy. Situaci lze přirovnat ke stavu, kdyby např. na výstavbu dálnice byly sice úspěšně vyčerpány finanční prostředky, ale jen těch postavených kilometrů by bylo méně…

3) Posledním příkladem je pak skutečnost, že někteří zaměstnanci část své pracovní doby neodpracují, ale jednoduše „proflákají“. Stát nemá k dispozici údaje o tom, jaká potřeba úředníků v reálu je. Seriózní výzkumy mluví o ztraceném čase v rozsahu 1 – 2 hod. denně. Pokud uvážíme, že počet úředníků představuje cca 450 tis. a objem prostředků na jejich platy více nežli 186 mld. ročně, tak je zřejmé, že stát tímto způsobem vyhazuje dalších minimálně 20 mld. Kč.

Jenom z těchto údajů je zřejmé, že státu unikají prostředky ve výši minimálně 30 mld. ročně, což je větší číslo nežli v případě důvodů k zavedení EET. Po narovnání podnikatelského prostředí proto musíme ještě narovnat úřednické prostředí.

(R) V čem bude EEC spočívat a jaké budou náklady spojené s jeho zavedením?

(BB) Celý systém bude velmi jednoduchý. Každý úředník nebo zaměstnanec státní správy bude mít přiděleno individuální a nezaměnitelné osobní číslo s integrovaným mikročipem. Každý úředník bude osobní číslo nosit na služebním stejnokroji nebo v době výkonu služby na vlastním oděvu. Osobní číslo bude úředník uvádět také na každém dokumentu, který vytvoří. Povinností úředníka ale zejména bude zadávat do systému EEC veškerou dobu své „nepráce“ během své pracovní doby. Půjde např. o čas, kdy si bude úředník během své pracovní doby krátit čas prohlížením webových stránek na internetu nebo čas dýchánků s kolegy při kávě či čas nákupů v pracovní době. V podstatě jediné náklady budou spojeny s náklady na mikročip, které ale nepřesáhnou tisíc Kč za kus. Tyto náklady budou podle připravovaného zákona strženy úředníkům z výplaty. Podle stanoviska renomovaných právníků by případné proplácení těchto nákladů mohlo být diskriminační ve vztahu k živnostníkům. Živnostníci také v souvislosti s EET hradili nejen elektronické pokladny, ale dokonce i veškeré související náklady (školení, software, náklady IT specialisty, internet atd.).

(R) To není pravda. Živnostníci přece náklady na EET nenesli.

(BB) Máte pravdu v tom, že fyzické osoby si mohou uplatnit až 5 tis. Kč jako jednorázovou slevu na dani. Zpětnou úhradu této slevy si ale stát v podstatě kompenzuje jednou platbou sociálního pojištění navíc na přechodu let 2018 a 2019. Pokud máte pochybnosti, nechte si od ekonomů vysvětlit pojem „stálá pasiva“. Velcí podnikatelé (právnické osoby) nesli náklady na EET ze svého a platby sociálního pojištění budou nadále hradit zpětně, ne předem.

(R) Ještě jsme se ale nedozvěděli, v čem bude EEC spočívat, vždyť evidence nepřítomnosti v práci musela být vedena i v současné době.

(BB) To, že stávající evidence „nepráce“ nefunguje, zdůvodňují hned tři argumenty v úvodu mého vyjádření. Nový systém přinese především možnost on-line kontroly z podnětu příjemců veřejné služby, tj. z podnětu daňových poplatníků.

(R) To zní zajímavě, jak bude taková kontrola probíhat?

(BB) Pokud bude mít občan – daňový poplatník pochybnost o tom, zda úředník během pracovní doby pracuje, odešle jednoduše na námi zveřejněné telefonní číslo SMS zprávu, jejímž jediným obsahem bude osobní číslo úředníka. V reálném čase bude provedena automatická elektronická kontrola, která odhalí, zda si úředník do našeho systému zadal údaj o tom, že nepracuje.

(R) To nemyslíte vážně, jak může někdo tímto způsobem odhalit, zda úředník pracuje, či nikoliv?

(BB) Budete se divit. Nepříliš složitý sofware odhalí, že se úředník právě baví procházením webových schránek nebo psaním soukromého e-mailu. Webová kamera odhalí dýchánek v pracovní době. Družicový systém Galileo ve spolupráci s mikročipem odhalí místo, kde se úředník v daný okamžik zdržuje.

(R) To jsou přece zásahy do soukromí, to vám asi neprojde u úřadu pro kontrolu osobních údajů.

(BB) Pletete se, s tímto úřadem to máme odsouhlasené. Vtip je v tom, že technické prostředky nebudou použity soustavně, ale pouze v okamžiku kontroly. Každá kontrola je spojena s omezením osobních práv. A tato kontrola bude navíc provedena v souladu s připravovaným zákonem o EEC.

(R) To si myslíte, že s tím budou úředníci souhlasit?

(BB) Úředníkům, kteří v práci nepodvádí, to určitě vadit nebude. Někteří ale jistě budou protestovat. Bude to stejné jako u EET. Zdůrazňuji, zde jde ale o mnohem více nežli u EET. Pokud např. hospodský nenahlásí do systému EET tržbu za tři piva, hrozí u neplátce DPH potenciální daňový únik cca 6 Kč (cena – výdajový paušál x 0,15 % daň). Pokud úředník neodpracuje 15 min., dochází ke skutečnému uniku veřejných prostředků ve výši cca 60 Kč. Pokud je ale jen jeden úředník zbytečně zaměstnáván, dochází ročně k úniku 400 až 500 tis. Kč.

(R) To máte asi pravdu, ale jak chcete úředníky přinutit k tomu, aby nepráci skutečně vykazovali?

(BB) Jednoduše. Připravovaný systém počítá se zavedením pokut. Opětovné porušení povinností pak může být důvodem k ukončení pracovního (nebo služebního) poměru. Nepočítáme s likvidačními pokutami, budeme se pohybovat zhruba na úrovni pokut za EET. Za první porušení EEC bude ukládána pokuta ve výši 20 tis. Kč. Při opakovaném porušení EEC bude ale pokuta vyšší.

(R) Kdo bude tyto pokuty ukládat, centrálně z jednoho místa to asi nepůjde?

(BB) Půjde to zajistit jednoduše, dostatečné personální kapacity mají celní úřady, které budou pokuty ukládat v rámci tzv. dělené správy. Navíc bude existovat sazebník, který ukládání pokut velmi zjednoduší.

(R) Co když ale systém nebude fungovat jednoduše proto, že občané nebudou své podněty odesílat?

(BB) Toho se vůbec nebojíme. Jednak systém EEC je prvním systémem, který občanům umožní zcela anonymně upozorňovat na nešvary poskytovatelů veřejných služeb. Jednak každý podnět, který bude shledán jako důvodný, bude ohodnocen jednorázovou prémií 1 tis. Kč a navíc každý podnět bude zařazen do loterie. Na tento účel máme vyčleněno již 80 mil. Kč, vítězové slosování obdrží hodnotné věcné dary. Naše loterie se ale nebude jmenovat „účtenkovka“, ale „práskačka“. Zájem občanů o tuto novou loterii proto určitě bude a my se nezájmu nebojíme.

(R) Nám ale přesto připadá, že je celý systém šikanózní. A navíc to vzájemné práskání občanů? Myslíte si, že se naše společnost bude takto sjednocovat?

(BB) Nová doba vyžaduje nové metody. Nám jde skutečně jenom o to, abychom narovnali úřednické prostředí. Podívejte se, jak pozitivně přijala společnost EET. A díky EEC můžeme za 10 let získat minimálně 300 mld. Kč a vyřešit tak např. naši energetickou soběstačnost. A navíc, o náš systém se zajímají i v zahraničí. Obrátilo se na nás například Rumunsko a Albánie…

(R) Děkujeme za rozhovor.

P.S. Ano, hádáte správně, celý článek je smyšlený. Přesto je filosofie EEC podobná s filosofií EET.
Ke stejnému cíli ale vedou různé cesty. Což takhle u daní zveřejnit ty, kteří u nás daně neplatí, protože údajně podnikají v daňových rájích? Možná by někteří „svatí“ a médii obdivovaní „bojovníci s korupcí“ vypadali poněkud jinak. Nebo proč se při stanovování počtu úředníků neřídit zkušenostmi z jiných států. To musíme mít opravdu 400 policistů na sto tisíc obyvatel, když ve Finsku jich stačí 200? Nebo když přece jenom EET, tak proč plošně a ne výběrově jen u těch, kteří platí méně nežli srovnatelní atd. atd.
Senátor Kubera nedávno řekl, že digitalizovaná hloupost je pořád hloupost. Ústavní soud zase řekl, že při zavádění jakékoliv plošné regulace je zapotřebí předem zvažovat její dopady z hlediska povinných osob. Kladu si proto na závěr otázku, to chceme jít dále cestou EE?