1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


ÚVAHA: Cesta vrcholným novověkem

10.6.2021

Za počátek vrcholného novověku se dá považovat vynález parního stroje. Za pouhá dvě a kus století se svět neobyčejně změnil. Počátky století byly stabilizované. Pak se však Evropa musela vypořádat s Napoleonem, o sto let později s Leninem a Hitlerem a my nakonec s terorismem. Bonapartismus je mrtev, Lenin s Hitlerem doutnají a terorismus kvete.

Počátkem 19. století ještě hrála hlavní roli šlechtická panství, aby je už o sto let později vystřídala města. Dnešní civilizace se stěhuje do měst a venkov vymírá. Vzdalujeme se od lesa, kde jsme začínali. Koncentrují se lidská sídla i energie, kterou používají. Kovářství postupně přerostlo v tovární kovovýrobu a dnes už i práškovou metalurgii, digitální obrábění a 3D tisk. Elektřina udělala velký skok a elektronikou a digitalizací změnila náš život. Lidská sídla jsou neporovnatelná a úklid a praní už není postrachem hospodyněk, protože jim pomáhá nespočet strojů.

Také postavení žen se neskonale změnilo. Na počátku jim bylo odepřeno jak hlubší vzdělání, tak volební právo a dnes pomalu mluvíme o konci patriarchátu a nástupu matriarchátu, ne-li lesbiarchátu. Tehdy řídila stát monarchie a pak dlouho demokratická většina. Dnes se maximálně akcentují menšiny a jejich zvláštnosti. Pro fungování státu byly důležité povinnosti občanů. Dnešní nároková doba akcentuje hlavně práva, zatímco povinnosti bagatelizuje. Dříve bylo vše jasné, dnes je to relativní. Roste složitost.

Zdravotnictví udělalo neskonalý pokrok a významně prodloužilo lidský život jako takový. Ovšem už méně dobu zdraví a aktivity a to se ukazuje být problémem. Umíme nahrazovat chlopně, orgány a klouby, ale bakterie a viry nám stále umí zatopit. A nejvíc choroby civilizačního opotřebení. Protože původní člověk běhavý se změnil v člověka sedavého či postávajícího.

Jak bude vypadat konec století a začátek toho dvaadvacátého? Bude svázaný totalitou politické korektnosti nebo ho naopak menšinové zájmy uvrhnou do chaosu? Vznikne nové zelené náboženství? Bude svět opět více o zásadách, než o jednotlivostech? Vrátí se právo od litery k duchu zákonů? Způsob života se nepochybně velmi změní, neboť technologie pádí vpřed. Digitalizace a dohled budou asi všudypřítomné, přibude virtuality a přímý nákup v obchodě bude až na potraviny zřejmě na ústupu. S rozvojem průmyslu 4.0 poroste podíl duševní práce, kterou lze provádět i distančně. Lidé budou více organizovat, než klasicky pracovat. Službám bude dominovat dovoz a rozvoz a s tím spojená logistika. Hmotné peníze vymizí a bude převládat jedna světová měna. Mít v sobě chip se základními občanskými i zdravotními údaji bude normální a pohodlné. Ani k tomu nebudou muset lidi nutit.

Ubude přímého kontaktu a komunikace s lidmi, protože ještě větší část dne strávíme na sítích a před displejem. Komunikovat budeme hlavně se systémem a nepřímo. Svobody volby přibude, ale svobody jako takové bude ubývat. Elektroniku budeme ovládat více hlasem, některou i mozkem. Přibude syntetické stravy a vegetariánů. Přijde se na to, že fotovoltaika zvyšuje skleníkový efekt, protože část záření, které by se odrazilo zpět do vesmíru, se přes elektřinu změní v elektronických obvodech v teplo. Problémem bude udržet další století bez globálního válečného konfliktu, protože oběti druhé světové války už budou jen vzdálenou položkou historie. Pokud se to podaří, tak se setřou antagonismy rivalů a prohloubí globalizace směrem ke světu jako jedné velké vesnici, která spolu především obchoduje.

My staří bychom už takovému světu nerozuměli, jako mu už přestáváme rozumět teď. Ale věřím, že to mladá generace zvládne a posune svět zase o kus někam. Podle nich k lepšímu. Označili by dnešní svět za lepší naši pradědové? Já věřím, že ano. Nad spoustou věcí by žasli, nad jinými pozdvihli obočí.