4.3.2021 | Svátek má Stela


SPOLEČNOST: Obyčejný fašismus

31.10.2015

Coming-out jednoho malého českého fašouna

Když člověk sleduje dnešní publicistickou scénu, blogosféru a diskuse, dospěje k názoru, že nejrozšířenějším politickým názorem a postojem Čechů současnosti je fašismus a určitě je u nás v současnosti více fašistů než v Itálii za Musoliniho pochodu na Řím. (Havel je fašista, Klaus je fašista, Zeman je fašista, Schwarzenberg je fašista, sousedův kocour je černý, tak je určitě taky fašista.) I já, jak jsem se dozvěděl od svých názorových odpůrců, jsem fašista. Tak tedy přijměte můj veřejný coming-out.

Narodil jsem se 15 let po válce. Poprvé se u mne sklony k fašismu projevily koncem sedmdesátých let, kdy jsem se začal zajímat o big beat a poznal underground. Už tehdy jsem se mohl dočíst, že jsem na straně imperialistů, revanšistů a sudeťáků, tj. vlastně fašistů všech barev, bojujících proti táboru míru. Už jsem byl dospělý, když jsem sympatizoval se západními fašistickými politiky, jako byla Margaret Teatcher, Ronald Reagan nebo německý revanšista Helmuth Kohl. Moje sympatie měli také žoldáci fašistického státu Israel Moše Dajan nebo Golda Meir. Ani zářný příklad vzorů ctnosti, jakými byli Kim Ir-sen, Jásir Arafát, Che Guevara nebo Pol Pot mne z této fascinace fašismem nedokázal vyléčit. Proto jsem podporoval známého sympatizanta fašismu Václava Havla a nakonec jsem spolu s ním sdílel radost z toho, když tábor míru a sociální spravedlnosti v naší zemi složil funkce a ustoupil do pozadí.

V té době jsem byl již tak protřelým fašistou, že jsem se dokázal v občanské společnosti obdivuhodně maskovat. (Např. jsem byl na demonstraci proti skinům, neonacistům a antisemitům v Praze, kde jsem byl spolu s vězni koncentračních táborů a odkud jsem si přivezl i faksimile židovské hvězdy z vězeňského mundůru.)

Že jsem fašistou, jsem se poprvé dozvěděl v době, kdy soudruh Vladimír Vladimírovič obsadil/neobsadil Krym. Tehdy mi jeden z mých dlouholetých přátel jasně řekl, že každý, kdo je protiputinovský, je fašista. Tu máš čerte kropáč! jak by řekla moje babička. A potom to následovalo už ráz na ráz a v současné době již chápu, že jsem fašistou non plus ultra. Rozhodl jsem se totiž, že budu ze své posice zarytého fašisty bojovat proti mírovému, humanistickému a tolerantnímu hnutí, a to slovem, písmem i účastí na demonstracích. Na rasistických a fašistických demonstracích.

Jsem tedy fašistou a nyní se Vám vyznám ze svých netolerantních a fašistických názorů – snad se nebude papír při té spoustě nehorázností červenat.

1) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že jinověrci a bezvěrci jsou podřadnou skupinou a je nutno je buď obrátit, nebo zničit. Proto asi jsem fašistou.

2) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že žena nemá mít stejná občanská práva, jako muž. Proto asi jsem fašistou.

3) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že znásilněnou ženu je nutno ukamenovat. Proto asi jsem fašistou.

4) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že je správné souložit s šesti, deseti či třináctiletými děvčaty. Proto asi jsem fašistou.

5) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že židé jsou podřadnou rasou a je nutné je zabíjet. Proto asi jsem fašistou.

6) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že Šoa (holokaust) nikdy neexistoval. Proto asi jsem fašistou.

7) Nesouhlasím s lidmi, kteří schvalují plošné zabíjení židů jen pro jejich víru a původ. Proto asi jsem fašistou.

8) Nesouhlasím s lidmi, kteří mi vyhrožují v mé zemi, že se buď přizpůsobím jejich požadavkům, nebo že budu nucen odejít. Proto asi jsem fašistou.

9) Nesouhlasím s lidmi, kteří oslavují smrt nevinných obětí terorismu. Proto asi jsem fašistou.

10) Nesouhlasím s lidmi, kteří podporují vrahy nevinných lidí z ideových a rasových důvodů. Proto asi jsem fašistou.

11) Nesouhlasím s lidmi, kteří chtějí, abych se vzdal své víry a víry svých předků, své kultury a kultury svých předků, a odevzdal svou vlast jim. Proto asi jsem fašistou.

12) Nesouhlasím s lidmi, kteří chtějí zrušit svobodu slova a zavést censuru na jiný názor, než mají oni. Proto asi jsem fašistou.

13) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že musím živit takové lidi, kteří nás chtějí zničit. Proto asi jsem fašistou.

14) Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí že slova národ, vlast, rodina, víra a tradice jsou špatná. Proto asi jsem fašistou.

15) Nesouhlasím s lidmi, kteří mne nutí lhát a nazývat věci jinými jmény, než jaká jim náležejí. Proto asi jsem fašistou.

16) Nesouhlasím s lidmi, kteří chodí narušovat a rozbíjet akce svých názorových odpůrců (jako dříve činily SA). Proto asi jsem fašistou.

Ale je možné, že to všechno je jinak. Je možné, že platí:

1) Názor, který tvrdí, že jinověrci a bezvěrci jsou podřadnou skupinou a je nutno je buď obrátit, nebo zničit, je fašistický

2) Názor, který tvrdí, že žena nemá mít stejná občanská práva, jako muž, je fašistický.

3) Názor, který tvrdí, že znásilněnou ženu je nutno ukamenovat, je nelidský.

4) Názor, který tvrdí, že je správné souložit s šesti, deseti či třináctiletými děvčaty, je úchylný.

5) Názor, který tvrdí, že židé jsou podřadnou rasou a je nutné je zabíjet, je fašistický.

6) Názor, který tvrdí, že Šoa (holokaust) nikdy neexistoval, je fašistický.

7) Názor, který schvaluje plošné zabíjení židů jen pro jejich víru a původ., je fašistický.

8) Výhrůžky v mé zemi, že se buď přizpůsobím požadavkům násilníků, nebo že budu nucen odejít, jsou fašistické.

9) Oslava smrti nevinných obětí terorismu je fašistická.

10) Podpora vrahů nevinných lidí z ideových a rasových důvodů je fašistická.

11) Požadavek, vzdát se své víry a víry svých předků, své kultury a kultury svých předků, a odevzdání své vlasti usurpátorům, je fašistický.

12) Záměr zrušit svobodu slova a zavést censuru na jiný názor, než je schválený, je fašistický.

13) Požadavek živit takové lidi, kteří nás chtějí zničit, je sebevražedný.

14) Názor, který tvrdí, že slova národ, vlast, rodina, víra a tradice jsou špatná, je slabomyslný.

15) Nucení lidí lhát a nazývat věci jinými jmény, než jaká jim náležejí, je fašistické.

16) Narušovat a rozbíjet akce svých názorových odpůrců (jako dříve činily SA) je fašistické.

Pokud by to ovšem bylo tak, pak je situace úplně jiná. Potom nejsem fašistou já, ale fašisté jsou oni. Ti, kteří toto hlásají a zavádějí. A je jedno, že se nazývají antifa(šisté), anti(hejtisté), nebo jakýmikoliv jinými vylhanými názvy. Oni prosazují fašismus a nenávist, a to skrze islám, který, předpokládám, sami ani neznají, ani nevyznávají. A fašismus je podání si ruky se zlem, i se Zlem. Je to cesta, která vede do pekla. Pokud ne toho zásvětního, pak určitě toho pozemského. To už jsme poznali.

(Název svého článku jsem si vybral podle sovětského dokumentárního filmu ze šedesátých let. Ukazoval fašismus jak vznikl a jaké jsou jeho kořeny. Tedy něco podobného, co jsem chtěl v tomto svém článku i já.)

hajující Palestinci

hajující Palestinci

Autor je starokatolický kněz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.