28.1.2021 | Svátek má Otýlie


SPOLEČNOST: Nastal čas založit Českou stranu fašisticko-nacistickou

21.10.2011

Máme v parlamentě komunisty, není tedy důvod, proč by fašisti měli utřít

Díky neúnavné a záslužné aktivitě senátora Štětiny bude brzy rozhodovat Nejvyšší správní soud o zákazu KSČM. To, že je třeba cosi rozhodovat, je samo o sobě dost smutné. Co chtějí posuzovat? Vždyť jde o komunisty! Je lepra pro lidi spíš užitečnější nebo spíš škodlivější?

Jelikož je možné, že soud je nechá trojčit dále, bude vhodné připravit záložní řešení. Soud asi nebude moc zajímat, že komunisti se svým názvem přihlásili k zodpovědnosti za sto miliónů zavražděných lidí. To je totiž jen hloupé slovíčkaření. Budou tedy spíš studovat, jestli strana ať svými skutky či stanovami porušuje zákon. No, asi neporušuje. Jsou to totiž nyní príma chlapíci a lhát uměli vždy výborně.

Když neporušuje, tak neporušuje. Stejně tak ho ale nemůže porušovat budoucí nově založená Česká strana fašisticko-nacistická. Stačí vyzobat do programu všecko krásné a rozumné, co vymysleli Mussolini s Hitlerem, a legálnost je na světě.

Z fašistické doktríny Mussoliniho:

- fašismus chce, aby lidé byli aktivní a pustili se do činnosti s plnou energií

- člověk si má vybojovat zasloužené místo v životě zlepšením sebe sama, a to jak tělesně, tak i morálně a intelektuálně

- tradice má významné místo v životě člověka

- stát, jako vyšší a mocnější forma vyjádření osobnosti, je silou, ale hlavně spirituální povahy

- fašismus je proti používání odborového hnutí jako zbraně třídního boje

- fašista miluje svého souseda

- stát, počatý a realizovaný fašismem, je spirituální a etickou entitou za účelem zajištění politické, právní a ekonomické organizace národa, organizací, v jejímž počátku a růstu se projevuje duch

- stát vzdělává obyvatele směrem k občanství, pomáhá jim uvědomit si jejich poslání a nábadá je k jednotě

- stát nemá náboženství, nýbrž morální kód

Z nacistické doktríny Hitlerovic:

- požadavek, aby německý národ měl stejná práva jako jiné národy

- právo vybrat vládu a určovat zákony státu přísluší pouze občanům

- stát se musí snažit zajistit všem občanům možnost slušného žití a živobytí

- všichni občané musí mít stejná práva a povinnosti

- požadavek na štědré zvýšení penzí

- požadavek svobody pro všechna náboženská vyznání

- anti-bolševismus

- podpora místní kultury

- podpora tradičních rodinných hodnot v návaznosti na hnutí romantismu

- podpora Wagnerovy hudby

- v rámci ekonomické politiky, eliminace nezaměstnanosti a expanze výroby spotřebních produktů za účelem zlepšení životní úrovně nižší a střední třídy

Podobně jako komunistické prohlášení, že každý má právo na přiměřené a kvalitní bydlení za dostupnou cenu, i ve fašismu a nacismu najdeme plno milých věcí.

A co praktické ohledy? Trochu hloupé je, že se tímto snižuje vážnost tak důležité věci, jako je politika. Jenže vzhledem k tomu, že komunisti smrdí v parlamentě, a tolik lidí bylo schopno volit divné Věci veřejné, tak působení fašistické strany by neprošlapávalo žadné nové stezky. Ty ke dnu už byly prošlapány.

Jelikož nacismus má v našich dějinách jisté nepříznivé konotace, působení takovéto strany by jistě pro mnoho lidí znělo jako urážka. To však nic nového také nepřináší, protože totéž lze říct o komunismu.

No, a otázkou je, co se asi bude dít, požádá-li takováto strana o registraci. Ministerstvo vnitra ji zamítne a postupně se to dožene až k Nejvyššímu správnímu či přímo Ústavnímu soudu. Pak bych si velice rád užil, jakých argumentů použijou soudci pro zakazování, obzvláště když fašistická strana se bude držet načrtnutých stanov, ke kterým si ještě budou moct přidat třeba prosazování dětského přídavku v rámci starosti o národ či jiné bohulibé návrhy. Vždyť fašistický je jenom hloupé slovíčko, na kterém přeci není nic nezákonného.

A jelikož to podle precedentu s komunisty nemůžou zakázat, tak by bylo časem dobré mít takovouto stranu v parlamentu. Aspoň by se černá můra činnosti parlamentní komunistické strany projevila ve své nesmyslné nahotě.

P.S. Omlouvám se všem, kteří jsou díky zkušenosti s nacismem takovýmito řečmi pohoršeni.

Tucson, Arizona, 15.10. 2011

neústavní nesoudnýProblémy s početím má více než jedna pětina párů, říká nová vedoucí lékařka kliniky GENNET
Problémy s početím má více než jedna pětina párů, říká nová vedoucí lékařka kliniky GENNET

Kliniky GENNET se od roku 1996 specializují na komplexní péči v oboru lékařské genetiky, prenatální péče a léčbu poruchy neplodnosti.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.