30.1.2023 | Svátek má Robin


SPOLEČNOST: Nalijme si čistého vína, národní demokraté

9.5.2014

Nejsem fanatický stoupenec Bruselu, nejsem eurohujer. Mám vůči EU "1000 a 1" výhradu, zejména proti tomu, co se nazývá společná zahraniční politika. Současně si ale nemyslím, že EU představuje absolutní zlo, které musí být zničeno, jak ve svém předvolebním spotu (Českou televizí nezařazeného do vysílání) tvrdí Bartošovi národní demokraté.

Nemyslím si ani, že každý konzervativec musí být "povinně" antisemita. Nejenže nemusí: po mém soudu ani nesmí. Důvod je prostý. Hlásí-li se konzervativci k odkazu anticko-křesťanské civilizace (a přesně tak to stojí psáno na webu strany Ne Bruselu – Národní demokracie), musí mít na zřeteli, že křesťanství vychází z judaismu. Je na něm založeno; bez židovského náboženství by nikdy nebylo náboženství křesťanského.

Hlásit se k odkazu křesťanské civilizace a být současně antisemitou je projevem pošetilosti. Je to stejně tak absurdní, jako kdyby černí otroci ze Severu v čase americké občanské války hledali svobodu ve státech Konfederace, nebo čeští evangelíci po Bíle hoře útočiště nikoli v protestantských zemích, ale ve Vídni. Podobně pošetilé chování spatřujeme u některých českých nacionalistů, kteří se hlásí k neonacismu.

Z principu nelze být dobrým konzervativcem, dobrým křesťanem a současně antisemitou. Kdo zná Bibli a porozuměl jejímu poselství ví, že to není možné.

Někteří antisemité argumentují tím, že mezi Židy byli i špatní lidé, lidé působící zlo. To jistě byli a jsou. Znamená to, že kvůli nim zavrhneme celé jedno náboženství a celý jeden národ? Udělat něco takového, a přitom se prohlašovat za člověka hlásícícho se ke křesťanství, je intelektuální schizofrenie. Neboť: o co víc zla spáchali v dějinách křesťané ve jménu křesťanství! Kolik způsobili utrpení, bolesti, strachu a trápení! Kolik lidí poslali na smrt, kolik jich sami ve jménu kříže zavraždili! Znamená to, že kvůli temným stránkám církevních dějin zavrhneme celé křesťanství? Nic takového od Národní demokracie neslyšíme. Právě naopak: její lidé se hlásí k odkazu křesťanské civilizace – a současně stojí na platformě antisemitismu.

Jak mohu něco takového tvrdit?

I kdybych o straně Ne Bruselu – Národní demokracie nikdy nic neslyšel a nečetl (jakože opak je pravdou), stačil by mi k tomu onen neodvysílaný půlminutový klip. Ano, neodvysílaný, nikoli zakázaný, i když ho tak někdy nazýváme. Včetně mne, ale není to přesné. Nikdo národním demokratům jejich dílo nezakazuje; rozhodnutí nezařadit ho do předvolební relace veřejnoprávní televize, kde musí platit jistá pravidla, je přece jenom něco jiného než zákaz v pravém významu tohoto slova.

Upřímně: je mi lhostejný postoj pana Bartoše a lidí kolem něj na Evropskou unii. Je mi lhostejné, že ji jako zlo chtějí "zabít" - proti tomu nechť protestují a píší články autentičtí eurohujeři. Co mi ale lhostejné není: že národní demokraté ve svém klipu sugerují divákům lež. Odpornou, podlou, antisemitskou lež. A ještě se k tomu chovají jako pokrytci.

Jak by se zadavatelům spotu líbilo, kdyby někdo natočil podobné dílo, které by bojovalo proti pouliční prostituci, a na pozadí za hadem, symbolizujícím toto zlo, by byly fotografie jejich partnerek a manželek – a celé by to vyznělo tak, že právě ony jsou aktérkami onoho zla, proti němuž je třeba bojovat, přestože by s ním neměly pranic společného? Sami pánové z Ne Bruselu by přece museli chtít, aby televize klip neovysílala.

Působí až groteskně, když čeští národovci to, čeho sami užívají plnými doušky a na čem stavějí svůj politický program, mj. na pozitivním vztahu k českému národu a jeho dějinám, na lásce k vlasti a znalosti vlastní identity, totéž upírají jiným. Konkrétně Židům, Izraelcům. Vyobrazit lidi nesoucí izraelské vlajky v negativním kontextu jako šiřitele zla je zákeřný faul. Mají snad pouze Češi právo být vlastenci a hrdě se hlásit i ke své vlajce, zatímco když to samé činí Izraelci, je to nanejvýš dobré k tomu, abychom toho zneužili k hloupé antisemitské propagandě? Kam se poděla elementární slušnost k symbolu jiného demokratického státu, chceme-li, aby ostatní respektovali symbol náš?

To je ona lež. Vytváření dojmu, že Izrael a sionismus je stejné zlo jako, v očích autorů klipu, Evropská unie.

Za vrchol cynismu považuji umístění fotografie ze dne vyhlášení izraelské nezávislosti mezi ostatní snímky symbolizující zlo (viz screenshot níže). To je faul všech faulů – a antisemitismus v té nejodpornější podobě. Autoři spotu tím říkají, že ustavení nezávislého židovského státu, který vznikl za podpory mezinárodního společenství (OSN), je zlo. Aniž by si to možná uvědomovali, logicky tím popírají právo Izraele na existenci a staví se po bok nejzavilejších nepřátel moderní židovské republiky, jakými jsou arabští teroristé, arabské teroristické organizace a některé muslimské režimy a jejich autoritativní vládci. Vyhlášení nezávislosti vlastní země, na prvním místě nezávislosti československé v roce 1918, jistě za zlo Bartošovi národní demokraté nepovažují a je to jejich svaté právo. Proč ale totéž právo upírají Židům? Je mi líto, ale nemohu jinak: protože jsou antisemité. Jak jinak nazvat ty, kdo odmítají, aby Židé měli svoji domovinu, svoji vlast, svůj stát.

a-spot

Screenshot jedné sekvence spotu národních demokratů. Vlevo nahoře, za hlavou hada, čte David Ben Gurion deklaraci izraelské nezávislosti. Had je zlo, které musí být zničeno. Z kontextu spotu vyplývá, že také Izrael je zlo. Pokud si to národní demokraté nemyslí, měli by se za tento svůj faul veřejně omluvit. V opačném případě máme právo považovat je za antisemity.

Jan Sedláček ve své reakci na můj článek týkající se odmítnutého (zakázaného, chcete-li) předvolebního spotu národních demokratů v pondělí (6/5) na blogu iDNES napsal, že i když s názory některých stran nesouhlasí, uznává názorovou pluralitu a svobodu projevu. A že bych se totéž měl naučit i já. Při vší úctě: nic takového se učit naštěstí nemusím. Navíc: v této kauze nejde o názorou pluralitu a svobodu projevu, ale o něco jiného. Bude-li vystudovaný učitel skálopevně přesvědčen o tom, že jedna plus jedna rovná se tři, může ten nesmysl v rámci svobody projevu hlásat, jak je mu libo. Nikdy by se ale takový člověk neměl stát učitelem matematiky. Řečeno ještě jinak: svoboda pohybu neznamená, že se na pláži můžu volně procházet lidem po zádech a skákat jim po břiše.

Je dost dobře možné, že rozhodnutí České TV neodvysílat kontroverzní spot a následná polemika přihraje národním demokratům v "boji o Brusel proti Bruselu" nějaký ten bod navíc. Budiž jim přáno, byť to mnozí považují za chybu. Mnohem větší chybou by ale bylo mlčet, nedělat nic a nechat si tuto hloupou a špatně maskovanou antisemitskou propagandu líbit.

Stejskal.estranky.cz