31.10.2020 | Svátek má Štěpánka


SPOLEČNOST: Lidská práva ve špatném počasí

20.3.2020

V článku nazvaném Lidská práva a pěna dní jsem zde před dvěma roky napsal: „A proto i v budoucím roce všelijaké pochody Prague Pride budou jen zábavnou kuriozitou a v klidu se můžeme zabývat ,problémy´ těch, kteří nevědí, jaké pohlaví si zvolit. Ale není tomu tak všude ve světě a nemusí tomu tak být navždy ani u nás. A tak si do nového roku popřejme, aby nenastal čas, kdy bychom byli nuceni si velmi rychle a naléhavě uvědomit, co to ve skutečnosti jsou základní lidská práva. A co je jen pěna dní dobrých časů.“ Někdy se nesplní to, co si člověk přeje…

Otcové lidských práv soudili, že tato práva nejsou pouze „lidská“, ale že je za nimi něco víc: a tak autoři americké Deklarace nezávislosti v roce 1776 napsali: „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy…“ Francouzské Národní shromáždění v roce 1789 „… uznává a vyhlašuje – za přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší bytosti – tato práva člověka a občana...“

Jen my, „moderní“, světovou válkou zkrušení lidé jsme v roce 1948 usoudili, že nám lidské hledisko postačí, a proto přijímáme Všeobecnou deklaraci lidských práv „U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.“ Opravdu se to povedlo?

Jak krásně se v této naší Všeobecné deklaraci čtou články 13 a 14 o tom, že „každý má právo na svobodu pobytu a na volbu bydliště uvnitř určitého státu, každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země, každý má právo v jiných zemích hledat a požívat tam azyl před pronásledováním…“ A jak je dnes snadné prohlašovat, že naše vláda v těchto časech porušuje lidská práva. Jak snadné…

Ale nežijeme nyní v čase, kdy je příležitost se zamyslet nad tím, co jsou to ta opravdu základní lidská práva? Ta opravdu nezcizitelná? Zda to není spíš právo na život, svobodu, lidskou důstojnost a sledování osobního štěstí s tím, že mnohé z toho, co jsme považovali za samozřejmé, nejsou ani tak práva jako spíš možnosti, které se ve vymahatelné právo mění jen za dobrého počasí, které nyní zrovna neprožíváme? Nevím, odpovězme si každý sám…

Právo, 16.3.2020

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je ombudsman
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.