9.2.2023 | Svátek má Apolena


SPOLEČNOST: Jak dodatečně vyhrát druhou světovou válku (2)

11.6.2010

Komunismus zanechal český a slovenský národ naprosto historicky nevzdělaný. (Slováci jsou v tomhle namočeni s námi víc, než si mysleli, jak ukazuje dnešní situace). A v názoru výkladu tedy rozkolísaný. Druhá strana ideového a národnostního konfliktu, tedy němečtí nacionalisté, jsou na tom lépe. Mají takzvaně „jasno“. Např. mnozí Sudetští Němci i tzv. Velkoněmci, snící o jednotném germánském státě od Štrasburku přes Prahu a Vídeň po Královec stále opakují tezi vymyšlenou Goebbelsem a vyhlášenou Hitlerem (projev z 1. 9. 1939), že za rozpoutání druhé světové války jsou vlastně vinni Čechoslováci (hlavně Beneš) a Poláci (hlavně Piłsudski). Ti toto období dějin pečlivě studovali a jeho mediální výstupy upravovali ve svůj prospěch. A svoje poznatky dnes používají i v současné propagandistické ofenzivě proti nám.

Proto je mimořádně záslužným činem, že Český rozhlas - Radiosevis vydal na CD dílo zvané „Druhá světová válka“ (v mp3, spustit lze na každém PC). V třinácti hodinách mluveného slova a na doprovodných interaktivních mapách a obrazech naleznete věci, o kterých možná nic nevíte. Slyšeli jste někdy, jak se předseda vlády ČSR Milan Hodža marně snaží vykládat, že Hitlerův projev o Sudetských Němcích z 20. 20. 1938 není vlastně otevřené vyhlášení války všemi českému, a jak se snaží se trapně kličkovat? Poslechněte si ho a porovnejte s dnešními projevy státníků EU vůči muslimským fundamentalistům nebo s některými články „odborníků na Maďarsko“ v našem tisku.

Věděli jste, kdy začalo sudetoněmecké povstání? Víte vůbec - ono se o tom mlčí - že Henlein na rozkaz Hitlera rozpoutal v čs. pohraničí povstání? (CD část 5 – Povstání Sudetských Němců 15. 9. 1938 – záznam hlášení pronacistické radiové stanice, nazvané drze „Pravda vítězí“, vysílající z nacisty obsazené Vídně).

Na interaktivní mapě si můžete přehrát, jak Maďarsko, tradiční spojenec Německa, obsazuje v listopadu 1938 jižní Slovensko, východní Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu. Část svého území také musí předat Maďarsku v srpnu 1940 Rumunsko. Poslechli jste si Orbánův projev k národu a podívali se, kde všude chce nalézt „nové maďarské občany“? Zajímavý názor na věc a další doklady o ní můžete nalézt na blogu Václava Klause mladšího.

Abyste věděli, jak číst a poslouchat některá slova dnešních vykladačů dějin, poslechněte si třeba projev Emanuela Moravce, hlavního kolaboranta s nacisty, na shromáždění na Staroměstském náměstí po smrti Heydricha (CD, část 49). Jen malou poznámku o shromáždění 60 000 lidí. Účast byla povinná pro státní zaměstnance a vybrané zaměstnance velkých fabrik. Odmítnutí se rovnalo tzv. „souhlasu s atentátem na říšského zastupujícího protektora„, za což byl trest smrti pro celou rodinu. A přesto se najdou osoby, které na základě o účasti na vynucené demonstraci tvrdí, že „Češi jsou národ kolaborantů“. Chtěl bych je vidět, jak „statečně odmítnou“ a půjdou se s celou rodinou nechat zastřelit na střelnici v Kobylisích.

O většině událostí, které najdete na CD, asi nevíte. V dějepisu nebyly, knih o nich vychází málo. Já mnohé z nich taky neznal. Takže, pokud chcete o této době něco vědět, zakupte si to. Jste-li učiteli, ukažte žákům třeba interaktivní mapu, jak Hitler obsazoval Evropu a Afriku. A jak pak prchal. Nebo jim pusťte projev „zrádného“ generála Vlasova, který pomohl zachránit v květnu 1945 Prahu. Nebo autentické vyprávění vězně z Osvětimi z roku 1945.

Já bych to CD doporučil i redakcím České televize, aktivnímu režisérovi Bambuškovi, co se tak angažoval ve věci Postoloprty, aktivistické skupině Ztohoven, novinářům z Aktuálně.cz, ale i některým psavcům z MfD a mnoha a mnoha dalších medií. Nebudou potom, pokud nepomlouvají vše české jen z hlouposti či za peníze, tvárnou hračkou v rukách těch, kteří používají zásady ideologického boje dle Sun-c’.

A hlavně doporučuji koupit si tohle dílo nám samým a našim dětem. A abychom se my sami - ani je - nenechali tolik oblbovat cizí propagandou. Protože o skutečnou pravdu nikomu nejde. Doporučuji to i panu Vondráčkovi, který vytvořil, snad po nacistickém Židu Sísovi, největší deflamační dílo svou vyprávěnkou o vraždících Češích 10. 5. 1945, uvedenou ČT jistě zcela náhodně ve výročí konce války.

Co dokáže tato propaganda, jsem zažil loni sám. Seděli jsme s přáteli na setkání milovníků literatury. V klidu u stolu popíjíme kávu a víno a vyprávíme si. Najednou k diskutující skupince sedící ve foyer v křeslech přistoupí dva mladí lidé, mladík a dívka, a oboří se na mě: „Co to pořád píšete o těch Sudeťácích! My se nechceme do smrti stydět za ty hrozné vraždy,“ doslova na mne vyplivl mladý muž s výrazným brněnským akcentem. Koukali jsme dost nechápavě,takže dívka dodala „Myslíme ten hrozný poválečný pochod smrti z Brna, jak tam Češi zavraždili ty tisíce nevinných Němců.“

Kolega jen zvedl hlavu od kávy a povídá: „A kdo vám říkal, že byly těch mrtvých tisíce? A proč si myslíte, že to byl pochod smrti? Víte vy vůbec, co byly pochody smrti z koncentráků?"

„No a co to mohlo být jiného, než genocidní pochod smrti! Dyť tam hnali nevinné staré ženy a mladé kluky, skoro ještě děti..." vykřikovala rozčilená mladá dáma. „To určitě nebyli žádní nacisti…“

Kolega, slovenský historik, se klidně napil vína, podíval se nahoru a pravil: “No, já tedy náhodou vím, že velká část starých Němek z Brna, jak dokládají dokumenty, byly fanatické nacistky. Jo a ti mladí kluci byli prakticky všichni v Hitlerjugend. A oddíly Hitlerjugend koncem války páchaly tisíce vražd na civilních obyvatelích.“

Oba mladí koukali s otevřenou pusou. Něco si brumlali a vyklidili pole. Proti známému historikovi si netroufli moc protestovat.

Celé to neustálé hanobení všeho československého a českého je jako vystřižené z příručky Mistra Suna-c’:

1. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu vášně a neshody.
2. Stavějte mladé proti starým.
3. Vysmívejte se tradicím vašich protivníků.

A pro objasnění ještě jeden citát z Mistrovy knihy Umění války: „Jen ten, který používá právě takové prostředky a dokáže je využívat k zasévání rozkolu a zmatku nepřítele, takový člověk dokáže vládnout a velet."

Mnohé z logiky česko-německých vztahů nám objasní třeba George Friedman. Ten ve své knize Příštích sto let, říká: Rozumní lidé nedokáží předvídat budoucnost. …. starý slogan je potřeba opravit: „Buď praktický, očekávej nemožné“ … tomu se říká geopolitika…

Jak geopolitika, tak ekonomika předpokládají, že se (političtí) hráči chovají racionálně. Tedy že znají vlastní krátkodobé zájmy (myšleno v horizontu několika desetiletí).

Geopolitika dále předpokládá (říká autor) dvě věci: Za prvé, že se lidé organizují do útvarů, které jsou větší než rodiny, a pokud tak činí, musí se nutně zabývat politikou. Také předpokládá, že lidé chovají přirozenou věrnost prostředí, do něhož se narodili, tedy věrnost lidem a místům (to je z geopolitického hlediska pochopitelný trvalý postoj velké části Sudetských Němců).

Věrnost kmeni, městu anebo národu je lidem přirozená... na identitě záleží… Vztah mezi národy je v lidském životě zásadní, což znamená, že možnost války je všudypřítomná… (konec citace).

Tak tohle tvrzení se určitě všem eurohujerům a multikulturalistům, ale i „bojovníkům proti českým zločinům“ nebude líbit. O to víc, jak ukazuje poslední vývoj v Evropě i ve světě, že stále platí. Všechny ty údajně nově „objevené“ viny na české straně slouží jen k upevnění sounáležitosti druhé strany, která svůj minulý nacionální boj – pro ně samotné překvapivě a pro mnohé z nich dodnes nepochopitelně - prohrála. Když zdánlivě stála těsně před „totálním vítězstvím“.

Tito bojovníci proti tomu Versailleskému omylu – jak vznik ČSR nazývají - jsou dnes v Německu i Rakousku v menšině. Jako je tomu dnes i jinde. Stačilo pár let a v Maďarsku už jsou najednou jejich pobratimové a spojenci ve většině. A hned hrozí když ne válka, tak konflikt. Se Slovenskem a nejen s ním. Dějiny nikdy nekončí! Fukuyama se strašně mýlil.

Němci se ve strašném záchvatu celonárodního – či spíše celogermánského - šílenství pokusili za druhé světové války své neárijské, ale i vlastní demokratické spoluobčany a hlavně své sousedy vyvraždit. Pokusy postavit genocidní plány německých nacionálních socialistů na stejnou úroveň jako poválečné vyrovnání s jeho vyznavači včetně činů z války vyplývajících je pokusem změnit výsledek války. A tím ji nutně tu válku, začít znovu. Třeba poněkud jinými formami. Ale začít.

Donutí-li nás (tím hůř, že za pomoci našich vlastních vzdělanců) „zapomenout“ naši skutečnou historii a nahradí-li ji pseudohistorií, budeme si tu skutečnou muset prožít znovu. Geopolitika je neúprosná. Kdo v ní neobstojí, ten tady příště nebude. O tom se přesvědčili v dějinách ke své škodě daleko větší, slavnější a významnější národy, než jsme my. Základem úspěchu menších národů je vzdělanost. A bez znalosti historie není vzdělanosti.

CD Druhá světová válka vydal Radioservis a. s., Olšanská 3, Praha 3