9.8.2022 | Svátek má Roman


PRÁVO: O Peroutkovi, Zemanovi, Zídkovi...

13.2.2015

... a žalobě na ochranu osobnosti

Domnívám se, že čtenáři Neviditelného psa jsou seznámeni s aférou kolem F. Peroutky, kterou rozpoutal pan Zídek tím, že hrubou manipulací s historií obvinil ze lží o F. Peroutkovi prezidenta Zemana. 

Jsem prostý a obyčejný člověk. Jako takový většině věcí v tomto složitém světě nerozumím, takřka v ničem se nevyznám a takřka ve všem potřebuji poradit a vznikající problémy vysvětlit a také potřebuji k někomu vzhlížet. A od toho jsou elity, aby mně poskytly pomoc a abych měl ke komu vzhlížet, i když pořád přesně nevím, navzdory svému pokročilému věku, jak bych měl vlastně elity definovat. Můj tatínek, když jsem byl malý, mně totiž říkal, abych si na příslušníky elity, až budu větší, dával pozor, neboť ve většině případů se z nich vyklubají, cituji, „pěkní hajzli“. Naproti tomu maminka, když jsem byl malý, mně říkala, abych byl, až budu větší, čestný a abych nelhal, i když se kvůli tomu asi nestanu příslušníkem elity, ale že se musím naučit volit mezi tím, co je v životě důležité a co je méně důležité. Já jsem se jejich radami řídil. Byl jsem čestný, nelhal jsem a nestal jsem se příslušníkem elity. Avšak podařilo mně, snad díky tomu, odhalit několik lidí, kteří se sice tvářili jako příslušníci elity, ale z nichž se vyklubali, cituji „pěkní hajzli“. Tak si vezměte třeba našeho pana prezidenta, který byl naším panem prezidentem před naším současným panem prezidentem. To byl usvědčený zloděj (propisovačka) a křivopřísežník (soudní čekatel Langer). A teď se objeví nějaký Zídek a naznačuje takovým způsobem, že to pochopím i já, prostý a obyčejný člověk, že náš současný prezident je bezskrupulózní ulhanec, který se neštítí sérií snadno vyvratitelných lží poškozovat lidskou čest i profesní pověst zemřelého člověka a který ví, že za takové lži je právně nepostižitelný. Kdyby to byla pravda, pak by to znamenalo, že náš předchozí prezident byl zloděj a křivopřísežník, zatímco náš současný prezident je ulhanec, který si může beztrestně na kohokoliv vymyslet kdykoliv cokkoli. A proto jsem se rozhodl, že to tak nenechám, a podal jsem žalobu k soudu, protože nikdo nebude našeho prezidenta beztrestně obviňovat z toho, že je ulhanec.

V čem spočívá podstata věci a o čem povede soud řízení?

Prezident jako prokázaná fakta uvedl, že … Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Zídek jako prokázaná fakta uvedl, že Údajný Peroutkův článek s titulkem „Hitler je gentleman“ se přes velké úsilí nepodařilo dohledat. Dále je zcela jisté, že Peroutka nenapsal článek, z něhož je další citace. Tento text, publikovaný v Lidových novinách 4. října 1938, napsal Jan Stránský, jenž se skrýval za pseudonymem Petr Bílý.

Úkolem soudu bude zjistit, jestli lže prezident nebo Zídek, neboť je jasné, že jeden z nich lže. A to je vše. K prokázání, že výroky Zídka jsou nepravdivé a výroky prezidenta pravdivé, jsem navrhl výslech svědků Zídka a Zemana. Prezident sice není podle Ústavy odpovědný z výkonu své funkce a nemůže proti němu být podána ani např. žaloba na ochranu osobnosti, ale je-li navržen jako svědek v řízení např. o žalobě na ochranu osobnosti, má podle Ústavy stejné povinnosti jako kterýkoliv jiný občan ČR. Jeho povinností je dostavit se k soudu, bude-li předvolán, a vypovídat. Navrhl jsem, aby svědek Zídek byl vyslechnut k otázce, z čeho vyplývá, že za pseudonymem Petr Bílý se skrýval Jan Stránský a nikoli Ferdinand Peroutka, a dále aby svědek Zeman byl vyslechnut k otázce, ve kterém ročníku a kterém čísle časopisu Přítomnost uveřejnil Ferdinand Peroutka článek s titulkem „Hitler je gentleman“ a v kterém ročníku, kterém čísle a kterém periodiku Ferdinand Peroutka po mnichovské dohodě napsal: „…Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky…“

Víte, já jako prostý a obyčejný člověk si myslím, že náš pan prezident Zeman není ulhanec, protože nemůže být ulhanec, když si ho lidi zvolili za prezidenta, z čehož plyne, že ulhanec je Zídek.

Takřka na konec se vám s něčím svěřím. Někdy, když nemám co dělat, brouzdám po webových stránkách ÚS ČR nebo NS ČR a čtu si tam různá rozhodnutí, jenom tak, abych se udržoval v kondici. A onehdy jsem tam narazil na rozhodnutí MS v Praze sp. zn. 37 C 115/99, VS v Praze sp. zn. 1 Co 147/2000, NS v Brně sp. zn. 28 Cdo 1395/2002 a ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 453/03. Jejich studiem jsem zjistil toto: Koncem 90. let minulého století Miloš Zeman - tehdejší předseda vlády - obvinil jednoho novináře z korupce. Novinář podal žalobu na ochranu osobnosti. MS v Praze žalobě vyhověl poté, kdy vzal za prokázané, že žalovaný - Miloš Zeman, tehdejší předseda vlády - lhal, když veřejně obvinil novináře z korupce. Žalovaný podal odvolání. VS v Praze odvolání vyhověl a žalobu zamítl. K tomuto závěru dospěl tím, že zcela ignoroval právo onoho novináře na ochranu cti a pověsti, což vyústilo ve flagrantní porušení zákona v jeho rozhodnutí, jak následně uvedl ÚS ČR. Novinář podal dovolání. NS ČR dovolání zamítl. K tomuto závěru dospěl tím, že zcela ignoroval právo onoho novináře na ochranu cti a pověsti, což vyústilo ve flagrantní porušení zákona v jeho rozhodnutí, které navíc odůvodnil tak nesrozumitelně, že ÚS ČR mu vůbec nerozuměl, jak následně uvedl ÚS ČR. Novinář podal ústavní stížnost. ÚS ČR rozhodnutí VS Praha a NS ČR zrušil s odůvodněním, které jsem ocitoval shora. VS v Praze následně přibližně v roce 2006-2007 rozhodnutí MS v Praze potvrdil, protože byl vázán rozhodnutím ÚS ČR. Výsledkem bylo a je, že pravomocným soudním rozhodnutím byl Miloš Zeman usvědčen z toho, že je ulhanec. To vše se skutečně stalo, to jsem si nevymyslel.

Mohou nastat tyto eventuality:

a) Miloš Zeman - kdysi předseda vlády a soudem usvědčený ulhanec - není Milošem Zemanem, kterého si lidé zvolili prezidentem, jedná se o pouhou shodu jmen, což by bylo dobré. Znamenalo by to, že prezident Zeman by nebyl oním soudem usvědčeným ulhancem, a proto by nemohl být ulhancem ani v aféře Peroutka, protože naši lidé by si ulhance za svého prezidenta nezvolili. Ulhancem by proto byl Zídek, protože nikdo třetí by jím být nemohl.

b) Miloš Zeman - kdysi předseda vlády a soudem usvědčený ulhanec - je Milošem Zemanem, kterého si lidé zvolili prezidentem, což by bylo také dobré. Znamenalo by to sice, že lidé si za prezidenta zvolili soudem usvědčeného ulhance, ale současně by to znamenalo, že prezident by nemohl být ulhancem i v aféře Peroutka, protože naši lidé by si dvakrát soudem usvědčeného ulhance za svého prezidenta určitě nezvolili. Ulhancem by proto byl Zídek, protože nikdo třetí by jím být nemohl.

I s tímto se bude muset soud v řízení vypořádat, pokud to na nejbližším briefingu neosvětlí Ovčáček k dotazu nějakého odvážného novináře.

Možná si teď, úplně na konec, kladete otázku, proti komu jsem vlastně podal žalobu a o co se chci soudit. Takže po pořádku. Žalobu jsem podal proti MAFRA a.s., která provozuje internetový server Lidovky.cz a která umožnila otištění článku Zídka s názvem Ohrožuje nás hradní superdebilita obsahující Zídkovy lži o prezidentovi. Odpovědným, tudíž žalovatelným u soudu, je provozovatel. A chci, aby se mně MAFRA a.s. omluvila za to, že otištěním Zídkova textu zasáhla do mého práva na ochranu osobnosti spočívající v mém právu na to být hrdý na svou vlast. To je ale na delší povídání a to jsem podrobně vysvětlil v žalobě.

No a to je vše o Peroutkovi, Zemanovi, Zídkovi a žalobě na ochranu osobnosti.Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...