22.3.2023 | Svátek má Leona


PRÁVO: Negativní dopady rozhodnutí ÚS

16.5.2013

Ústavní soud nepostihl jen hrabivé advokáty, ale taky slušné lidi

Ústavní soud nedávno výrazně ztížil možnosti obyčejných lidí dovolat se u nás svých práv. Svým rozhodnutím ze dne 17. 4. 2013 zrušil takzvanou přísudkovou vyhlášku, s jejíž pomocí se počítaly paušální odměny advokátům zastupujícím u soudů účastníky sporů. Ústavní soudci tak zastavili rozmáhající se kšeftování některých advokátů s vymáháním malých částek a postavili se na stranu drobných dlužníků. Zároveň však ztížili situaci lidem, kteří jsou v pozici, kdy někdo dluží bagatelní částky jim.

Jinak řečeno: Ústavní soud se zastal neplatičů a současně tvrdě zasáhl spotřebitele, kteří své závazky plní včas a kteří chtějí, aby i jim druzí spláceli své dluhy. Jak je to možné?

Takzvaná přísudková vyhláška určovala výši odměny při zastupování úspěšného účastníka sporu. Zřídka se však uvádí, že tato odměna náleží účastníkovi sporu, a nikoli advokátovi. To, že určená částka může nakonec skončit na účtu právníka, záleží pouze na dohodě s tím, koho advokát zastupuje.

Takzvaný přísudek je kompenzace úspěšnému účastníkovi řízení za náklady, které měl se soudním vymáháním svého oprávněného nároku. Jak všichni víme, tyto náklady nejsou malé a mnohdy jsou i mnohem vyšší, než je výše přísudku. V perspektivě nálezu Ústavního soudu je ale přísudek zlo, které připadá jen velkým, nikým neohroženým věřitelům. Nejlépe některému z bankovních domů, případně dopravních podniků, který usiluje o vymožení svých pohledávek hlava nehlava ve spojení s ještě bezohlednějším advokátem. Ten sice nic zvláštního pro úspěch ve věci neudělá, ale nakonec mu spadne do kapsy nemalá odměna…

Podívejme se ale na věc perspektivou řádného občana, spotřebitele, kterého svým jednáním poškodila banka, pojišťovna, cestovní kancelář, bezohledný soused (právě ten neplatič, kterého se zastal Ústavní soud) nebo i samotný stát. Pohledem člověka, který se bojí soudu a ještě víc výdajů s ním spojených.

Již dnes je častým jevem, že tito drobní věřitelé se svého nároku raději předem vzdají, než aby absolvovali zdlouhavé soudní martýrium a s ním spojené náklady na svého právního zástupce. Poškození lidé často tolik peněz ani nemají. Dosud se přece jen našel tu a tam advokát, který byl ochoten zastupovat tyto občany jen za přísudek, i když mu to mnohdy nepokrylo ani reálné náklady – odměna ve formě přísudku je totiž odměnou za celé zastupování, zahrnuje tedy nejen sepsání žaloby, ale i účast na soudním jednání, opatřování a předkládání důkazů, veškerá vyjádření k argumentům protistrany a další procesní úkony.

Pokud ovšem dosud takového advokáta občan našel stěží, nyní budou jeho šance mnohonásobně nižší. Už nyní se odměna advokáta podle přísudkové vyhlášky pohybovala v řádech jednotek tisíců korun. Například při sporu do hodnoty 1000 Kč připadalo na odměnu advokáta za celé zastupování 2500 Kč. Výrazné snížení či úplné zrušení odměny původně přiznávané přísudkovou vyhláškou prakticky znamená nemožnost domoci se svého nároku za pomoci advokáta.

Rozhodnutí Ústavního soudu tak může ve svém důsledku poškodit širokou skupinu lidí, kteří s tolik kritizovanými formulářovými žalobami nemají nic společného, přesto však zrušení přísudkové vyhlášky bude na ně mít zcela zásadní vliv. Tato norma se totiž vůbec netýkala pouze takzvaného hromadného vymáhání pohledávek, jak se z obrazu podávaného médii může zdát, nýbrž soudních sporů obecně.

Ve společnosti Vaše nároky.cz se zabýváme zajištěním bezrizikového vymáhání nároků spotřebitelů. Už nyní nebylo snadné najít našim klientům právní zastoupení, kde by nemuseli nést žádné riziko. S pomocí přísudků, díky nimž část nákladů platila nepoctivá protistrana, to však bylo ve většině případů realizovatelné. Budeme se samozřejmě snažit dál poskytnout komfort bezrizikového zastoupení co nejvíce lidem, nicméně nález Ústavního soudu nám situaci značně komplikuje.

Zdá se, že v české společnosti převládla mylná představa, že přísudková vyhláška byla sama o sobě v rozporu se zájmy běžných občanů. Ano, její zrušení ztíží situaci dopravním podnikům, bankám a dalším velkým věřitelům. Ti takto vzniklé náklady nepochybně přenesou z neplatičů a černých pasažérů na občany, kteří své závazky plní, takže paradoxně to budou nakonec oni, kdo za nepoctivost druhých zaplatí. A jako "bonus" přijdou reálně o šanci na slušné právní zastoupení, až budou jednáním těchto či jiných "podniků" poškozeni.

Ústavní soud svým rozhodnutím prakticky znemožnil vymáhání drobných nároků bez ohledu na to, kdo se jich dovolává a proti komu. Nezbývá tedy než věřit, že ministerstvo spravedlnosti připraví vyhlášku novou v takové kvalitě, aby lépe zohlednila rozdíly už ne tolik v částkách uplatňovaných žalobami, ale v předmětech sporů jako takových. Tedy tak, aby i běžní občané neztratili již tak malou možnost uplatnit svá práva a nároky u nestranných a nezávislých soudů.

Zrušení přísudkové vyhlášky a případné pouhé snížení výše odměn s ohledem na výši vymáhané částky jde zcela proti tomuto požadavku.

Autor je ředitel společnosti Vaše nároky.cz

Roman Mikluš