23.10.2020 | Svátek má Teodor, Theodor


PRÁVO: Líp bude jen pro někoho

12.11.2019

Kryje vedení Středočeského kraje stamilionové podvody v KSÚS?

Nemohu si pomoci, ale vypadá to tak, že hejtmanka Jaroslava Jermanová (ANO) a radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl (ANO) ignorují a možná i kryjí podvody na Středočeské správě a údržbě silnic. Indicií pro toto tvrzení existuje celá řada.

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Středočeského kraje hospodaří s ročním rozpočtem přes 5 miliard korun. To je velká suma, a proto by každý rozumný člověk předpokládal, že tato instituce bude Krajem důsledně kontrolována a prověřována. Opak je však pravdou. Kontroly se zde nekonají téměř žádné. Když už jednou za dva roky nějaká kontrola proběhne, jedná se pouze o formalitu, která nemůže odhalit případné machinace s veřejnými zakázkami, ani kvalitu a množství provedené a zaplacené práce. Jinak by se nemohlo stát, že KSÚS zaplatí za práce, které nebyly vůbec vykonány, či za práce v mizerné kvalitě.

Jedním z důkazů je mimořádně nekvalitní oprava silnice II. třídy mezi obcí Nechyba a dálnicí D1 za 3,7 miliony korun. Soudní znalec doc. Ing. František Luxemburk, CSc. z Dopravní fakulty ČVUT v posudku vytkl mimo jiné špatně zvolenou technologii a také zásadní pochybení, když místo vyfakturovaných 5000 m2 bylo opraveno pouhých 4000 m2 vozovky. Kvalita provedených prací je navíc nedostatečná, tento úsek už je nyní opět v špatném stavu.

To je ovšem slabá káva proti další akci KSÚS. Jedná se o dendrologické ošetření stromů a prořezy na silnici III. třídy mezi Albrechticemi a Roztěží za 640 000 Kč. Tyto dohodnuté práce KSÚS převzala a zaplatila. Zjištění soudního znalce v oboru Ochrana přírody – odvětví dendrologie Ireny Dundychové jsou však alarmující: V uvedeném úseku nebyly provedeny žádné práce odpovídající předmětu uzavřené smlouvy o dílo, zadání prací je neurčité a obtížně se dalo zkontrolovat množství provedené práce. Z toho plyne alarmující věc, že Středočeský kraj zaplatil za něco, co vůbec nebylo provedeno.

Ano, bude líp, toto hlásá hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jak je však patrné, jenom pro někoho, určitě se to netýká řidičů, kteří musí ve středních Čechách jezdit po strašných krajských silnicích, jež patří k nejhorším v České republice. Nelze se však tomu divit, pokud kraj utrácí zbytečné peníze za neprovedené nebo špatně odbyté práce. Je rovněž nepochopitelné, že vedení Středočeského kraje se odmítá o prokazatelných selháních krajem zřizovaných institucí bavit. Jeho snad nezajímají desítky a možná až stamilióny miliony korun z peněz daňových poplatníků utracené naprosto zbytečně? Koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM vždy na jednáních krajského zastupitelstva zabrání zařazení bodu, který by se problémy KSÚS zabýval. Problémy hnutí ANO nejsou jenom ty celostátně známé jako kauza Čapí hnízdo a podobně. Jak ukazuje tento středočeský případ, i v regionech je jich dost.

Autor je středočeský krajský zastupitel (ODS)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.