3.12.2022 | Svátek má Svatoslav


KNIHA: Jak zachránit západní civilizaci

3.3.2021

Jak zachránit západní civilizaci

To je název knihy amerického autora Ben Shapira, kterou vydalo nakladatelství LEDA a kterou si dovoluji čtenářům Neviditelného psa doporučit. Autor vysvětluje, jak se evropská civilizace vyvíjela po tisíciletí na základech Atén a Jeruzaléma, na základě pnutí mezi řeckým rozumem a křesťansko-židovskou náboženskou morálkou. A v symbióze této víry a rozumu vyrostla nejúspěšnější civilizace, která dala světu nejen vědu a techniku, ale i lidskou důstojnost a občanská práva. Autor se obává, že opuštěním těchto základů naší civilizace hrozí, že se zhroutí nejen svoboda a řád, soudržnost demokratické společnosti, ale i dnešní, v minulosti nevídaný blahobyt.

Kniha nenutí číst Bibli, ale několika odkazy připomene, čím se naši předkové po tisíciletí řídili. Bible předkládá mnoho složitých pravidel a názorně vysvětluje, co obnáší život s Bohem. Ale samotný cíl lidského života vyjadřuje svatá kniha jednoduše, jak vysvětluje král Šalamoun v knize Kazatel: „Měj (synu, dcero) bázeň před Bohem a plň jeho přikázání, to je pro člověka vším.“ Tak nalezneš svou radost: „Nic lepšího než potěšení z konání dobra v životě neexistuje …a nic většího než radost z dobře vykonané práce, neboť takový je lidský úděl.“

Myslím, že autor knihy má pravdivé závěry, ale zároveň nevím, zda na sociálních sítích žijící dnešní materialistická společnost ještě může být zachráněna. Je smutné, že za své konzervativní názory si Ben Shapiro vysloužil nenávist americké levice a dnes nemůže ve Spojených státech veřejně přednášet bez policejní ochrany. I taková je dnešní západní civilizace.