28.11.2022 | Svátek má René


IDEOLOGIE: Krizový infantilismus

28.9.2022

Často se mi stává, že při posuzování některé události případně některých dějů mi schází přesná slova k jejímu přesnému popisu. To je potřeba k tomu, abychom mohli dotyčnou událost popsat, rozebrat její příčiny a dopady a vyhodnotit. Tento problém nám brání vyřešit a pojmenovat mnoho dějů, které se od konce 20. století vyvinuly do obludných rozměrů. Máme je plno názvů jednotlivých částí. Například fašizující feminismus, Mee Too, ekologistické pseudo-náboženské šílení. Vzývání všech možných sexuálních úchylek atd. U podobných jevů ve 20. století máme přesné názvy, a to komunismus a nacismus, takže jsou přesně definovány. Pro různá dnešní hnutí ovládající Západ takový termín nemáme, což nám brání v možnosti správně na tyto jevy reagovat.
Nevíme si s nimi rady. Jedna věc jasná: jsme v hluboké civilizační krizi. Otázka však zůstává, proč se z ní nemůžeme vyhrabat. A jak jí říkat. Až jsem nalezl v románu Liou Cch´-Sina: „Vzpomínka na Zemi“ větu: Historikové (postavy z onoho románu) dali takovéto fázi jejich dějin název: „krizový infantilismus“. Domnívám se, že tento termín přesně vystihuje posledních cca 30 let naší doby. Až po dnešní válku mezi Ukrajinou a Ruskem.

Rusové ji nazývají úředně „speciální vojenské operace“, Západ zuřivě odmítal název, že jde o „proxy válku“, až nakonec sám Putin při vyhlášení mobilizace prohlásil, že neválčí proti Ukrajině, ale celému Západu.

Po sedmi měsících bojů je jasné, že se nejedná o konflikt dvou konkrétních zemí, ale že to zásadní střet mezi dvěma částmi civilizace. Jejíž společné dějinné kořeny začaly v době Římské říše, kdy se v roce 330 rozlomila na dvě části tehdejší již křesťanská Evropa. Ostatně pokud chceme tento konflikt chápat hlouběji, a podíváme-li se na něj pohledem většiny světa, jedná se o jednu z dalších válek „bílých mužů“, které se tzv. barevného světa, a je jedno zda Číny, jihovýchodní Asie, Středního východu nebo Afriky, dotýkají jen zprostředkovaně. Po dvou světových válkách nemá většina světa žádný zvláštní zájem se do tohoto konfliktu zamotat.

Ukazuje se, že vedoucí ideologické síly Západu se chovají již delší dobu infantilně. Infantilita se odborně popisuje takto: „Jedná se obvykle o různé formy sociální anebo emotivní nedospělosti, …“. Infantilismus je duševní vývojová porucha, při níž se mozkové pochody zastaví v dětském stádiu. Součástí této infantility, jak ví každý, kdo měl doma vyrůstajícího pubescenta, je přesvědčení, způsobené nevyvinutím předních čelních mozkových laloků a nedokonalým propojením jeho různých částí ono přesvědčení, je dotyčný infantilní jedinec přesvědčený o své geniálnosti. A o tom, že on jediný je morálně způsobilý přinášet nové „objevné pravdy“. Sám se pak diví, jak to že on takový morální gigant a génius a jeho přátelé mohli vzejít z tak blbých a zločinných rodičů.
Infantilnost dnešní nové šlechty zvané též meritokracie a její názory na řízení státu a společnosti se projevuje u vedoucích sil Západní inteligence. Proč? Protože jsou v prvé řadě polovzdělaní, případně úplně nevzdělaní zvláště v exaktních vědách. Například v matematice, fyzice, chemii, a hlavně ve vědě zvané logika, která zkoumá způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladů.

Ovšem jsou hluboce přesvědčeni o geniálnosti svých myšlenek.
Tato vrstva infantilních rádoby vzdělanců se následně projevuje naprostou bezohledností. A obrovským egoismem. V tom se podobají malým dětem, které nechápou anebo nedbají na to, co jejichž plány a činy způsobí. Najdeme je například, jako výstižnou ukázku v článku „Britská kapitalistická revoluce“ od Alexandra Tomského, kde popisuje současnou Británii. Ale prakticky se vztahují jeho poznatky na celý západní svět. Cituji: „V rozpolcené Británii to už dlouhou dobu vře. …, hospodářství roste okolo jednoho procenta ročně, a to jen díky levné importované pracovní síle. Byrokracie a regulace bují, .... Zelená politika dávno před ruskou invazí na Ukrajinu zničila energetickou soběstačnost a zdražovala plyn i elektřinu. Všude vlají prapory LGBT, úřady i firmy místo aby nabíraly zaměstnance podle schopností, praktikují tzv. inkluzi menšin a různorodost. (u nás zvanou „diverzita“) univerzity neučí myslet, studenty indoktrinují bojem proti zločinné západní civilizaci „bílých mrtvých mužů“. Vyhlašují …. cenzuru špatných názorů ohledně rasy a genderu. Politické sekty kácejí nejen sochy otrokářů, ale napadají i pomníky filosofů, spisovatelů a národních hrdinů jako byl Winston Churchill. V ulicích pod dohledem policistů řádí bojůvky zfanatizované vizí globálního oteplení. Kriminalita narůstá ……, ale policie se raději zabývá projevy nenávisti. „

Různé varianty této politiky drtící naši dvou tisíciletou historii a vše co „starý bílý muž“ vybudoval a vymyslel, tedy vlastně dnešní civilizaci, dnes gradují v USA jako „woke“ hnutí a v EU pod německým velením a za spoluúčasti různých kolaborantů a fanatiků. A systém se hroutí.
Problém je v tom, že se všude bezohledně lže. Na systém jsou nalepeny doslova pijavice různých aktivistů, ale hlavně to, že ekonomika je ovládána novou formou „loupeživých rytířů“. Jinak nelze nazvat lidi kteří manipulují s energetickými burzami, bezohledné v sobce, kteří tyjí z uměle vyvolaných cen a nedostatku, ať jsou energetické firmy anebo banky. Největšími zloději peněz jsou všichni ti propagátoři Green Dealu a všech těch větrníků, fotovoltaiky a dalších nevyzkoušených a nespolehlivých systémů. Které hrabou peníze jen a jen do svých kapes a kapes zainteresovaných aktivistů a politiků.
Tak jako Putin řekl, že od svých plánů neustoupí ani o krok a povede dále „proxy válku“ na území Ukrajiny, tak i vedení EU a tzv. levice v USA nemíní ustoupit ani o krok ze svých plánů Green Dealu a Německo od Energiewende . Do kterých investovali miliardy a politický kapitál.
Západ dnes tvoří výraznou menšinu obyvatel Země, ale jeho politici předstírají, že svět je s námi, což není pravda. Západním intelektuály podceňovaný tzv. rozvojový svět, tedy jeho velká část, převzal od dnes pomlouvaného „bílého muže“ „ technologie, systém léčby i organizaci našich států a společenství. A upravil si je na své poměry. A začal nás technicky i civilizačně předbíhat. Zmodernizoval a využil náš systém a používá ho proti nám. A má neskrývanou radost, jak se vzájemně ničí tři skupiny „bílé civilizace“, tedy USA + jeho spojenci, Evropa a Rusko. Naši vůdcové jásají, jak jsme nejprogresivnější, nejpokrokovější a vůbec nejlepší na celém světě. Ovšem v Evropě obchod a průmysl upadají, školy produkují statisíce otitulovaných hlupců, a aktivní a cílevědomí imigranti z islámského světa pomalu přeměňují zevnitř Evropu na zaostalý svět.

Václav Vlk starší