4.2.2023 | Svátek má Jarmila


GLOSA: Kdo říká "A", musí umět říct i "B"

2.7.2021

Bez ohledu na to, že je to nepříjemné

Vyjádření k textu zástupce šéfredaktora zpravodajství Františka Lutonského na Twitteru

Opakovaně jsem zdůrazňoval, že Česká televize je významnou kulturní institucí.
Kdo řekne „A“, musí říct i „B“, chce-li si zachovat integritu a vnitřní kredit.

Vyjádření zástupce šéfredaktora zpravodajství F. Lutonského z 25.6. na Twitteru je skandální a naprosto nepřijatelné. Ne vůči prezidentovi ČR, ale vůči neštěstí postižených spoluobčanů.

Jak to zástupce šéfredaktora myslel, je zřejmé. Pokusem o dodatečné převyprávění významu toho, co napsal, jen snižuje svoji hodnověrnost, kompetenci, schopnost empatie vůči postiženým lidem, ze kterých ještě výkladem toho, co lidé špatně pochopili, dělá hlupáky.

Slavný sociální psycholog G. Hofstede odkazuje původ slova kultura k latinskému pojmu colere, které obecně znamená zušlechťování nebo pěstování (…) chápe ho jako metaforu vzdělávání a vylepšování lidského ducha. Jako „kolektivní software“ společnosti; způsob, jak lidé žijí v souladu se svou inteligencí, vkusem, jazykem. Kultura znamená sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářející společný rámec úrovně vzdělání sociálních skupin či vrstev. G. Gerbner považuje média a televizi prvořadě v nástroj kultivace společnosti.

Hrubozrnnost, naprostá absence soucítění s tragicky postiženými lidmi, kultivaci společnosti rozhodně neposiluje. Text F. Lutonského patří do sféry pokleslého bulváru, jaký posiluje bezmyšlenkovitou vulgarizaci společnosti.

lutonsky-twitter

Převzato z autorova blogu s jeho souhlasem