12.5.2021 | Svátek má Pankrác


DOKUMENT: Okénko do československé historie

23.6.2007

Rezoluce.
Do zemí československých!

Československé vojsko, jehož představitelé se sjeli na sjezd v městě Omsku v Sibiři, posílá na sklonku čtvrtého roku světové války svému drahému národu, všem milým, nesoucím těžké jařmo cizí poroby, svůj bratrský pozdrav.

Československé vojsko, do posledního okamžiku bránivší ruskou frontu i ustlavši cesty ústupu z Ukrajiny hrdinskými mrtvolami padlých bratří, bylo na své cestě do Francie zákeřně napadeno agenty našich odvěkých nepřátel i jejich pokornými sluhy, zmocnivšími se násilím vlády nad zmučenou ruskou zemí. Naše vojsko i naše osvobozovací hnutí bylo odsouzeno k smrti!

Ale vojsko československé, pamětlivo závěti svých husitských předků, jediným krátkým úderem zničilo plán našich nepřátel i osvobodilo celou Sibiř a značnou část evropského Ruska od násilnické vláedy sluhů Vilémových, jsouc všude a s nadšením pozdravováno od bratrského ruského lidu.

Československé vojsko bude šťastno, jestli společně s novými ruskými i spojeneckými vojsky na obnovené východní frontě bude moci se bíti za svůj cíl, za nezávislou československou republiku.

Jsouc svázáno těsným bratrským poutem s našimi bratry na italské a francouzské frontě, naše vojsko ani o krok neustoupí z tohoto boje, dokud se zbraní v ruce nepřijde do své osvobozené domoviny, dokud nepřinese svému národu bezpečný mír, svobodu a lepší dny příští. V této vůli jsou naše řady jednotny a silny, s touto věrou musíme zvítězit.

S hlubokým obdivem patříme na váš hrdinský zápas i jsme pevně přesvědčeni, že i Vy vytrváte do konce! My chceme býti svobodni a my buď zvítězíme nebo zhyneme, ale nebudeme nikdy žíti jako rabi. Nijaká dálka nemůže roztrhnouti silného pouta, jež nás svazuje s Vámi, nijaké vody ani hory nám nejsou strašny na vítězném pochodu do svobodné vlasti.

Opakujeme Vám slova Vaší památné přísahy:

"Při hroudě své a při drahé památce předků , před očima zkrušeného národa a nad hroby padlých, v mohutném souzvuku všech duší svých slibujeme dnes a pro všechnu budoucnost: zůstaneme, kde jsme stanuli! Věrni v práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, pokud nezvítězíme.

Zdráv buď, národe československý: Vstávej, ratolesti rostoucí, přijdiž tvůj čas! Rostiž a vzkvétejž svobodně ve vlastech svých a ve velké bratrské rodině národů světa pro větší své i blaho příštího osvobození lidstva!"

Pramen: K. Zmrhal, Vláda sovětů a Čechoslováci, Praha 1919, str.42-43
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.