3.10.2022 | Svátek má Bohumil


DOKUMENT: Kdo sabotoval? Jonášová, nebo Mlynář a spol.?

6.2.2007

Korunní svědkyně obžaloby považuje za nehorázné Mlynářovo osočování ze sabotování, které o ní začal po svém odsouzení šířit v tisku.

Vážený pane Mlynáři,

v rámci rozsáhlé jednostranné mediální kampaně, kterou jste rozjel proti rozhodnutí nezávislého soudu, který Vás odsoudil k 5,5 letům vězení, byl s Vámi dne 27.1.2007 v MF Dnes uveřejněn celostránkový rozhovor. Nechci hodnotit ostatní Vaše účelově zkreslené odpovědi, vrcholící nevybíravými útoky na předsedkyni senátu JUDr. Slepičkovou s jednostranným zamlčováním konkrétních odůvodnění soudu, pouze chci reagovat na tato Vaše slova, cituji: "Já za sebe můžu říct pouze to, že rozumím tomu, že zaměstnance, který sabotuje téměř cokoliv a s nímž se pracovně brzy rozejdete, tak na jeho názor dbáte méně než na názory kvalifikovaného právníka", konec citace.

Z kontextu jasně vyplývá, že jste měl na mysli mne. Vaše věta se mě osobně dotýká a uráží mě – má všechny znaky pomluvy. Proto Vás žádám, abyste konkrétně doložil, co jsem ve svých pracovních povinnostech v TESTCOMu sabotovala. V opačném případě po Vás požaduji veřejnou omluvu.

V mé pracovní náplni jsem měla stanoveno mj. tyto povinnosti:
- řídí a kontroluje dodržování finanční kázně,
- prověřuje a odsouhlasuje písemné příkazy související s výdaji ze státního rozpočtu v odpovědnosti správce rozpočtu a hlavní účetní.

Jestliže jsem se setkala s nějakým nezákonným postupem ve financování z rozpočtu příspěvkové organizace (hospodařící s majetkem státu), porušující zásadním způsobem zákon o majetku státu a rozpočtová pravidla a hrozící mnohamilionovou škodou státu, bylo tedy mou povinností v rámci mé pracovní náplně na to upozornit a nesouhlasit s postupem nadřízeného, což jsem učinila. Jestliže mi bylo nadřízeným vyhrožováno, že se o to nemám starat, protože jinak bych mohla přijít o místo, snažila jsem se pravdu doložit posudkem k tomu příslušného Ministerstva financí. Žádost o takové stanovisko zaslaná na Ministerstvo financí nebyla moje soukromá aktivita, ale podala jsem ji z titulu své funkce vedoucí účtárny TESTCOM, odpovědné za kontrolu dodržování finanční kázně a pomáhala mi s ní dokonce interní auditorka Ministerstva informatiky Ing. Vrchotová. Ani v nejmenším jsem tedy nesabotovala žádné své pracovní povinnosti, naopak jsem je odpovědně plnila.

Vy jste můj nadřízený nebyl (řídil jste jinou organizaci – ministerstvo informatiky), nebyl tedy důvod k tomu, abych se s touto žádostí obrátila na Vás. Po mém upozornění na porušování zákona a po odeslání mé žádosti o odborné stanovisko na Ministerstvo financí se pánové Chmelíček s Novotným chtěli zřejmě krýt (7,5 mil. Kč z rezervního fondu bylo již dne 23.10. 2003 převedeno) a pravděpodobně se obrátili na Vás s žádostí, abyste jejich postup dodatečně schválil. A tak jste o týden později, koncem října 2003, podepsal písemný souhlas s poukázáním 7,5 mil. Kč z rezervního fondu TESTCOMu. Jestli jste ho podepsal jako ministr nebo jako člen dozorčí rady TESTCOM servisu s.r.o., mi není známo.

Dosti nevěrohodně zní Vaše další tvrzení, že o mém upozornění na nezákonnost jste nic nevěděl, když Mgr.Chmelíček uvádí, že o tom informoval na poradě vedení MI a navíc i interní auditorka Ministerstva informatiky paní Ing. Vrchotová tvrdí, že o tom, že jde o nezákonný postup, informovala ředitele Vaší kanceláře Mgr. Koláře, který byl Vámi určen k výhradnímu jednání s ní. Proč se o Mgr. Chmelíčkovi nebo o řediteli kanceláře nevyjadřujete jako o sabotérech, když uvedené upozornění zjevně podle Vás oni zamlčovali a ignorovali – oni byli Vaši podřízení a podle Vašeho tvrzení Vás na nic neupozornili. Nevypadá to spíš tak, že Vám vyhovovalo, že se takhle navzájem všichni v nezákonném postupu kryjí?

V souvislosti s Vaším obviňováním mne ze sabotování mých povinností – v tomto případě ze sabotování mé povinnosti kontrolovat dodržování finanční kázně - tak nelze přehlédnout zásadní rozpor mezi Vašimi slovy a činy. Já jsem si svou povinnost řádně kontrolovat splnila na požadované odborné úrovni a Vy mne nyní označujete za sabotérku. Vy jste však byl členem dozorčí rady TESTCOM servis s.r.o., kterou jste si založili ze státních peněz a dále jste si zajistili na vládě trvalý přísun financí do TESTCOM servisu s.r.o. za zveřejňování informací v elektronickém Obchodním věstníku na portálu veřejné správy.

Za celou dobu od ustavení dozorčí rady TESTCOM servis s.r.o. dne 30.9.2003 až do její likvidace v březnu 2004 jste dozorčí radu ani jednou nesvolal a sám osobně v s.r.o. také nic prý nezkontroloval. Dnes se schováváte za svou údajnou totální nevědomost, že jste prý nic nevěděl o tom, že pánové Mgr. Chmelíček a Novotný vyplatili 5 milionů Kč Capitol Internet Publisheru s.r.o. jednatele MUDr. Baránka, nevěděl jste prý nic o tom, že si v rámci údajné likvidace prodali sami sobě ke škodě státu (seděli ve všech orgánech obou subjektů) za cca 3 mil. Kč fiktivní nehmotný majetek, který by měla dostat příspěvková organizace TESTCOM v rámci likvidace zdarma, nevěděl jste prý nic o tom, že TESTCOM servis s.r.o. neměla žádné zaměstnance a byla jenom faktickým zprostředkovatelem, přes kterou peníze protékaly nekontrolovatelně pryč, nevěděl jste nic o tom, že 2 zaměstnance k vykonávání prací na Portálu veřejné správy (tj. k vykonávání prací, kterými byla pověřena TESTCOM servis s.r.o.) přijala ve skutečnosti příspěvková organizace TESTCOM, že náklady na jejich mzdy šly k její tíži, stejně jako technické vybavení, kancelář, telefony atd. Jak jste tedy zajistil onu státní kontrolu nad tokem financí v TESTCOM servisu s.r.o.? Jenom formálním jmenováním členů dozorčí rady pro krytí pánů jednatelů Chmelíčka a Novotného?

Stále tvrdíte, že s.r.o. jste nechal založit proto, aby byl tok financí pod transparentní státní kontrolou (pod státní kontrolou je pouze a jen takový tok financí, který projde příslušnou kapitolou státního rozpočtu). Jak byla prováděna ve skutečnosti ona státní kontrola v TESTCOM servis s.r.o.? Proč tedy sabotérem nyní označujete mne? Není to protimluv, nebo dokonce určitá účelová a nehorázná pomluva? Nebyl jste účelovým sabotérem kontrolní činnosti spíše Vy sám?

(autorka je bývalá vedoucí účtárny TESTCOM)

Dana Jonášová