18.10.2019 | Svátek má Lukáš


BYROKRACIE: Český pas jen s povolením z Mexika

19.8.2015

Vzhledem k tomu, že můj český cestovní pas platil jen do června 2014, začal jsem se zajímat o jeho prodloužení. Zjistil jsem, že honorární generální konzuláty ČR již otázky cestovních dokladů neřeší. Honorární konzul v Calgary Jerry Jelinek mi potvrdil, že “opravdu musím letět dvakrát buď do Toronta, nebo do Ottawy. Žádné formuláře se nevypňují dopředu, vše až na místě včetně fotografie.” Podle informací Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Ottawě je teritoriální působnost českých zastupitelských úřadů rozdělena tak, že osoby žijící v Albertě spadají do konzulární působnosti Generálního konzulátu ČR v Torontu. To znamená, že albertský žadatel musí utratit cca $1100 jen za letenky. Důvodem pro tento požadavek je prý nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Moje manželka má britský pas (také EU), který lze obdržet poštou a k tomu levněji a rychleji než český. V případě dvojí státní příslušnosti je nutné přiložit k britské žádosti poslané poštou barevnou kopii druhého pasu.

České úřady vyžadují český rodný list; český oddací list dokládající aktuální podobu příjmení (pouze vdané a rozvedené ženy); správní poplatek za vystavení pasu; původní cestovní pas ČR, ČSSR nebo ČSFR. Jedná se o majetek státu, který je třeba vrátit (stare kanadské nebo britské pasy si ponechat můžete) – když jsem žádal o prodloužení pasu v roce 1972, musel jsem ho poslat do Ottawy před okamžitým zamítnutím žádosti bez vrácení pasu s tím, že prodloužení není v zájmu ČSFR; doklad osvědčující žadatelův status v Kanadě; má-li kanadské občanství, předkládá Listinu o udělení kanadského občanství nebo Certificate of Citizenship; není-li kanadským občanem, předkládá Permanent Residence Card (PR Card); doklad o státním občanství ČR – takovým dokladem je např. dosavadní platný pas, platný občanský průkaz, osvědčení o českém státním občanství (nesmí být starší než 1 rok) nebo listina o udělení českého občanství (nesmí být starší než 1 rok); doklad o rodném čísle – buď rodný list (je-li v něm rodné číslo uvedeno), cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR; fakultativně pasovou fotografii o rozměrech 5 x 7 cm; žadatel může být alternativně vyfotografován konzulárním úředníkem na místě při podání ždosti (s ohledem na obtížnost fotografování velmi malých dětí však doporučujeme jejich rodičům předkládat fotografie). Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o ePas u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí je 120 dnů, v ČR pak 30 dnů. Průměrné čekací doby jsou u zastupitelského úřadu 2 měsíce, v ČR pak cca. 14 dnů.

Český pas má své výhody – např. v Zimbabwe jsem mohl ušetřit US$35, protože vízum pro Kanaďany stojí US$75, zatímco pro Čechy US$40 (bohužel jsem to zjistil až po zaplacení), také umožňuje na přechodech stát ve frontě pro občany EU a snad I pracovat v zemích EU. Vzhledem k mému věku už to byla jen taková pupeční šňůra k rodné zemi. Za dvě cesty do Toronta to nestálo, ale rozhodl jsem se pokusit se o pas při cestě do ČR, ačkoliv jsem věděl, že při žádosti v roce 1992 mne posílali v Praze od čerta k ďáblu, až jsem to nakonec vzdal a žádal úspěšně z Vídně, kde jsem se tehdy zdržoval. Mimochodem, při vydání tohoto pasu mi byl uznán kanadský titul PhD jako Dr. V roce 2004 pak bylo zjištěno, že nemám nostrifikaci z Karlovy university a titul musel být z pasu odstraněn.

Aby se proces žádosti v ČR nezdržoval, zjistil jsem jméno úřednice na Odboru správních agend (OSA), Oddělení matrik a státního občanství Městského výboru mého posledního trvalého bydliště v ČR, tj. MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, a napsal jsem jí dopis vysvětlující situaci. Dana Kumstátová ho přeposlala Ing. Martinu Anděrovi, který mě informoval o novém jménu ulice mého posledního trvalého bydliště, o tom, že mou žádost o pas má opravdu řešit ÚMČ Praha 4 a že se mám obrátit na paní Pavlíkovou. Zdůraznil, že cestovní pas ve zrychlené lhůtě bohužel možné vyřídit není, protože pasy vyrábí Státní tiskárna cenin a jejich výroba trvá zhruba 10-14 dní. Přitom podle zpráv ze 17. června podpořila sněmovna vyšší poplatky za expresní pasy. Za expresní pas lidé zaplatí podle novely 4000 korun místo nynějších 1500 korun. Vydání nového pasu má trvat šest pracovních dní. Jelikož jsem už neměl platný doklad o státním občanství ČR, tak kromě českého rodného listu je vyžadováno i Osvědčení o státním občanství, které také vyřizuje ÚMČ Praha 4.

Napsal jsem tedy paní Pavlíkové, seznámil jsem ji se situací, přiložil kopie svého právě prošlého pasu, Osvědčení o státním občanství z r. 1994 a rodného listu, s prosbou o pomoc při vyřizování žádosti o nové Osvědčení o státním občanství. Dozvěděl jsem se, že můj dopis nelze pokládat za žádost, neboť o vydání osvědčení o státním občanství se musí požádat buď v České republice podle místa posledního trvalého pobytu, nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu, a z toho jsem usoudil, že i tato žádost musí být podána osobně. Dokumenty paní Pavlíková nevrátila. Nicméně doplnila mé informace o požadavku českého oddacího list dokládajícího aktuální podobu příjmení (pouze vdané a rozvedené ženy) jeho rozšířením na Oddací list (originál nebo ověřenou kopii). V případě, že oddací list není vydán matrikou v České republice a je vydán v Kanadě, je nutno nechat opatřit jej vyšším ověřením – superlegalizací - a připojit překlad do češtiny českým soudním překladatelem. Také požadavek dokladu o kanadském občanství byl rozšířen. Musí obsahovat datum a způsob nabytí tohoto občanství Kanady (opatřený superlegalizací a českým překladem). Ženatí žadatelé musí také prokázat datum a způsob nabytí státního občanství Kanady manželkou (pokud má manželka státní občanství Kanady).

Vzdal jsem se tedy veškeré naděje vyřídit něco předem a přichystal si všechny potřebné doklady doufaje, že se mi V Praze podaří věc rychle vyřídit. Když otevřeli ÚMČ Praha 4 po mém příjezdu do Prahy, byl jsem mezi prvními zákazníky. Recepční mi sdělila, že to bude chvíli trvat, protože se tím zabývá jen jedna úřednice a ta se zabývá případem, který zabere dost času. Dostal jsem číslo 704 a čekal asi půl hodiny, než si mne recepční zavolala zpátky, že zkontroluje mé dokumenty, aby se prý ušetřil čas. Pokárala mě za to, že někdo udělal na okraji mého rodného listu dvě dírky za účelem zařazení do pořadače, a sdělila mi, že takto poškozený dokument asi nebude použitelný. Vysvětlil jsem jí, že tento zločin se stal před vice než 60 lety a dokument byl dosud akceptován. A jiný original přirozeně nemohu mít. Nakonec rozhodla, že mohu dále čekat. Po dalších 40 minutách jsem by povolán k exekuci.

Úřednice za stolem mě vyslechla a požádala mne o předložení relevantních dokumentů. Se všemi byla velmi spokojená a nakonec se mě zeptala, zda jsem ženatý. Nechtěl jsem lhát a k manželce jsem se přiznal. Dodal jsem, že jsme se vzali před vice než 30 lety a od té doby mi byly vydány dva pasy. Navíc v pase nic o manželském stavu není a podle mých informací je třeba oddací list předložit v případě, že došlo ke změně příjmení. Ona však řekla, že pravidla se mění a já musím předložit oddací list. Tak jsem jí ho podal. Reagovala ihned zvoláním: “Ale to je mexický dokument.” Vysvětlil jsem jí, že to asi bude tím, že jsem se ženil v Mexiku. Ovšem podle našich pravidel vám mexický oddací list musí ověřit oddávající úředník. Poukázal jsem na to, že on dokument podepsal a vzhledem k tomu, že už před 30 lety nebyl nejmladší, asi již nežije, a kdyby přece jen, hledat ho v Mexiku by bylo těžké. Úřednice mě potěšila tím, že prý dokument může být ověřen na mexickém velvyslanectví, potom přeložen českým soudním překladatelem a potom bude akceptovatelný. Poznamenala také, že jsem měl sňatek registrovat v centrální matrice v Brně. Ve snaze o záchranu jsem jí řekl, že sňatek nebyl registrován ani v Kanadě, a tak asi neplatí. Nepomohlo to. Namítl jsem, že ani nevím, zda v Praze mexické velvyslanectví je, a stejně by se to nedalo vše včas vyřídit. Utěšila mě tím, že pokud získám mexické potvrzení, překlad lze zařídit rychle a před návratem do Kanady bych možná mohl dostat to Osvědčení o státním občanství České republiky. Když jsem se zeptal na pas, odpověděla, že o něj mohu požádat při příští návštěvě Prahy. Osvědčení o státním občanství České republiky platí celý rok.

Vzhledem k tomu, že nejezdím z Kanady do Čech na dobu potřebnou k vyřízení tohoto dokumentu každé dva měsíce, pozbyl jsem pupeční šňůru spojující mě s otčinou asi trvale.

Petr Schubert


Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.