31.3.2023 | Svátek má Kvido


BIG BEN: Transženy jsou ženy s pindíkem

19.12.2022

BBC si ve své politické korektnosti zase jednou naběhla na vidle. Teda v čemsi, co myslela, že by mohlo být politicky korektní. Jenže svět se rychle mění, lidé se rozrůzňují, sexuální preference se množí, genderové variace se diverzifikují, nové odchylky od starých odchylek se od nich odštěpují a nejsou-li jimi uznávány, čím dál hlouběji se vzájemně urážejí a ostřeji vztekají. Co mohlo být korektní včera, může být nekorektní dnes a trestné zítra. A BBC je tu od toho, aby to věděla a objektivně o tom informovala, aniž by někoho urážela.

Jenže tentokrát zaspala a zanedbala, v sebeklamném domnění, že své objektivně informační poslání plní. A dostala osm tisíc vzteklých podpisů na dopise spílajícím jí „transfobů“ od svých internetových čtenářů, odezvou na článek o cislesbičkách vztekajících se na sexuální harašení ze strany „některých transžen“.

xxx

Abychom v tomto příběhu netápali a nebloudili, ujasněme si nejprve terminologii.

Cisžena je biologická žena, narozená jako žena, která zůstává genderově biologickou ženou, za ženu se považuje, jako žena se chová a za ženu je obecně pokládána. Jestli namítáte, že toto je popis ženy zvané „normální“, mýlíte se. Dnes jsou všechny normální.

Cislesba je biologická žena, která zůstává genderově biologickou ženou, za ženu se považuje a jako žena se chová, akorát homosexuálně, tedy sexem se ženami. Tedy podle starého a už neplatného názvosloví lesba normální.

Transžena je muž, který se přeměnil v ženu, za ženu se pokládá a chce za ženu i být pokládán, tedy pokládána. Spor je o tom, zda ji za ženu mají pokládat i všichni ostatní. A nepokládají ji za ženu – tedy ani za lesbu - ze všech nevehementněji právě lesby. Teda cislesby. Ona je totiž obtěžuje neodstraněnou mužskou výbavou, takže ji berou jako chlapa. A ten na heterosexuální sex s lesbou nemá nárok. To je samozřejmě jen předsudek. A v tomto předsudku cislesbiček spočívá ona transfobie nešťastné BBC, která je citovala.

xxx

Transgenderová ideologie vychází z psychologického syndromu zvaného genderová dysforie, čili nepohoda v těle vnímaném jako pohlavně chybně přidělené. Na změnu pohlaví se dříve musela provést operace a hormonová léčba, která takto postiženého muže mohla proměnit v ženu. Teprve tehdy byla takto transformovaná osoba legálně jako žena uznána. Z muže se tak stával člověk ženě se vnějškem podobající, třebaže vnitřkem žensky ne zcela funkční, ve smyslu přirozeného mateřství.

Dnes se taková operace podstupovat nemusí a stačí, když se biologický muž za ženu jednoduše prohlásí, ač zůstává majitelem mužského pohlavního ústrojí. A tam naráží na – řekněme to mírně – pochybnosti. Ty pramení nikoli ze strany obecné společnosti, která se už naučila tolerovat všechny formy sexuální výjimečnosti, nýbrž konkrétně a vyhraněně ze strany právě oněch cislesbiček.

Ty odmítají sexuální přízeň nepřeoperovaných transžen předstírajících, že jsou translesby a žádají před nimi ochranu. Dnes stojí britské zákony tak, že nepřeoperované transženy jsou legálně oprávněné sdílet s cisženami šatny, sprchy a toalety. Toto legální oprávnění transženám s mužskou pohlavní výbavou skýtá snadné příležitosti k legálně neoprávněnému sexuálnímu harašení cisžen.

Některým heterosexuálním cisženám to možná nevadí, dává jim to příležitost snadného heterosexuálního skotačení se ženou, tedy transženou. Jiné heterosexuální cisženy, kterým to vadilo, byly briskně umlčeny a označeny za transfobky a vyštvány z univerzit, médií a literatury.

Na cislesby si však veřejnost netroufne tak snadno, jako na cisheterosexuálky. Cislesby i transsexuálky jsou chráněné menšiny. Takže stěžejní otázkou tohoto příběhu je, zda jsou obě chráněny stejně, tedy rovnoprávně, nebo zda některá z nich není chráněnější, a ta druhá tedy nezákonně diskriminovaná.

Zatímco cisženám, coby nechráněné většině (většiny ochranu nepotřebují), se sluší mlčet, cislesby, coby chráněná menšina, mají větší šanci vydobýt si právo protestovat proti harašení osobami technicky fungujícími jako muži (tedy cismuži), i když jsou psychologicky či zákonně ženami (tedy transženami).

Už se v tom trochu orientujete?

xxx

No a těch 8 tisíc pisatelů si teď na BBC stěžuje, že propaguje „transfobii“, tedy specificky nenávist k transženám, jimž tedy zřejmě upírá právo harašit cislesby. Podle těchto protestů by se tedy zdálo, že transženy s mužským pohlavním ústrojím jsou pokládány veřejností za menšinu chráněnější než cislesby. Pravděpodobně už proto, že jsou menšinou novější. Cislesby tedy riskují obvinění z transfobie, když se harašení ze strany transžen brání. A jestliže se na nich v sebeobraně dopustí násilí, mohlo by takové násilí být navíc ještě trestným činem předsudečné nenávistí k chráněné menšině, i když to násilí páchá jiná chráněná menšina.

Jenže sexuální harašení leseb transženami se zdá být epidemické a šíří se virálně, dá-li se věřit organizaci zvané „Get the L Out“. Česky doslova „vyndejte L“, a znamená to pravděpodobně něco jako „neskrývejme, že jsme lesby“. Její sondáž sexuálního harašení transženami zaznamenala, že je zažilo 56 procent dotazovaných britských leseb.

Dotazované lesby uvádějí v článku série psychických krutostí, jichž si od transžen užily. Jedna byla očastována nadávkami „transfob, genitální fetišista, pervert a TERF“. To poslední je zkratka znamenající „transsexuály vylučující radikální feministka“. Jiné někdo vyhrožoval zabitím „raději tebe než Hitlera“. Dokonce i s popisem konkrétní metody zabití: „Uškrtila bych tě opaskem, kdybych byla v místnosti s tebou a Hitlerem.“ A podobné.

xxx

Čím se teda vlastně BBC provinila? Inu „zobrazila celou lidskou skupinu jako potenciálně nebezpečnou na základě několika anekdot“. Taky jasně implikovala, že „transgenderové ženy představují hrozbu cisgenderovým lesbám a že by proto měla být jejich práva omezena“. Taky tím, že citovala onu organizaci „Get the L Out“, již dříve známou svými „anti-trans názory“. Též že „nekriticky cituje osoby označující transženy za muže“ a nepřímo tak propaguje nebezpečný názor, že „penis je orgán, který nemůže mít žena“. Vnucuje čtenářům „falešnou domněnku, že všechny cislesby nesnášejí všechny transženy“ a „zamlčuje případy cisleseb, které to naopak s transženami mají rády“.

A ještě taky že cituje Alianci LGB. To je starší sdružení lesbiček, gayů a bisexuálů neuznávající novější sdružení LGBTQ+, které si do členství přibírá i transgendery a queery čili sexuální odchylkáře jakéhokoli druhu.

xxx

47

A my jsme si někteří bláhově mysleli, že si cestu do dámského lůna usnadníme tím, že se jednoduše prohlásíme za holky a půjdeme se s nimi sprchovat?

Převzato z Playboye

Kurasovy kmihy najdete třeba zde: http://www.pi-shop.cz/kuras/